.

 

Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud  Muntenia este organizat şi funcţionează în temeiul Hotărârii Guvernului nr.10/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, cu modificările şi completarile ulterioare. OIRPOSDRU Sud Muntenia este o instituţie publică cu personalitate juridică, finanţată de la bugetul de stat. OIRPOSDRU Sud Muntenia asigură aplicarea unitară in Regiunea Sud Muntenia a atribuţiilor delegate de către Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane, pentru judeţele: Argeş, Călăraşi , Dâmboviţa , Giurgiu , Ialomiţa , Prahova , Teleorman.

 

 Ultimele anunţuri

(11.08.2016) Nota referitoare la concluziile intalnirii de conciliere din data de 08.06.2016 de la sediul DG PCU, cu privire la proiectul POSDRU/168/6.1/S/144616 citeste mai mult

(04.08.2016) Având în vedere că numărul persoanelor înscrise până în acest moment depăşeşte numărul de 70 de locuri disponibile, nu se mai fac înscrieri pentru consultarea publică pe ghidurile solicitantului “Școala pentru Toți” și “Profesori motivați în școli defavorizate”.

(04.08.2016) Având în vedere interesul manifestat faţă de Ghidul Solicitantului, concretizat într-un număr foarte mare de comentarii primite care necesită analiză şi integrare, Ministerul Fondurilor Europene amână lansarea apelului de proiecte „Şcoală pentru toţi”.

(04.08.2016) ÎNTREBĂRI ȘI RĂSPUNSURI – Ghidul Solicitantului Condiții Specifice OS 4.1 și 4.2

(03.08.2016) Nota referitoare la concluziile intalnirii de conciliere din data de 20.05.2016 de la sediul DG PCU, cu privire la proiectul POSDRU/183/5.1/S/151911 citeste mai mult

(02.08.2016) Ministerul Fondurilor Europene îi invită, la o dublă consultare, pe toți cei care au propuneri de îmbunătățire a Ghidurilor Solicitantului pentru liniile de finanțare “Școala pentru Toți” și “Profesori motivați în școli defavorizate” care vor fi lansate în cadrul POCU, Axa Prioritară 6 „Educaţie şi competenţe”.
Întâlnirea va avea loc în data de 05.08.2016, începând cu ora 09:00, la parterul sediului Ministerului Fondurilor Europene din Bdul. Ion Mihalache nr. 15-17.
Accesul în sală se va face în limita celor 70 de locuri disponibile, în ordinea înscrierilor, la adresa de e-mail: spt@fonduri-ue.ro. Persoanele care au contribuit activ prin comentarii la ghiduri au prioritate în argumentarea propunerilor lor.

(28.07.2016) Clarificări privind condițiile de finanțare din Ghidurile Solicitantului Condiții Specifice aferente apelurilor 1, 2 și 3 – Obiectivele Specifice 4.1. Dezvoltare Locală Integrată (DLI 3600) în comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome și 4.2 Dezvoltare Locală Integrată (DLI 3600) în comunitățile marginalizate ale POCU:
1. Sunt eligibile integral cheltuielile aferente unor intervenții dedicate comunității în ansamblu, respectiv cheltuielile aferente reabilitării, modernizării, dotării cu mobilier și aparatură a spațiilor în care se vor desfășura activități de sprijin pentru creșterea accesului și participării la educație și activități de sprijin pentru dezvoltarea/furnizarea de servicii sociale/furnizarea de servicii inclusiv în cadrul centrelor comunitare integrate (medico-sociale), indiferent de categoria de persoane care beneficiază de aceste servicii. De exemplu, vor fi eligibile integral costurile cu renovarea și dotarea unei școli care este frecventată atât de membri ai grupului țintă cât și de alte persoane din comunitatea marginalizată sau din UAT, care nu sunt vizate direct de intervențiile proiectului.
2. În vederea implementării Activității 5 - Activități de îmbunătățire a condițiilor de locuit ale persoanelor din grupul țintă, nu vor putea fi selectate ca parteneri companii din domeniul construcțiilor. Activitățile menționate vor face obiectul achiziției de prestare de servicii/execuție de lucrări.
3. În situația în care o instituție publică ( de exemplu, autoritate publică locală) este partener și are în responsabilitate Activitatea 5 - Activități de îmbunătățire a condițiilor de locuit ale persoanelor din grupul țintă, aceasta poate subcontracta (externaliza) intervențiile în domeniul îmbunătățirii condițiilor de locuit. Partenerul va avea responsabilitatea coordonării implementării acestei activități și asigurarea sustenabilității intervențiilor.