Anunţuri 2020


(31.03.2020) Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene lansează în consultare ghidul „Sprijin pentru persoanele angajate în cadrul întreprinderilor al căror domeniu de activitate este afectat direct ca urmare a declarării situațiilor de epidemii”.
Apelul va finanța măsuri din domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2.
Solicitanți eligibili:
Ministerul Muncii și Protecției Sociale/SPO, respectiv Agenția Națională pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM), inclusiv prin unitățile subordonate.
Acțiuni sprijinite:
• Subvenționarea locurilor de muncă prin acordarea de subvenții persoanelor care se află în șomaj, angajate în cadrul întreprinderilor al căror domeniu de activitate este afectat direct ca urmare a declarării situațiilor de epidemii (ex. COVID – 19), potrivit Ordonanțelor militare și altor acte emise de autorități competente pe perioada stării de urgență.
Propunerile și sugestiile pot fi trimise până la data de 10 aprilie 2020, la adresa de e-mail: consultare.pocu@fonduri-ue.ro
 

 

(31.03.2020) Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman informează solicitanții că începând cu data de 31.03.2020 vor primi, prin sistemul informatic MySMIS 2014+, solicitări de clarificare de la Comisia de evaluare a proiectelor depuse în cadrul apelului de proiecte POCU/711/6/14 „Stagii de practică pentru elevi – Teritoriul ITI Delta Dunării”.
Solicitanții sunt rugați să verifice periodic contul MySMIS 2014+ și să răspundă, punctual, în termenul precizat în cadrul scrisorii de clarificare, potrivit pașilor descriși în documentul „Modalitatea de utilizare a mecanismului de clarificare POCU”.
În conformitate cu prevederile Ghidului Solicitantului, Comisia de evaluare cere solicitantului clarificări atunci cand evaluatorul consideră că o informație lipsește sau nu este suficient de clară. Se poate solicita un singur set de clarificări pentru etapa de evaluare a conformității administrative și eligibilității.
 
 
(25.03.2020) Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman informează solicitanții că începând cu data de 25 martie 2020 vor primi, prin sistemul informatic MySMIS 2014+, solicitări de clarificări de la Comisia de evaluare a proiectelor depuse în cadrul apelurilor:
POCU/739 – „Prima cameră – Instrumente inovative pentru integrarea socio-profesională a tinerilor care părăsesc sistemul de protecție specială”- Regiune mai dezvoltată – București – Ilfov;
POCU/738 – „Prima cameră – Instrumente inovative pentru integrarea socio-profesională a tinerilor care părăsesc sistemul de protecție specială” – Regiuni mai puțin dezvoltate.
Solicitanții sunt rugați să verifice periodic contul MySMIS 2014+ și să răspundă, punctual, în termenul precizat în cadrul scrisorii de clarificare, potrivit pașilor descriși în documentul „Modalitatea de utilizare a mecanismului de clarificare POCU”.
În conformitate cu prevederile Ghidului Solicitantului, Comisia de evaluare cere solicitantului clarificări atunci cand evaluatorul consideră că o informație lipsește sau nu este suficient de clară. Se poate solicita un singur set de clarificări pentru etapa de evaluare a conformității administrative și eligibilității.
 

 

(24.03.2020) Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020, ca urmare a emiterii si publicării Instrucțiunilor nr. 4/ 12.03.2020 și nr. 5/ 19.03.2020, publică un set de Clarificări pentru o mai bună înțelegere a celor doua instrucțiuni.
Așadar, AM POCU transmite Beneficiarilor:
inițiativa suspendării implementarii proiectului aparține Beneficiarului;
s-a simplificat fluxul de suspendare prin Instrucțiunea nr. 5;
s-a definit modalitatea de recuperare a întarzierilor, după momentul încetarii stării de urgență;
există posibilitatea prelungirii duratei implementării proiectului, în condiții bine justificate și cu acordul OI responsabil.
 
 
(24.03.2020) Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020 publică lista cererilor de finanțare respinse în etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelul de proiecte: POCU/685/3/8/ „Romania profesională – Întreprinderi competitive”, Operatiunea Cresterea numarului de angajati care beneficiaza de noi instrumente, metode, practici etc, de management al resurselor umane și de condiții de lucru îmbunătățite în vederea adaptării activitătii la dinamica sectoarelor economice cu potential competitiv identificate conform SNC/ domeniilor de specializare inteligentă conform SNCDI, pentru etapa de verificare a conformității administrative și a eligibilității.
Începând cu data de 24 martie 2020, solicitanții ale căror cereri de finanțare au fost respinse în această etapă vor primi, prin sistemul electronic MySMIS 2014+, Notificarea privind rezultatul verificării conformității administrative și eligibilității și grilele de evaluare.
Solicitantul poate contesta rezultatul evaluării cererii lui de finanțare o singură dată pentru fiecare etapă. Contestațiile se vor depune de către solicitant în sistemul MySMIS 2014+ în termenul precizat în cadrul notificării privind rezultatul verificării conformității administrative și eligibilității potrivit pașilor descriși în documentul „Modalitatea de depunere a contestației în sistemul informatic MySMIS.
 
 
(23.03.2020) Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman informează solicitanții că începând cu data de 23 martie 2020 vor primi, prin sistemul informatic MySMIS 2014+, solicitări de clarificare de la Comisia de evaluare a proiectelor depuse în cadrul apelului de proiecte POCU/626/6/13 „Stagii de practică pentru studenți” – Regiuni mai puțin dezvoltate. 
Solicitanții sunt rugați să verifice periodic contul MySMIS 2014+ și să răspundă, punctual, în termenul precizat în cadrul scrisorii de clarificare, potrivit pașilor descriși în documentul „Modalitatea de utilizare a mecanismului de clarificare POCU”.
În conformitate cu prevederile Ghidurilor Solicitantului, Comisia de evaluare cere solicitantului clarificări atunci când evaluatorul consideră că o informație lipsește sau nu este suficient de clară. Se poate solicita un singur set de clarificări pentru etapa de verificare tehnică și financiară a proiectelor.
 
 
(19.03.2020) Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman emite, în urma solicitărilor primite de la beneficiari, Instrucțiunea nr. 5/2020 privind stabilirea unor măsuri referitoare la implementarea proiectelor finanțate, care reglementează modalitatea în care aceștia pot solicita suspendarea proiectelor pe care le implementează.
 Instrucțiunea definește cadrul, termenele și condițiile în care beneficiarii pot ajusta proiectele lor în funcție de starea de urgență decretată de Președintele României.
 Astfel, AM POCU pune la dispoziția beneficiarilor un instrument pentru suspendarea rapidă a implementării proiectelor, acolo unde situația actuală o impune, iar Organismele Intermediare vor sprijini beneficiarii în aplicarea corectă a prevederilor acestei Instrucțiuni.
Anexa 1 la Instrucțiunea AM POCU nr. 5 privind stabilirea unor măsuri referitoare la implementarea proiectelor finanțate.
Datele de contact ale Organismelor Intermediare sunt:
OI POCU MEC
oiposdru@oiposdru.edu.ro
0213 132 943
 OIR Vest      
fsevest@oirposdru-vest.ro
0256 293 680
0256 499 755
OIR București-Ilfov 
office@oirbi.ro
0213 134 243
 OIR Nord Vest        
office@runv.ro
0264 530 191
0264 402 591
 OIR Sud Muntenia
oirposdrusm@fsesudmuntenia.ro
0242 314 431
 OIR Centru   
oirposdrusm@fsesudmuntenia.ro
0358 401 655
 OIR Sud Vest Oltenia
office@oirsvfse.ro
0351 442 202
 OIR Nord Est
office@fsenordest.ro
0233 231 957
 OIR Sud Est
office@fsesudest.ro
0239 610 749
0239 613 301
 
 
(19.03.2020) Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene lansează în consultare ghidul „Programe de îngrijire a gravidei şi copilului – etapa II”.
 Apelul va sprijini creșterea numărului de persoane care beneficiază de programe de sănătate și de servicii orientate către prevenție, depistare precoce (screening), diagnostic și tratament precoce pentru principalele patologii.
 Bugetul propus este de 21,5 milioane euro.
 Solicitanți eligibili:
• Institut sau instituţie medicală publică.
Parteneri eligibili:
• Ministerul Sănătății;
• Instituțiile și structurile de specialitate ale Ministerului Sănătății;
• Autorități ale administrației publice locale;
• Autorități publice;
• ONG-uri relevante.
 Propunerile şi sugestiile pot fi trimise până la data de 30 martie 2020, la adresa de e-mail: consultare.pocu@fonduri-ue.ro
 

 

(19.03.2020) Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 din cadrul Ministerului Fondurilor Europene publică lista intermediară cu cererile de finanțare aprobate în etapa de evaluare tehnică și financiară pentru apelul de proiecte „Servicii sociale și socio-profesionale la nivelul comunității pentru copii și tineri – Regiunea mai dezvoltată”.
 Începând cu data de 19 martie 2020 solicitanții vor fi informați, prin sistemul informatic MySMIS 2014+, cu privire la rezultatul evaluării tehnice și financiare.
 Solicitantul poate contesta rezultatul evaluării cererii lui de finanţare o singură dată pentru fiecare etapă. Contestaţiile vor fi depuse de solicitant în MySMIS 2014+ în termenul precizat în cadrul notificării privind rezultatul evaluării tehnice și financiare, potrivit pașilor descriși în documentul „Modalitatea de depunere a contestației în sistemul informatic MySMIS 2014+”.
 

 

(19.03.2020) Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020 publică lista finală a cererilor de finanțare respinse după soluționarea contestațiilor aferente etapei de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelul de proiecte „Stagii de practică pentru studenți”.
(19.03.2020) Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene publică ghidul solicitantului „Modernizarea instituțiilor pieței forței de muncă (SPO).
 Apelul are un buget de 63 milioane euro, fonduri europene și contribuție națională.
 Proiectele vor putea fi depuse în sistemul informatic MySMIS în perioada 19 martie -19 mai 2020.
 
 
(17.03.2020) Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 publică lista cererilor de finanțare respinse în etapa de verificare a conformităţii administrative și a eligibilităţii pentru apelul de proiecte „Modernizarea instituțiilor pieței forței de muncă SPO regiuni mai puțin dezvoltate.
Începand cu data de 17 martie 2019, solicitanții ale căror cereri de finanțare au fost respinse în această etapă vor primi scrisoarea de informare însoțită de grilele de evaluare prin sistemul electronic MySMIS. Solicitantul poate contesta rezultatul evaluării cererii lui de finanţare o singură dată pentru fiecare etapă.
Contestaţiile vor fi depuse de solicitant în sistemul MySMIS 2014+ în termenul precizat în cadrul notificării privind rezultatul verificării conformității administrative și eligibilității, potrivit pașilor descriși în documentul „Modalitatea de depunere a contestației în sistemul informatic MySMIS”.
 
 
(17.03.2020) Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 publică lista cererilor de finanțare respinse în etapa de verificare a conformităţii administrative și a eligibilităţii pentru apelul de proiecte „Modernizarea instituțiilor pieței forței de muncă” – Regiune mai dezvoltată București – Ilfov.
 Începand cu data de 17 martie 2019, solicitanții ale căror cereri de finanțare au fost respinse în această etapă vor primi scrisoarea de informare însoțită de grilele de evaluare prin sistemul electronic MySMIS. Solicitantul poate contesta rezultatul evaluării cererii lui de finanţare o singură dată pentru fiecare etapă.
Contestaţiile vor fi depuse de solicitant în sistemul MySMIS 2014+ în termenul precizat în cadrul notificării privind rezultatul verificării conformității administrative și eligibilității, potrivit pașilor descriși în documentul „Modalitatea de depunere a contestației în sistemul informatic MySMIS.
 
(16.03.2020) POCU: Lista procedurilor GAL de evaluare și selecție a fișelor de proiecte, proceduri avizate de Comitetul Comun de Selecție Restrâns
Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene publică lista procedurilor Grupurilor de Acțiune Locale de evaluare și selecție a fișelor de proiecte, proceduri ce au fost avizate de Comitetul Comun de Selecție Restrâns.
 
 
(13.03.2020) Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman publică Corrigendum nr. 4 la ghidul solicitantului „Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale” (SOLIDAR).
 Modificarea vizează simplificare prevederii referitoare la numărul minim de persoane pot înființa o întreprindere socială.

 

 
(13.03.2020) Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 din cadrul Ministerului Fondurilor Europene publică lista intermediară cu cererile de finanțare aprobate în etapa de evaluare tehnică și financiară pentru apelul de proiecte “Stagii de practică pentru elevi – Regiuni mai puțin dezvoltate”.
Începând cu data de 13 martie 2020 solicitanții vor fi informați, prin sistemul informatic MySMIS 2014+, cu privire la rezultatul evaluării tehnice și financiare.
 Solicitantul poate contesta rezultatul evaluării cererii lui de finanţare o singură dată pentru fiecare etapă. Contestaţiile vor fi depuse de solicitant în MySMIS 2014+ în termenul precizat în cadrul notificării privind rezultatul evaluării tehnice și financiare, potrivit pașilor descriși în documentul „Modalitatea de depunere a contestației în sistemul informatic MySMIS 2014+”.
 
 
(12.03.2020) Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman publică Instrucțiunea nr. 4 privind stabilirea unor măsuri referitoare la implementarea proiectelor finanțate prin POCU 2014–2020.

 

(12.03.2020) Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman informează solicitanții că începând cu data de 13 martie 2020 vor primi, prin sistemul informatic MySMIS 2014+, solicitări de clarificare de la Comisia de evaluare a proiectelor depuse în cadrul apelului de proiecte POCU/685/3/8/ Romania profesională – Întreprinderi competitive, Cresterea numarului de angajati care beneficiaza de noi instrumente, metode, practici etc, de management al resurselor umane si de conditii de lucru îmbunatatite în vederea adaptarii activitatii la dinamica sectoarelor economice cu potential competitiv identificate conform SNC/ domeniilor de specializare inteligenta conform SNCDI, pentru etapa de verificare a conformităţii administrative şi a eligibilităţii.
 Solicitanții sunt rugați să verifice periodic contul MySMIS 2014+ și să răspundă, punctual, în termenul precizat in cadrul scrisorii de clarificare, potrivit pașilor descriși în documentul „Modalitatea de utilizare a mecanismului de clarificare POCU”.
 În conformitate cu prevederile Ghidurilor Solicitantului – Condiții Specifice, Comisia de evaluare cere solicitantului clarificări atunci când evaluatorul consideră că o informaţie lipseşte sau nu este suficient de clară. Se poate solicita un singur set de clarificări pentru etapa de verificare a conformităţii administrative şi a eligibilităţii
 
(12.03.2020) Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene publică corrigendum-ul la ghidul „Programe de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce al cancerului colorectal – etapa II”.
 Modificările vizează prelungirea perioadei de depunere a proiectelor în sistemul MySMIS până la data de 20 martie 2020 și actualizarea listei de cheltuieli eligibile aferente apelului de proiecte.
 
(12.03.2020) În perioada 11 martie – 30 aprilie 2020, la nivelul OIR POS DRU Regiunea Sud Muntenia, audiențele se vor realiza electronic, utilizând adresa de e-mail audiente.oirposdrusm@fsesudmuntenia.ro sau telefonic, apelând numerele de telefon 0242314048 şi 0242314042.

 

(11.03.2020) În contextul amenințării create de infecția cu noul coronavirus (COVID-19), la nivelul Ministerului Fondurilor Europene s-a luat măsura ca în perioada 11 martie – 30 aprilie 2020, audiențele să se realizeze electronic utilizând adresa de e-mail: contact.minister@fonduri-ue.ro, sau, telefonic, apelând numărul de telefon 0372.614.379.
Documente: Anunț

(05.03.2020) Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene publică corrigendum la ghidul „Stimularea mobilității și subvenționarea locurilor de muncă pentru șomeri și persoane inactive, persoane de etnie Romă, persoane din mediul rural”.
Modificările vizează actualizarea listei de cheltuieli eligibile în cadrul apelului.
 
(05.03.2020) Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene publică corrigendum la ghidul „Fii responsabilă de sănătatea ta – programe regionale de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce al cancerului de sân – etapa II”.
 Modificările vizează prelungirea perioadei de depunere a proiectelor în sistemul MySMIS până la data de 13 martie 2020 și actualizarea listei de cheltuieli eligibile în cadrul apelului.
 
(04.03.2020) Autoritatea de Management pentru Programul Operational Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene publică corrigendum la ghidul solicitantului „Fii responsabilă de sănătatea ta – programe regionale de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce a cancerului de col uterin – etapa II”.
 Modificările vizează extinderea perioadei de depunere a proiectelor în sistemul MySMIS până la data de 13 martie 2020, ora 16.00 și actualizarea listei de cheltuieli eligibile în cadrul apelului.
 
(03.03.2020) Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene publică ghidul solicitantului „Stimularea mobilității și subvenționarea locurilor de muncă pentru șomeri și persoane inactive, persoane de etnie romă, persoane din mediul rural”.
Apelul are un buget de 93 milioane euro, fonduri europene și contribuția națională. Pentru regiunile mai puțin dezvoltate, Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia, Centru, Sud-Est și Sud-Muntenia, este alocată suma de 78,52 milioane euro, iar cea pentru regiunea București-Ilfov – 14,47 milioane euro.
Proiectele vor putea fi depuse în sistemul informatic MySMIS în perioada 5 martie – 6 aprilie 2020.
 
(26.02.2020) Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman informează solicitanții că începând cu data de 26.02.2020 vor primi, prin sistemul informatic MySMIS 2014+, solicitări de clarificare de la Comisia de evaluare a proiectelor depuse în cadrul apelului de proiecte POCU/303/5/2/- Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială din comunitățile marginalizate din zona rurală și orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC- Regiuni mai puțin dezvoltate;
Solicitanții sunt rugați să verifice periodic contul MySMIS 2014+ și să răspundă, punctual, în termenul precizat in cadrul scrisorii de clarificare, potrivit pașilor descriși în documentul „Modalitatea de utilizare a mecanismului de clarificare POCU”.
În conformitate cu prevederile Ghidurilor Solicitantului – Condiții Specifice, Comisia de evaluare cere solicitantului clarificări atunci când evaluatorul consideră că o informaţie lipseşte sau nu este suficient de clară. Se poate solicita un singur set de clarificări pentru etapa de verificare tehnica si financiara a proiectelor.
 
(25.02.2020) Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene publică ghidul solicitantului „Program pilot de stimulare a participării la educație a copiilor cu părinți plecați la muncă în străinătate”.
Bugetul alocat apelului este de 30 milioane euro, din care 25,5 milioane euro fonduri europene și 4,5 milioane euro contribuția națională.
Proiectele pot fi depuse în sistemul informatic MySMIS în perioada 25 februarie – 25 mai 2020.
 
(18.02.2020) Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene publică corrigendum-ul la Ghidul „Programe de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce al cancerului colorectal – etapa II”.
Perioada de depunere a proiectelor a fost prelungită până la data de 13 martie 2020.
 
(14.02.2020) Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman informează solicitanții că începând cu data de 14 februarie 2020 vor primi, prin sistemul informatic MySMIS 2014+, solicitări de clarificare de la Comisia de evaluare a proiectelor depuse în cadrul apelurilor de proiecte POCU/476/4/18/Operațiune compozită OS. 4.12, 4.13, 4.14 – „Servicii sociale și socio – profesionale la nivelul comunității pentru copii și tineri – Regiuni mai puțin dezvoltate” și POCU/478/4/18/Operațiune compozită OS. 4.12, 4.13, 4.14 – „Servicii sociale și socio – profesionale la nivelul comunității pentru copii și tineri – Regiuni mai dezvoltate”, pentru etapa de verificare tehnică și financiară a proiectelor.
 Solicitanții sunt rugați să verifice periodic contul MySMIS 2014+ și să răspundă, punctual, în termenul precizat în cadrul scrisorii de clarificare, potrivit pașilor descriși în documentul „Modalitatea de utilizare a mecanismului de clarificare POCU”.
 Comisia de evaluare cere solicitantului clarificări atunci când evaluatorul consideră că o informaţie lipseşte sau nu este suficient de clară. Se poate solicita un singur set de clarificări pentru etapa de verificare tehnică și financiară a proiectelor.
 
 
(12.02.2020) Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 publică listele proiectelor admise și respinse în urma finalizării procesului de soluționare a contestațiilor în etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelurile „Reducerea numărului de comunități marginalizate aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din zona rurală și orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC (Dezvoltare Locală plasată sub Responsabilitatea Comunității) – Regiuni mai puţin dezvoltate” şi „Reducerea numărului de comunități marginalizate aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din zona rurală și orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC (Dezvoltare Locală plasată sub Responsabilitatea Comunității) – Regiune mai dezvoltată”.
 
(11.02.2020) Autoritatea de Management pentru Programul Operational Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene publică corrigendum la Ghidul „Organizarea de programe regionale de prevenire, depistare precoce (screening), diagnostic și direcționare către tratament al pacienților cu boli hepatice cronice secundare infecțiilor virale cu virusuri hepatice B/D și C – etapa II”. 
 Perioada de depunere a proiectelor a fost prelungită până la data de 21 februarie 2020.
 
(10.02.2020) Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman publică lista finală a proiectelor aprobate după soluționarea contestațiilor aferente etapei de evaluare tehnico-financiară pentru apelul POCU/462/4/15/ „Dezinstituționalizarea persoanelor adulte cu dizabilități – tranziția spre servicii sociale în comunitate – Regiuni mai puțin dezvoltate”.
 
(07.02.2020) Autoritatea de Management pentru Programul Operational Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene publică corrigendum-ul la Ghidului „Fii responsabilă de sănătatea ta – programe regionale de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce a cancerului de col uterin – etapa II”.
 Perioada de depunere a proiectelor a fost prelungită până la data de 6 martie 2020.
 
(07.02.2020) Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene publică corrigendum la ghidul „Fii responsabilă de sănătatea ta – programe regionale de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce al cancerului de sân – etapa II”.
 Modificările vizează prelungirea perioadei de depunere a proiectelor până la data de 6 martie 2020.
 
 
(28.01.2020) Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene publică corrigendum ghidul solicitantului „Prima cameră” – Instrumente inovative pentru integrarea socio- profesională a tinerilor care părăsesc sistemul de protecție specială.
 Perioada de depunere a proiectelor este prelungită până la data de 7 februarie 2020.
 
(28.01.2020) Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene publică corrigendum la ghidul solicitantului „Organizarea de programe regionale de prevenire, depistare precoce (screening), diagnostic și direcționare către tratament al pacienților cu boli hepatice cronice secundare infecțiilor virale cu virusuri hepatice B/D și C – etapa II”.
 Corrigendum-ul prelungește perioada de depunere a proiectelor în sistemul MySMIS până la data de 14 februarie 2020.
 
(27.01.2020)Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman informează solicitanții că începând cu data de 27 ianuarie 2020 vor primi, prin sistemul informatic MySMIS 2014+, solicitări de clarificare de la Comisia de evaluare a proiectelor depuse în cadrul apelului de proiecte POCU/633 – „Stagii de practica pentru elevi” –  Regiuni mai putin dezvoltate.
 Solicitanții sunt rugați sa verifice periodic contul MySMIS 2014+ și să răspundă, punctual, în termen de 3 zile lucrătoare la solicitările primite, potrivit pașilor descriși în documentul „Modalitatea de utilizare a mecanismului de clarificare POCU”.
 În conformitate cu prevederile ghidurilor solicitantului – condiții specifice, Comisia de evaluare cere solicitantului clarificări atunci când evaluatorul consideră că o informație lipsește sau nu este suficient de clară. Poate fi solicitat un singur set de clarificări pentru verificarea tehnică și financiară.
 
(22.01.2020) Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene publică corrigendum „Prima cameră” – Instrumente inovative pentru integrarea socio- profesională a tinerilor care părăsesc sistemul de protecție specială”.
 Corrigendumul aduce clarificări în privința indicatorilor de program.
 
(21.01.2020) Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 publică lista finală a cererilor de finanțare respinse după soluționarea contestațiilor aferente etapei de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelul de proiecte 633 – „Stagii de practică pentru elevi”.

 

(20.01.2020) Funcționalități îmbunătățite pentru beneficiari
 Ministerul Fondurilor Europene anunță îmbunătățirea unei funcționalități puse la dispoziția beneficiarilor prin intermediul sistemului informatic integrat MySMIS2014. Astfel, prin „Modulul Comunicare” al sistemului, va putea fi asigurată transmiterea de documente relevante – adrese, cereri de prefinanțare/ rambursare/ plată/ rapoarte de progres tehnic etc., precum și confirmarea procesării acestora în etapa de implementare a proiectului.
 Inițiativa contribuie la o comunicare unitară între cei 28.000 beneficiari ai noștri și Autoritățile de Management/ Organismele Intermediare responsabile cu monitorizarea progresului financiar și tehnic la nivel de proiect.

 

(17.01.2020) Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene anunță publicare Ordinul nr. 2590/23.12.2019, privind modificarea și completarea schemei de ajutor de stat pentru organizarea și derularea de programe de formare a adulților, având ca obiectiv „Creșterea numărului de angajați care beneficiază de instrumente, metode, practici, standard de management al resurselor umane și de condiții de lucru îmbunătățite în vederea adaptării activității la dinamica sectoarelor economice cu potențial competitiv identificate conform Strategiei Naționale pentru Competivitate/ domeniilor de specializare inteligentă conform Strategiei Naționale de Cercetare, Dezvoltare și Inovare 2014-2020”.
 
 
(09.01.2020) Ministerul Fondurilor Europene, prin Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman, a lansat noua versiune a ghidului practic pentru colectarea și raportarea indicatorilor POCU.
Ghidul, instrument de referință pentru beneficiarii POCU, furnizează informații care sprijină beneficiarii în îndeplinirea obligațiilor pe care le au pe segmentul monitorizării și raportării indicatorilor de program la nivelul fiecărui proiect. De asemenea, explică regulile și procedurile de bază pentru colectarea și validarea indicatorilor.
Ghidul este disponibil aici: http://mfe.gov.ro/pocu/indicatori/.
 
(08.01.2020) Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud Muntenia a finalizat la 31.12.2019 proiectul cu titlul :”Sprijin acordat OIRPOSDRU REGIUNEA SUD MUNTENIA pentru organizarea Comitetului de Monitorizare POCU 2014-2020 in luna noiembrie 2019”, cod proiect 133688, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman, Axa Prioritara 7, Obiectivul specific  7.1 - Îmbunătățirea capacității Autorității de Management (AM) și a Organismelor Intermediare (OI) ale POCU de a gestiona și implementa în mod eficient și eficace programul operațional. citeste mai mult

 

 
(08.01.2020) Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud Muntenia a finalizat la 31.12.2019 proiectul cu titlul : ,,Asigurarea utilităților și a serviciilor necesare funcționării OIR POSDRU Regiunea Sud Muntenia”, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman, Axa Prioritara 7, Obiectivul specific  7.1 - Îmbunătățirea capacității Autorității de Management (AM) și a Organismelor Intermediare (OI) ale POCU de a gestiona și implementa în mod eficient și eficace programul operațional. citeşte mai mult

 

(08.01.2020) Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene publică ghidul „Îmbunătățirea nivelului de competențe profesionale și creșterea gradului de ocupare a șomerilor și persoanelor inactive din Valea Jiului în corelare cu nevoile pieței muncii”.
Scopul apelului este creșterea ocupării șomerilor și a persoanelor inactive, cu accent pe șomerii de lungă durată, lucrătorii vârstnici (55-64 ani), persoanele cu dizabilități, persoanele cu nivel redus de educație.
Bugetul apelului este de 2 milioane euro, iar proiectele finanțate vor fi implementate în regiunea Văii Jiului.
Activități finanțate:
Furnizarea de servicii specializate pentru stimularea ocupării, organizarea și derularea de programe de formare profesională a adulților;
Evaluarea și certificarea competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale
Servicii de asistență (creșă, afterschool, acompaniere) pentru persoanele aflate în îngrijirea persoanelor din grupul țintă al proiectelor, în vederea sprijinirii acestora la activitățile proiectului.
Solicitanți eligibili:
Furnizori acreditați de servicii specializate pentru stimularea ocupării forței de muncă;
Furnizori autorizați de formare profesională;
Centre autorizate de evaluare și certificare a competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale;
Asociații și fundații;
Organizații sindicale;
Organizații patronale;
Camere de comerţ şi industrie;
Universități.
Aceștia vor putea depune proiectele și în parteneriat.
Proiectele vor putea fi depuse în perioada 13 ianuarie – 10 aprilie 2020.
 
(07.01.2020) Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene publică corrigendum-ul la ghidul „Fii responsabilă de sănătatea ta – programe regionale de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce al cancerului de col uterin – etapa II“.
Astfel, proiectele trebuie implementate în parteneriat, o condiție de eligibilitate fiind ca aplicantul/ liderul de parteneriat să demonstreze că are competențe în depistarea și diagnosticarea precoce a cancerului de col uterin.
 
(07.01.2020) Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene publică corrigendum la ghidul „Programe de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce al cancerului colorectal – etapa II”.
Astfel, proiectele trebuie implementate în parteneriat, cu precizarea că una dintre condițiile de eligibilitate este ca aplicantul/ liderul de parteneriat să demonstreze că are competențe în prevenirea, depistarea precoce, diagnosticul și tratementul cancerului colorectal.
Alte modificări clarifică aspecte privind la criteriile de verificare a conformității administrative și a eligibilității.
 
(07.01.2020) Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene publică corrigendum-ul la ghidul „Fii responsabilă de sănătatea ta – programe regionale de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce al cancerului de sân – etapa II“.
Astfel, este introdusă obligativitatea derulării proiectelor în parteneriat, cu mențiunea că una dintre condițiile de eligibilitate este ca aplicantul/ liderul de parteneriat să demonstreze că are competențe în prevenirea, depistarea precoce, diagnosticul și tratamentul cancerului de sân.
Alte modificări clarifică aspecte referitoare la criteriile de verificare a conformității administrative și a eligibilității
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sunteți aici: Acasa / Anunțuri / Anunțuri 2020