Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud  Muntenia funcționează în subordinea Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, conform Hotărârii nr. 15/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene. OIRPOSDRU Sud Muntenia, este instituţie publică cu personalitate juridică, finanţată de la bugetul de stat. OIRPOSDRU Sud Muntenia asigură aplicarea unitară in Regiunea Sud Muntenia a atribuţiilor delegate de către Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane, pentru judeţele: Argeş, Călăraşi, Dâmboviţa, Giurgiu, Ialomiţa, Prahova, Teleorman.

 

 Ultimele anunţuri

(20.03.2018) AM POCU publică lista finală a cererilor de finanţare aprobate pentru apelul POCU/227/3/8 „România profesională – Resurse umane competitive“

(19.03.2018) Corrigendum-ul ”Stimularea mobilității și subvenționarea locurilor de muncă pentru șomeri și persoane inactive, persoane de etnie Romă, persoane din mediul rural”

(19.03.2018) Spre consultare, Ghidul POCU “Servicii sociale și socio-profesionale la nivelul comunității pentru copii și tineri”

(16.03.2018) AM POCU deschide apelul de proiecte „Modernizarea instituțiilor pieței forței de muncă (SPO)” AP 3/ PI 8 vii/ OS integrat 3.10, 3.11

(13.03.2018) Autoritatea de Management pentru POCU publică corrigendum-ul la Ghidul Solicitantului Condiții Specifice „Măsuri de optimizare a ofertelor de studii din învățământul superior în sprijinul angajabilității” aferent POCU 2014-2020, Axa Prioritară 6 , Obiectivele Specifice 6.7, 6.9, 6.10. Corrigendum-ul vizează clarificarea unor aspecte legate de activitățile eligibile, grupul țintă, aspecte financiare, precum și prelungirea perioadei de depunere a proiectelor. Corrigendumul poate fi consultat aici.

(06.03.2018) AM POCU va prelungi, printr-un corrigendum, perioada de depunere a proiectelor cu privire la optimizarea oferelor de studii din învățământul superior până la data de 27 aprilie

(06.03.2018) Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 anunță transmiterea, în sistemul MySMIS, a notificărilor privind rezultatul evaluării tehnice și financiare pentru proiectele admise în evaluarea tehnică și financiară, urmare a soluționării contestațiilor în cadrul Comitetului de Soluționare a Contestațiilor - etapa de verificare a conformității administrative și a eligibilității pentru apelul POCU/90/6.13/6.14.
Lista finală a solicitanților selectați spre finanțare în cadrul apelului POCU/90/6.13/6.14 va fi publicată după soluționarea contestațiilor depuse în cadrul Comitetului de Soluționare a Contestațiilor - etapa de verificare tehnică și financiară.

(06.03.2018)Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 publică listele finale ale cererilor de finanţare care au fost aprobate, în etapa tehnică şi financiară, pentru apelurile de proiecte: 257/4/9/Creșterea numărului de persoane care beneficiază de programe de sănătate și de servicii orientate către prevenție, depistare precoce (screening), diagnostic și tratament precoce pentru principalele patologii, cu titlul "Fii responsabilă de sănătatea ta - sprijin pentru derularea programelor de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce al cancerului de col uterin - etapa I" și 259/4/9/Creșterea numărului de persoane care beneficiază de programe de sănătate și de servicii orientate către prevenție, depistare precoce (screening), diagnostic și tratament precoce pentru principalele patologii, cu titlul "Fii responsabilă de sănătatea ta - sprijin pentru derularea programelor de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce al cancerului de sân - etapa I".

(05.03.2018) Raspuns solicitare clarificari servicii de curătaţenie - cod CPV 90910000-9, anunţ SEAP nr.157533 - raspuns clarificari

(01.03.2018) Anunţ servicii de curătaţenie - cod CPV 90910000-9 publicat in SEAP nr.157533 - Caiet de sarcini