Achizitii publice

Programul anual al achiziilor publice 2019

Programul anual al achiziilor publice 2018

Programul anual al achiziilor publice 2017

Programul anual al achiziilor publice 2016

Programul anual al achiziilor publice 2015

Centralizatorul achizitiilor publice si contractele cu valoare de peste 5000 de euro

Contractele de achizititie publica

Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 427/2016 privind aprobarea Procedurii simplificate aplicată de solicitanţii privaţi de finanţare din instrumente structurale 2014-2020 pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări.