.

 

Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud  Muntenia funcționează în subordinea Ministerului Fondurilor Europene conform Hotărârii Guvernului nr.581/2016 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr.43/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Fondurilor Europene. OIRPOSDRU Sud Muntenia, este instituţie publică cu personalitate juridică, finanţată de la bugetul de stat. OIRPOSDRU Sud Muntenia asigură aplicarea unitară in Regiunea Sud Muntenia a atribuţiilor delegate de către Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane, pentru judeţele: Argeş, Călăraşi, Dâmboviţa, Giurgiu, Ialomiţa, Prahova, Teleorman.

 

 Ultimele anunţuri

(19.09.2016) Ministerul Fondurilor Europene deschide astăzi, 16 septembrie 2016, secțiunea MySMIS aferentă apelului de proiecte „România Start-Up Plus”, cu o alocare financiară de 105 milioane euro.
În cadrul acestui apel pot primi finanțare autorități publice locale, camere de comerț, furnizori de servicii de formare profesională continuă (FPC), universități și ONG-uri cu activitate relevantă în domeniu, singure sau în parteneriat. Acestea vor avea calitatea de administratori de scheme de antreprenoriat și vor acorda sprijin tehnic și ajutoare de minimis viitorilor antreprenori și întreprinderilor nou create.

(19.08.2016) Ministerul Fondurilor Europene invită spre consultare organizaţiile economiei sociale care au propuneri de îmbunătăţire a Ghidului Solicitantului "Solidar", linie de finanţare din fonduri europene dedicată dezvoltării întreprinderilor sociale.
Întâlnirea va avea loc în data de 23.08.2016, începând cu orele 9:00, la sediul Ministerului Fondurilor Europene, parter.
Accesul în sală se va face în limita celor 70 de locuri disponibile, în ordinea înscrierilor, la adresa de e-mail: solidar@fonduri-ue.ro.
Organizatiile interesate să participe la consultare sunt rugate să transmită un email care să includă numele persoanei desemnate să participe, numele organizaţiei şi datele de contact.
SOLIDAR este o schemă de ajutor de minimis în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014-2020, Obiectiv Specific (O.S. 4.16) Consolidarea capacităţii întreprinderilor de economie socială de a funcţiona într-o manieră auto-sustenabilă.

(11.08.2016) Nota referitoare la concluziile intalnirii de conciliere din data de 08.06.2016 de la sediul DG PCU, cu privire la proiectul POSDRU/168/6.1/S/144616 citeste mai mult

(04.08.2016) Având în vedere că numărul persoanelor înscrise până în acest moment depăşeşte numărul de 70 de locuri disponibile, nu se mai fac înscrieri pentru consultarea publică pe ghidurile solicitantului “Școala pentru Toți” și “Profesori motivați în școli defavorizate”.

(04.08.2016) Având în vedere interesul manifestat faţă de Ghidul Solicitantului, concretizat într-un număr foarte mare de comentarii primite care necesită analiză şi integrare, Ministerul Fondurilor Europene amână lansarea apelului de proiecte „Şcoală pentru toţi”.

(04.08.2016) ÎNTREBĂRI ȘI RĂSPUNSURI – Ghidul Solicitantului Condiții Specifice OS 4.1 și 4.2

(03.08.2016) Nota referitoare la concluziile intalnirii de conciliere din data de 20.05.2016 de la sediul DG PCU, cu privire la proiectul POSDRU/183/5.1/S/151911 citeste mai mult

(02.08.2016) Ministerul Fondurilor Europene îi invită, la o dublă consultare, pe toți cei care au propuneri de îmbunătățire a Ghidurilor Solicitantului pentru liniile de finanțare “Școala pentru Toți” și “Profesori motivați în școli defavorizate” care vor fi lansate în cadrul POCU, Axa Prioritară 6 „Educaţie şi competenţe”.
Întâlnirea va avea loc în data de 05.08.2016, începând cu ora 09:00, la parterul sediului Ministerului Fondurilor Europene din Bdul. Ion Mihalache nr. 15-17.
Accesul în sală se va face în limita celor 70 de locuri disponibile, în ordinea înscrierilor, la adresa de e-mail: spt@fonduri-ue.ro. Persoanele care au contribuit activ prin comentarii la ghiduri au prioritate în argumentarea propunerilor lor.