Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud  Muntenia funcționează în subordinea Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, conform Hotărârii nr. 15/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene. OIRPOSDRU Sud Muntenia, este instituţie publică cu personalitate juridică, finanţată de la bugetul de stat. OIRPOSDRU Sud Muntenia asigură aplicarea unitară in Regiunea Sud Muntenia a atribuţiilor delegate de către Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane, pentru judeţele: Argeş, Călăraşi, Dâmboviţa, Giurgiu, Ialomiţa, Prahova, Teleorman.

 

 Ultimele anunţuri

(18.08.2017) Manualul beneficiarului POCU 2014-2020 va fi publicat în cursul săptămânii 21.08.2017-25.08.2017

(18.08.2017) Lista intermediară a cererilor de finanțare aprobate în etapa de evaluare tehnică și financiară pentru apelul POCU/73/6/6/

(18.08.2017) AM POCU publică, în consultare, Ghidul Solicitantului Condiţii Specifice ”Sprijin pentru derularea programelor regionale de îngrijire a gravidei şi copilului- etapa I”

(18.08.2017) AM POCU publică în consultare Ghidul Solicitantului Conditii Specifice” ”Programe regionale de îngrijire a gravidei şi copilului - etapa II”

(16.08.2017) POCU: depunere contestații referitoare la apelul „România Start Up Plus”

(09.08.2017) Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014–2020 (AM POCU) publică lista cererilor de finanțare care au fost respinse în etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelul de proiecte POCU/82/3/7 ”Creşterea ocupării prin susţinerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană – România Start Up Plus”.
Începand cu data de 09.08.2017, solicitanții ale căror cereri de finanțare au fost respinse în această etapă vor primi Scrisoarea de informare însoțită de grilele de evaluare prin sistemul electronic MySmis.
Solicitantul poate contesta rezultatul evaluării cererii lui de finanţare o singură dată pentru fiecare etapă. Contestaţiile se vor depune de solicitant în MySMIS 2014+ în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea scrisorii de informare, potrivit pașilor descriși în documentul „Modalitatea de depunere a contestației în sistemul informatic MySmis

(03.08.2017) Ghidul Solicitantului Condiţii Specifice ”CURRICULUM NAȚIONAL OBLIGATORIU ACTUALIZAT PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR ȘI GIMNAZIAL” spre consultare

(03.08.2017) AM POCU publică, în consultare, Ghidul Solicitantului Condiţii Specifice ”Fii responsabilă de sănătatea ta – sprijin pentru derularea programelor de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce a cancerului de col uterin - etapa I”

(03.08.2017) AM POCU publică, în consultare, Ghidul Solicitantului Condiţii Specifice ”Fii responsabilă de sănătatea ta – programe regionale de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce a cancerului de col uterin în regiunile de dezvoltare: Nord Vest, Centru, Sud Muntenia, Nord Est - etapa II”

(28.07.2017) Anunţ AM POCU solicitări de clarificări pentru apelurile de proiecte POCU/138/4/1, POCU/139/4/1/și POCU/140/4/2/