Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud  Muntenia funcționează în subordinea Ministerului Fondurilor Europene, conform Hotărârii nr.52/15.02.2018 privind organizarea si functionarea Ministerului Fondurilor Europene. OIRPOSDRU Sud Muntenia, este instituţie publică cu personalitate juridică, finanţată de la bugetul de stat.

------

----

 Ultimele anunţuri

(13.08.2018) Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud Muntenia implementează proiectul cu titlul : Achiziţionarea de obiecte de inventar si furnituri de birou necesare funcţionării OIR POSDRU Regiunea Sud Muntenia”Cod SMIS 116431, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman, Axa Prioritară 7, Obiectivul specific  7.1 - Îmbunătățirea capacității Autorității de Management (AM) și a Organismelor Intermediare (OI) ale POCU de a gestiona și implementa în mod eficient și eficace programul operațional. citeste mai mult

(09.08.2018) Autoritatea de Management pentru Programul Operational Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene lansează apelul non-competitiv „Programul naţional de sprijin pentru diminuarea părăsirii timpurii a școlii” AP 6/ PI 10.i/ OS 6.3, cu depunere în MySMIS începând cu data de 14 august 2018, ora 16.00.
Acest apel finanțează prin mecanismul non-competitiv implementarea la nivel național a măsurilor de prevenire a riscului de părăsire timpurie a școlii pentru elevii din clasele IX-X.
Alocarea bugetară POCU pentru apelul competitiv este de 50.000.000 euro, din care 44.353.400 euro reprezintă alocarea aferentă regiunilor mai puțin dezvoltate, iar 5.646.600 euro reprezintă alocarea aferentă regiunii dezvoltate București-Ilfov.

(08.08.2018)Autoritatea de Management pentru Programul Operational Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene lansează apelul non-competitiv „Educație de calitate în creșe la nivel național” AP 6/ PI 10.i/ OS 6.2&6.6, cu depunere în MySMIS începând cu data de 20 august 2018, ora 16.00.
Acest apel finanțează prin mecanismul non-competitiv implementarea la nivel național a măsurilor destinate realizării unui cadru instituțional și realizării de curriculum național obligatoriu pentru învățământul antepreșcolar, precum și formarea profesională unitară a personalului didactic din acest domeniu.
Alocarea bugetară POCU pentru apelul de proiecte este de 4.000.000 euro, din care 3.548.271 euro reprezintă alocarea aferentă regiunilor mai puțin dezvoltate, iar 451.729 euro reprezintă alocarea aferentă regiunii dezvoltate București-Ilfov.

(07.08.2018) AM POCU publică în consultare ghidul „Sprijin pentru derularea programelor de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce al cancerului colorectal - etapa I”, AP 4/ PI 9.iv/ OS 4.9

(03.08.2018) AM POCU publică lista intermediară a cererilor de finanţare aprobate, în etapa de evaluare tehnică și financiară, pentru apelul de proiecte POCU/320/6/21

(03.08.2018) AM POCU 2014 - 2020 publică lista intermediară a cererilor de finanțare aprobate, în etapa de ETF pentru apelul POCU/390/5/1/ Reducerea numărului de comunități marginalizate (roma și non-roma)

(03.08.2018) AM POCU publică lista finală a cererilor de finanțare care au fost aprobate în etapa de evaluare tehnică şi financiară pentru apelul POCU/393/5/1

(02.08.2018) AM POCU anunță rezultatul apelului de proiecte POCU/375/4/22/4.5, 4.6, 4.10 - Servicii comunitare integrate

(02.08.2018) AM POCU anunță rezultatul apelului de proiecte „Stimularea mobilității și subvenționarea locurilor de muncă pentru șomeri și persoane inactive, persoane de etnie romă, persoane din mediul ruralʺ (regiuni mai puțin dezvoltate)

(25.07.2018) AM POCU publică instrucțiunea referitoare la apelurile „Școala pentru toți” și „Profesori motivați în școli defavorizate”

(25.07.2018) AM POCU publică corrigendum-ul la Ghidul Solicitantului Condiții Specifice Bursa student antreprenor - măsură activă pentru cresterea participarii studenților din categorii vulnerabile la programe de studii de licență”

(25.07.2018) AM POCU publică corrigendum-ul la Ghidul Solicitantului Condiții Specifice “Sprijin pentru doctoranzi și cercetători post-doctorat”

(25.07.2018) AM POCU publică în consultare GS CS „Bursa profesională”, AP 6/ PI 10.iii/ OS 6.11

(25.07.2018) AM POCU publică în consultare GS CS „Tratamentul precoce al persoanelor bolnave de tuberculoză, inclusiv tuberculoză latentă”, AP 4/ PI 9.iv/ OS 4.9

(25.07.2018) AM POCU publică în consultare GS CS „Tratamentul precoce al persoanelor infectate cu HIV/SIDA”