Phare 2004

Lista contractelor semnate în cadrul apelului pentru propuneri Phare 2004/016-772.04.02, referinţa 01 "Promovarea capitalului uman"
Apel deschis pentru propuneri de proiecte intitulat  “Promovarea capitalului uman”
Ghidul solicitantului de finanţare - Data limită pentru depunerea ofertelor: 13.09.2006
Descărcare ANEXE
***
Lista contractelor semnate în cadrul apelului pentru propuneri Phare 2004/016-772.04.02, referinţa 02 "Servicii sociale"
Apel deschis pentru propuneri de proiecte intitulat  “Servicii sociale”
Ghidul solicitantului de finanţare - Data limită pentru depunerea ofertelor: 29.09.2006
Descărcare ANEXE