Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud  Muntenia funcționează în subordinea Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, conform Hotărârii nr. 15/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene. OIRPOSDRU Sud Muntenia, este instituţie publică cu personalitate juridică, finanţată de la bugetul de stat. OIRPOSDRU Sud Muntenia asigură aplicarea unitară in Regiunea Sud Muntenia a atribuţiilor delegate de către Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane, pentru judeţele: Argeş, Călăraşi, Dâmboviţa, Giurgiu, Ialomiţa, Prahova, Teleorman.

 

 Ultimele anunţuri

(14.02.2017) Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud Muntenia implementează proiectul : “Sprijin pentru finanțarea cheltuielilor de personal efectuate în perioada ianuarie 2017  - martie 2017 pentru personalul OIRPOSDRU Regiunea Sud Muntenia implicat în gestionarea POSDRU”, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman, Axa Prioritara 7, Obiectivul specific  7.1 - Îmbunătățirea capacității Autorității de Management (AM) și a Organismelor Intermediare (OI) ale POCU de a gestiona și implementa în mod eficient și eficace programul operațional. citeste mai mult

(08.02.2017) ANUNT INDIVIDUAL pentru comunicarea prin publicitate
Beneficiar: Cepeca Consulting Center – societate aflata in faliment, cu sediul in Bucuresti, Bd. Natiunile Unite, nr. 5, bl. 110, sc. 2, parter, sector 5, CUI 369343, prin CAPITAL EXPERT IPURL, cu sediul in Bucuresti, B-dul Corneliu Coposu nr. 3, bl. 101, sc. 2, et. 3, ap. 24, sector 3, in calitate de Lichidator judiciar al debitoarei S.C. Cepeca Consulting Center S.R.L
Descarca document

(13.01.2017) Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud Muntenia a finalizat la 31.12.2016, proiectul cu titlul: Achizitionarea de obiecte de inventar si furnituri de birou necesare funcţionării OIR POSDRU Regiunea Sud Muntenia ,, ,proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman, Axa Prioritara 7, Obiectivul specific  7.1 - Îmbunătățirea capacității Autorității de Management (AM) și a Organismelor Intermediare (OI) ale POCU de a gestiona și implementa în mod eficient și eficace programul operațional. citeste mai mult

(24.10.2016) Întrucât clarificările la Ghidul Solicitantului Condiții Specifice „România Start Up Plus”, operaționalizate prin corrigendum-ul nr. 1, pot avea impact asupra elaborării cererilor de finațare, MFE prelungește perioada de depunere a cererilor de finanțare în cadrul apelului „România Start Up Plus”. Conform corrigendum-ului nr.2 la Ghidul Solicitantului Condiții Specifice „România Start Up Plus”, noul termen limită de depunere în cadrul acestui apel este 16.11.2016.

(24.10.2016) Având în vedere solicitările de clarificări din partea potențialilor aplicanți cu privire la prevederile Ghidului Solicitantului Condiții Specifice „România Start-Up Plus”, precum și oportunitatea corelării cu prevederile Ghidului Solicitantului Condiții Specifice „Diaspora Start-Up”, ambele ghiduri fiind aferente unor apeluri finanțate din Axa Prioritară 3: Locuri de muncă pentru toţi, Obiectivul Specific 3.7: Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană al POCU, MFE publică corrigendum-ul nr. 1 la Ghidul Solicitantului Condiții Specifice „România Start-Up Plus”. În acest sens, corrigendum-ul nr.1 clarifică o serie de aspecte legate de eligibilitatea activităților, eligibilitatea partenerilor, eligibilitatea grupului țintă, eligibilitatea cheltuielilor în cadrul apelului menționat.
Pentru a vizualiza mai ușor revizuirile aduse Ghidului Solicitantului Condiții Specifice „România Start Up Plus”, puteți consulta aici tabelul comparativ Varianta inițială – Varianta modificată.