Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud  Muntenia funcționează în subordinea Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, conform Hotărârii nr. 15/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene. OIRPOSDRU Sud Muntenia, este instituţie publică cu personalitate juridică, finanţată de la bugetul de stat. OIRPOSDRU Sud Muntenia asigură aplicarea unitară in Regiunea Sud Muntenia a atribuţiilor delegate de către Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane, pentru judeţele: Argeş, Călăraşi, Dâmboviţa, Giurgiu, Ialomiţa, Prahova, Teleorman.

 

 Ultimele anunţuri

(12.05.2017) Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman prelungește termenele de depunere pentru apelurile POCU aferente OS 5.1

(12.05.2017) Lista intermediară a cererilor de finanțare aprobate în cadrul apelurilor POCU/18/4/4.1 și POCU/20/4/4.2

(09.05.2017) Listele parțiale (cu excepția cererilor de finanțare aflate în etapa de contestații pe faza A-conformitate administrativă și eligibilitate) ale cererilor de finanțare aprobate, respectiv respinse în etapa de evaluare tehnică și financiară pentru apelul de proiecte POCU/85/5/1/

(09.05.2017) Lista cererilor de finanțare aprobate în etapa de evaluare tehnică și financiară pentru apelul de proiecte POCU/86/5/1/

(05.05.2017) POCU lansează Ghidul Solicitantului Condiţii Specifice AXA PRIORITARĂ 7 ASISTENȚĂ TEHNICĂ POCU 2014-2020 și apelul de proiecte de tip non-competitiv, fără termen limită de depunere

(04.05.2017) Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020 (AM POCU) publică Rezultatul privind proiectele respinse ca urmare a procesului de soluționare a Contestațiilor pentru etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității, în cadrul apelului de proiecte POCU/19/4/1/ Dezvoltare Locală Integrată (DLI 360) în comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome - Regiune dezvoltată.
În data de 04.05.2017, solicitanții ale căror cereri de finanțare au fost respinse ca urmare a procesului de soluționare a Contestațiilor pentru etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității vor fi informați prin sistemul informatic MySmis2014.

(02.05.2017) Lista cererilor de finanțare respinse în etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelul de proiecte POCU/89/3/7/Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană- Diaspora Start Up.
Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020 (AM POCU) publică lista cererilor de finanțare care au fost respinse în etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelul de proiecte POCU/89/3/7/Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană- Diaspora Start Up.
În data de 02.05.2017, solicitanții ale căror cereri de finanțare au fost respinse în această etapă vor fi informați prin sistemul informatic MySmis2014+. Solicitanții ale căror cereri de finanțare se regăsesc în lista atașata, dar nu au primit notificarea privind rezultatul verificării administrative și eligibilității, până la sfârșitul zilei de 02.05.2017 sunt rugați să contacteze AM POCU la adresa de e-mail: cabinet.posdru@fonduri-ue.ro.
Solicitantul poate contesta rezultatul evaluării cererii lui de finanţare o singură dată pentru fiecare etapă. Contestaţiile se vor depune de solicitant in MySMIS 2014+ în termen de 5 zile lucrătoare (3 mai 2017- 9 mai 2017) de la data transmiterii notificării privind rezultatul verificării administrative și eligibilității, potrivit pașilor descriși în documentul „Modalitatea de depunere a contestație in sistemul informatic MySmis”.