Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud  Muntenia funcționează în subordinea Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, conform Hotărârii nr. 15/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene. OIRPOSDRU Sud Muntenia, este instituţie publică cu personalitate juridică, finanţată de la bugetul de stat. OIRPOSDRU Sud Muntenia asigură aplicarea unitară in Regiunea Sud Muntenia a atribuţiilor delegate de către Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane, pentru judeţele: Argeş, Călăraşi, Dâmboviţa, Giurgiu, Ialomiţa, Prahova, Teleorman.

 

 Ultimele anunţuri

(13.12.2017) În perioada 14.12.2017 – 20.12.2017, Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman (AM POCU) este în proces de mutare din actuala locaţie (Bd. Ion Mihalache nr.15-17, sector 1, Bucureşti) în noul sediu, situat în Str. Mendeleev nr.34, sector 1, Bucureşti.
AM POCU mulţumeşte pentru înţelegere celor care întâmpină dificultăţi în această perioadă şi anunţă că, până la finalizarea procesului și anunțarea unor alte date de contact, coordonatele AM rămân: cabinet.posdru@fonduri-ue.ro, numerele de telefon: +40372614417, +40372614311, +40372614360.

(06.12.2017) Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene publică, în consultare, Ghidul Solicitantului Condiţii Specifice „Sprijin pentru înființare de structuri de economie socială” aferent Obiectivului Specific 4.16 Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră auto-sustenabilă.
Tipurile de activități eligibile care vor fi finanțate în contextul acestui apel de proiecte sunt cele care vizează asigurarea sprijinului necesar pentru înfiinţarea de întreprinderi sociale, inclusiv de întreprinderile sociale de inserție, în vederea integrării pe piaţa forței de muncă a persoanelor din grupurile vulnerabile și în vederea combaterii sărăciei. Înființarea unor structuri de economie socială va contribui la crearea de noi locuri de muncă şi la dezvoltarea serviciilor locale.
Vă rugăm să transmiteți observaţiile/propunerile dumneavoastră privind îmbunătățirea documentelor mai sus menţionate la adresa de e-mail: formare.competitive@fonduri-ue.ro până la data de 20.12.2017.

(04.12.2017) Având în vedere notificarea din partea Consiliului Concurenței privind identificarea, în cadrul apelului „România profesională – Întreprinderi competitive”, finanțat în cadrul AP 3/ PI 8.v/ OS 3.8, a unei activități în afara schemei de ajutor de stat, susceptibilă de a reprezenta ajutor de minimis datorită avantajului care poate fi creat la nivelul întreprinderilor ce pot solicita finanțare, Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene decide anularea apelului „România profesională – Întreprinderi competitive”, finanțat în cadrul AP 3/ PI 8.v/ OS 3.8 și relansarea acestuia în data de 7 decembrie 2017, depunerea cererilor de finanțare fiind posibilă până la data de 28 februarie 2018.
Această decizie nu afectează principiul tratamentului egal aplicabil beneficiarilor, având în vedere faptul că, până la această dată, în sistemul informatic MySmis nu a fost depusă nicio cerere de finanțare.
Această decizie vine și în sprijinul solicitărilor potențialilor beneficiari de a prelungi perioada de depunere a proiectelor în cadrul apelului „România profesională – Întreprinderi competitive”, finanțat în cadrul AP 3/ PI 8.v/ OS 3.8.

(28.11.2017) Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman informează solicitanții că, începand cu data de 28 noiembrie 2017 vor primi, prin sistemul informatic MySMIS 2014+, solicitări de clarificare de la comisia de evaluare a proiectelor depuse în cadrul apelului de proiecte POCU/90/6.13/6.14 „Stagii de practică elevi şi studenţi în sectorul agroalimentar, industrie şi servicii”.
Solicitanții sunt rugați să verifice periodic contul MySMIS 2014+ și să răspundă, punctual, în termen de 3 zile lucrătoare de la data primirii solicitărilor de clarificare, potrivit pașilor descriși în documentul „Modalitatea de utilizare a mecanismului de clarificare POCU”.
În conformitate cu prevederile Ghidurilor Solicitantului - Condiții Specifice, comisia de evaluare cere solicitantului clarificări atunci când evaluatorul consideră că o informaţie lipseşte sau nu este suficient de clară. Se poate solicita un singur set de clarificări pentru etapa de verificare tehnică și financiară.

(28.11.2017) A fost publicat ordinul privind modul de efectuare a achizitiilor in cadrul proiectelor cu finantare europeana implementate in parteneriat. Ordinul comun nr. 6712/07.11.2017 - MDRAPFE, nr. 890/14.11.2017 ANAP