Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud  Muntenia funcționează în subordinea Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, conform Hotărârii nr. 15/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene. OIRPOSDRU Sud Muntenia, este instituţie publică cu personalitate juridică, finanţată de la bugetul de stat. OIRPOSDRU Sud Muntenia asigură aplicarea unitară in Regiunea Sud Muntenia a atribuţiilor delegate de către Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane, pentru judeţele: Argeş, Călăraşi, Dâmboviţa, Giurgiu, Ialomiţa, Prahova, Teleorman.

 

 Ultimele anunţuri

(14.04.2017) Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman (AM POCU) anunță calendarul estimativ al procesului de evaluare și selecție pentru cererile de finanțare depuse în cadrul apelurilor de proiecte lansate în cursul anului 2016.

(14.04.2017) Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman informează solicitanții că, începând cu data de 18 aprilie 2017, vor primi prin sistemul informatic MySMIS 2014, de la comisiile de evaluare, solicitări de clarificări pentru evaluarea tehnică şi financiară a cererilor de finanţare care au fost acceptate în etapa de verificare a conformității administrative și a eligibilității proiectelor depuse în cadrul apelurilor de proiecte:
POCU/18/4/4.1 Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome, prin implementarea de măsuri integrate- regiuni mai putin dezvoltate;
POCU/20/4/4.2 Dezvoltarea Locala Integrata (DLI 360) în comunitățile marginalizate;
POCU/85/5/1Reducerea numărului de comunități marginalizate (roma și non-roma) aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din orașe cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității roma, prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC;
POCU/86/5/1Reducerea numărului de comunități marginalizate (roma și non-roma) aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din orașe cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității roma, prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC;
Solicitanții sunt rugați să verifice periodic contul MySMIS 2014 și să răspundă punctual, în termen de 3 zile lucratoare, la solicitările primite, potrivit pașilor descriși în documentul „Modalitatea de utilizare a mecanismului de clarificare POCU”.
În conformitate cu prevederile Ghidurilor Solicitantului – Condiții Specifice, Comisia de evaluare transmite solicitantului clarificări atunci când evaluatorul consideră că o informaţie lipseşte sau nu este suficient de clară pentru a putea finaliza procesul de evaluare în mod corespunzător. Se poate solicita un singur set de clarificări pentru evaluarea tehnică și financiară.

(07.04.2017) Lista cererilor de finanțare respinse în etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelul de proiecte POCU/19/4/4.1- regiune dezvoltată

(03.04.2017) Consultare publică pentru versiunea revizuită a Ghidului Solicitantului Condiţii Specifice aferent O.S.4.1.

(03.04.2017) Consultare publică pentru Ghidul Solicitantului Condiţii Specifice aferent O.S.6.1.

(03.04.2017) Consultare publică pentru versiunea revizuită a Ghidului Solicitantului Condiţii Specifice aferent O.S.4.2.

(03.04.2017) Consultare publică pentru Ghidul Solicitantului Condiţii Specifice aferent O.S.4.9.

(03.04.2017) Consultare publică pentru Ghidul Solicitantului Condiţii Specifice aferent O.S. 1.1 şi 1.2

(03.04.2017) Consultare publică pentru Ghidul Solicitantului Condiţii Specifice O.S. 2.1 şi 2.2