Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud  Muntenia funcționează în subordinea Ministerului Fondurilor Europene, conform Hotărârii nr.52/15.02.2018 privind organizarea si functionarea Ministerului Fondurilor Europene. OIRPOSDRU Sud Muntenia, este instituţie publică cu personalitate juridică, finanţată de la bugetul de stat.

------

----

 Ultimele anunţuri

(19.07.2019) Rezultatul final obţinut de candidaţi la examenul organizat în data de 18.07.2019 în vederea promovării în grad profesional superior celui deţinut din cadrul OIRPOSDRU Regiunea Sud Muntenia.

(18.07.2019) În contextul desfășurării procesului de evaluare în mod continuu, pentru proiectele depuse în cadrul apelului POCU/449/4/16/Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră auto-sustenabilă – „Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale”, Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman (AM POCU) din cadrul Ministerului Fondurilor Europene publică lista intermediară actualizată la data de 18 iulie 2019, privind stadiul procesului de evaluare, cu mențiunea că rezultatele finale aferente procesului de evaluare vor fi publicate după finalizarea evaluării tuturor cererilor de finanțare depuse și după soluționarea tuturor contestațiilor.

(18.07.2019) Rezultatul obţinut de candidati  la  interviul  organizat în data de 18.07.2019 în vederea promovării în grad profesional superior celui deţinut din cadrul OIRPOSDRU Regiunea Sud Muntenia.

(18.07.2019) Rezultatul probei scrise pentru concursul/examenul organizat în data de 18.07.2019, în vederea promovării în grad superior celui deţinut a funcţionarului public din cadrul OIR POS DRU Sud Muntenia.

(15.07.2019) Rezultatul selecţiei dosarului de înscriere la concursul/examenul organizat în vederea promovării în grad superior celui deţinut.

(12.07.2019) Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud Muntenia organizează concurs în vederea ocupării, pe perioadă determinată (până la data de 31.12.2019), a unui număr de 19 posturi în afara organigramei, în cadrul proiectului cu titlul proiectul „Îmbunătățirea capacității OIR POSDRU Regiunea Sud Muntenia de a gestiona în mod eficient POCU 2014-2020, prin angajare de personal contractual în afara organigramei”, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Anunţ concurs
Anexa 1_Formular inscriere concurs
Anexa 2_Declaratie
Anexa 3_Calendar
Anexa 4_Bibliografie
Anexa 5_Bibliografie
Anexa 6_Bibliografie

 

  ---