Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud  Muntenia funcționează în subordinea Ministerului Fondurilor Europene, conform Hotărârii nr.52/15.02.2018 privind organizarea si functionarea Ministerului Fondurilor Europene. OIRPOSDRU Sud Muntenia, este instituţie publică cu personalitate juridică, finanţată de la bugetul de stat.

------

----

 Ultimele anunţuri

(14.03.2019) AM POCU: solicitare de clarificări în cadrul apelului de proiecte POCU/483/4/1

(12.03.2019) POCU: corrigendum la GS CS „Servicii sociale și socio-profesionale la nivelul comunității pentru copii și tineri”

(12.03.2019) AM POCU publică lista finală a cererilor de finanțare aprobate pentru apelul de proiecte POCU/468/4/9/Creșterea numărului de persoane care beneficiază de programe de sănătate și de servicii orientate către prevenție, depistare precoce (screening), diagnostic și tratament precoce pentru principalele patologii – „Sprijin pentru derularea programelor de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce al cancerului colorectal - etapa I”.

(08.03.2019)AM POCU publică lista intermediară a cererii de finanțare aprobată, în etapa de evaluare tehnică și financiară, pentru apelul de proiecte POCU/446/6/22/Operațiune compozită OS. 6.2, 6.6 - EDUCAȚIE DE CALITATE ÎN CREȘE LA NIVEL NAȚIONAL.

(06.03.2019)AM POCU: lista intermediară a proiectelor aprobate în cadrul apelului POCU/485/3/14/ Scheme naționale - programe de ucenicie și stagii pentru șomeri și persoane inactive, persoane de etnie roma, persoane din mediul rural

(04.03.2019) AM POCU publică lista intermediară a cererilor de finanţare aprobate, în etapa de evaluare tehnică și financiară, pentru apelul de proiecte POCU/468/4/9/Creșterea numărului de persoane care beneficiază de programe de sănătate și de servicii orientate către prevenție, depistare precoce (screening), diagnostic și tratament precoce pentru principalele patologii – „Sprijin pentru derularea programelor de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce al cancerului colorectal - etapa I”.

(28.02.2019) AM POCU publică corrigendum-ul la Ghidul Solicitantului Condiții Specifice "Modernizarea instituțiilor pieței forței de muncă (SPO)"

(27.02.2019) AM POCU publică lista finală a cererilor de finanțare aprobate pentru apelul de proiecte POCU/380/6/13/ - Sprijin pentru doctoranzi si cercetători post-doctorat.

(27.02.2019) AM POCU publică lista finală a cererilor de finanțare aprobate pentru apelul de proiecte POCU/467/4/4/ Reducerea numărului de persoane aparţinând grupurilor vulnerabile prin furnizarea unor servicii sociale/ medicale/ socio-profesionale/ de formare profesională adecvate nevoilor specifice - Servicii sociale pentru victimele violenței domestice.

(26.02.2019) POCU: Întrebări și răspunsuri privind implementarea proiectelor în cadrul schemelor de ajutor de minimis România Start-up Plus / Diaspora Start-up

(25.02.2019) Lucrări de mentenanță pentru MySMIS2014+/SMIS2014 in data de 25 februarie

(22.02.2019) Mentenanță aplicații MySMIS2014+/SMIS2014

(19.02.2019) POCU: cereri de finanţare aprobate, în cadrul apelului de proiecte POCU/465/4/4/ Program național de sprijin pentru victimele violenței domestice

(18.02.2019) POCU: lista intermediară a cererilor de finanţare aprobate pentru apelul de proiecte POCU/467/4/4/ Servicii sociale pentru victimele violenței domestice

(15.02.2019) AM POCU: corrigendum la Ghidul Solicitantului Condiții Specifice „Inovare prin formare”

(15.02.2019) AM POCU: corrigendum la Ghidul Solicitantului Condiții Specifice „Implementarea strategiilor de dezvoltare locală în comunitățile marginalizate din zona rurală și/ sau în orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori”