Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud  Muntenia funcționează în subordinea Ministerului Fondurilor Europene, conform Hotărârii nr.52/15.02.2018 privind organizarea si functionarea Ministerului Fondurilor Europene. OIRPOSDRU Sud Muntenia, este instituţie publică cu personalitate juridică, finanţată de la bugetul de stat.

------

----

 Ultimele anunţuri

(15.05.2019) Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman publică Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020 – varianta consolidată mai 2019.
 Acestea se aplică în tuturor apelurilor POCU care urmează să fie deschise în sistemul informatic MySMIS începând cu data publicării acestui document, cu excepția modificărilor aduse prevederilor secțiunii 4.3. Eligibilitatea cheltuielilor din acest document, care sunt aplicabile tuturor apelurilor indiferent de data lansării acestora, fără încălcarea prevederile contractuale aplicabile.
 Documente:
Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020
Anexe
Ordinul privind aprobarea Orientărilor privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020

(14.05.2019) Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud Muntenia implementează proiectul cu titlul : ,, Sprijin acordat pentru finantarea cheltuielilor cu deplasarea personalului OIRPOSDRU Regiunea Sud Muntenia COD SMIS 123200, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman, Axa Prioritară 7, Obiectivul specific  7.1 - Îmbunătățirea capacității Autorității de Management (AM) și a Organismelor Intermediare (OI) ale POCU de a gestiona și implementa în mod eficient și eficace programul operațional. citeste mai mult

(14.05.2019) Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud Muntenia implementează proiectul cu titlul ”Îmbunătățirea capacității OIR POSDRU Regiunea Sud Muntenia de a gestiona în mod eficient POCU 2014- 2020, prin angajare de personal contractual în afara organigramei”, cod proiect 129144, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritară 7, Obiectivul specific 7.1. Îmbunătățirea capacității Autorității de Management (AM) și a Organismelor Intermediare (OI) ale POCU de a gestiona și implementa în mod eficient și eficace programul operațional. citeşte mai mult

(08.05.2019) Lista proiectelor respinse după verificarea conformității administrative și eligibilității în cadrul apelului „Inovare prin formare

(07.05.2019) Solicitări de clarificări privind proiectele depuse în cadrul apelului „Reducerea numărului de persoane aparținând grupurilor vulnerabile prin furnizarea unor servicii sociale/ medicale/ socioprofesionale/ de formare profesională adecvate nevoilor specifice în vederea integrării socio-profesionale – Regiuni mai puțin dezvoltate”

(06.05.2019) Solicitări de clarificări privind proiectele depuse în cadrul apelului „Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/ competențe/ aptitudini aferente sectoarelor economice/ domeniilor identificate conform SNC și SNCDI ale angajaților”

(03.05.2019 Consultare publică: Ghidul solicitantului „Creșterea nivelului de competențe al profesioniștilor în domeniul situațiilor de urgență”

(25.04.2019) Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 publică:
Lista finală a cererilor de finanțare aprobate pentru apelul de proiecte  POCU/520/2/1/Creșterea ocupării tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 16 – 24 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în regiunile eligibile (București-Ilfov, Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia).

(25.04.2019) Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 publică:
Lista finală a cererilor de finanțare aprobate pentru apelul de proiecte  POCU/519/1/1/Creșterea ocupării tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 16 – 24 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în regiunile eligibile – Centru, Sud-Est și Sud Muntenia.

  ---