Phare 2005

Apel deschis pentru propuneri de proiecte intitulat "Măsuri active pentru ocuparea forţei de muncă" PHARE 2005
Ghidul solicitantului de finanţare - Data limită pentru depunerea ofertelor: 09.03.2007
Descărcare ANEXE
Corrigendum:  Ghidul solicitantului pentru licitaţia deschisă 2005 Măsuri Active pentru Ocuparea Forţei de Muncă
Corrigendum la Ghidul Solicitantului pentru apelul deschis pentru propuneri de proiecte PHARE/2005/017-553.04.02, referinta 02, "Măsuri active pentru ocupare" -  TERMENUL LIMITA PENTRU PRIMIREA SOLICITARILOR DE FINANTARE NERAMBURSABILA ESTE 06.06.2007, ora 16 (ora locala)
Pentru a vizualiza modificarile clic aici (descarcare arhiva)
În atenţia solicitanţilor de finanţare - PHARE/2005//017-553.04.02 - "Măsuri active pentru ocuparea forţei de muncă": lista cu răspunsurile privind întrebările adresate Autorităţii de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, Agenţia de Implementare Phare
Pentru a vizualiza modificările clic aici
***
Apel deschis pentru propuneri de proiecte intitulat "Promovarea învăţării pe parcursul întregii vieţi pentru calificare şi recalificare forţei de muncă" PHARE 2005
Ghidul solicitantului de finanţare - Data limită pentru depunerea ofertelor: 16.02.2007
Descărcare ANEXE
Corrigendum:  Ghidul solicitantului pentru licitaţia deschisă 2005 Promovarea învăţării pe parcursul întregii vieţi pentru calificarea şi recalificarea forţei de muncă
Corrigendum la Ghidul Solicitantului pentru apelul deschis pentru propuneri de proiecte PHARE/2005/017-553.04.02, referinta 01, "Promovarea învăţării continue pe parcursul întregii vieţi pentru calificarea şi recalificarea forţei de muncă"-  TERMENUL LIMITA PENTRU PRIMIREA SOLICITARILOR DE FINANTARE NERAMBURSABILA ESTE 30.05.2007, ora 16 (ora locala) .
Pentru a vizualiza modificarile clic aici (descarcare arhiva)
În atenţia solicitanţilor de finanţare - PHARE/2005//017-553.04,02 - "Promovarea învăţării continue pe parcursul întregii vieţi pentru calificarea şi recalificarea forţei de muncă": lista cu răspunsurile privind întrebările adresate Autorităţii de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, Agenţia de Implementare Phare
Pentru a vizualiza modificările clic aici
***
Apel deschis pentru propuneri de proiecte intitulat "Măsuri de Incluziune Socială " PHARE 2005
Ghidului Solicitantului pentru Măsuri de Incluziune Socială:
   – pentru schema de finanţare nerambursabilă Phare 2005                     - Descărcare documente (arhivă)
Corrigendum la Ghidul Solicitantului pentru apelul deschis pentru propuneri de proiecte PHARE/2005/017-553.04.02, referinţa 03, "Măsuri de incluziune socială"
Pentru a vizualiza modificările clic aici
Corrigendum la Ghidul Solicitantului pentru apelul deschis pentru propuneri de proiecte Phare/2005/017-553.04.02, referinţa 03, "Măsuri de incluziune socială".TERMENUL LIMITĂ PENTRU PRIMIREA SOLICITĂRILOR DE FINANŢARE NERAMBURSABILĂ ESTE 05.09.2007, ora 16:00 (ora locală).
Pentru a vizualiza modificările clic aici
Corrigendum 3 la Ghidul Solicitantului pentru apelul deschis pentru propuneri de proiecte Phare/2005/017-553.04.02, referinţa 01, "Măsuri de incluziune socială". TERMENUL LIMITĂ PENTRU PRIMIREA SOLICITĂRILOR DE FINANŢARE NERAMBURSABILĂ ESTE 12.09.2007, ora 16:00 (ora locală).
Pentru a vizualiza modificările clic aici (descărcare arhivă)
În atenţia solicitanţilor de finanţare - PHARE/2005//017-553.04.02 şi Phare Phare/2006/018-147.04.02 : Lista cu răspunsurile la întrebările adresate de către potenţialii solicitanţi Autorităţii de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane
În atenţia solicitanţilor de finanţare - Phare/2005/017-553.04.02, referinţa 03, şi Phare/2006/018-147.04.02, referinţa 01 - "Măsuri de Incluziune Socială": lista cu răspunsurile la întrebările adresate de către potenţialii solicitanţi Autorităţii de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane
Pentru a vizualiza modificările clic aici