Arhiva anunţuri

(16.12.2009)  Conferinţa anuală privind implementarea POSDRU 2007-2013 în România 2009
AMPOSDRU va organiza in data de 22 decembrie 2009, la Iasi, “Conferinţa anuală privind implementarea Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Rersurselor Umane 2007-2013 în România”
Conferinţa se încadrează în seria evenimentelor destinate informării publicului larg, pe care AMPOSDRU, în conformitate cu Regulamentul CE nr. 1828/2006, le organizează anual pentru prezentarea stadiului implementării Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013.
La conferinţă vor participa reprezentanţi ai Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, ai AMPOSDRU, membri ai Comitetului de Monitorizare al POSDRU, reprezentanţi ai partenerilor sociali: confederaţii sindicale şi organizaţii patronale, reprezentanţi ai universităţilor, companiilor, organizaţiilor non-guvernamentale, reprezentanţi ai altor instituţii publice, beneficiari şi potenţiali beneficiari de finanţare din cadrul POSDRU, etc
Organizatorii evenimentului asigură cazarea dumneavoastră din seara anterioară evenimentului, masa conform agendei, precum şi decontarea transportului, conform legislaţiei în vigoare.
Ø       Agenda conferintei
Ø       Invitatie la conferinta

(14.12.2009) AMPOSDRU actualizează lista beneficiarilor, ale căror proiecte au fost contractate până la data de 30 noiembrie 2009 pentru proiectele finanţare din POSDRU 2007-2013.

(28.10.2009) Anunţăm potenţialii beneficiari ai schemelor de ajutor de stat şi de minimis că, MMFPS a prelungit termenul limită de depunere a proiectelor până la data de 31 martie 2010, pentru liniile de finanţare 73,74,75,76 şi 78. Vezi comunicat.

(22.10.2009) AMPOSDRU actualizează lista beneficiarilor, ale căror proiecte au fost contractate până la data de 30 septembrie 2009 pentru finanţare din POSDRU 2007-2013.  Vă rugăm să consultaţi secţiunea Proiecte.

(08.10.2009) Autoritatea de Management pentru POSDRU publică spre informare Manualul Beneficiarului POSDRU .citeste mai mult

(08.10.2009) AMPOSDRU anunţă publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene a Regulamentului  (CE) nr. 846/2009 din 1 septembrie 2009 care modifică Regulamentul (CE) nr.1828/2006 al Comisiei din 8 decembrie 2006.

(15.09.2009) Comunicat de presa - 487 de milioane de euro – valoarea totală a contractelor de finanţare semnate pentru proiectele din cadrul POS Dezvoltarea Resurselor Umane.
Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, din cadrul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, a lansat anul trecut 72 de linii de finanţare, cu o alocare financiară totală de 1,2 miliarde de euro. Pentru liniile de finanţare deschise în 2008 au fost depuse 2.842 de proiecte, cu o valoare totală de 2,6 miliarde de euro. Comunicat de presă.

(15.09.2009) AMPOSDRU publică Situaţia depunerii de proiecte aferente cererilor de propuneri de proiecte lansate la data de 24 aprilie 2009 şi 9 mai 2009 cu termen limită de depunere 10 august 2009, respectiv 7 septembrie 2009.

(10.09.2009) În cadrul apelurilor de propuneri de proiecte strategice lansate în 2009 de către Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane au fost depuse 2.101 proiecte, în valoare totală de 5,5 miliarde de euro. Comunicat de presă.

(01.09.2009) Pentru a veni în sprijinul potenţialilor beneficiari, AMPOSDRU publică Corrigenda la Ghidurile Solicitantului pentru cererile de propuneri de proiecte strategice 85-98, prin care se prelungesc termenele limită de transmitere electronică a cererilor de finanţare, după cum urmează: citeste mai mult

(03.08.2009) Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane- Regiunea Sud Muntenia, organizează concurs pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie temporar vacantă de: Serviciul Economic- Compartiment Verificare Proiecte Finantate. detalii...

(30.07.2009) Organismul Intermediar pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud Muntenia, organizează cu sprijinul Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă, în data de 31.07.2009, ora 11.00, la sediul Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă, în sala de şedinţe, strada Bucureşti, Bl.202/5D, mezanin, Giurgiu, jud. Giurgiu, o sesiune de informare a potenţialilor beneficiari privind „Schemele de ajutor de stat şi de minimis”. descărcare comunicat de presă şi invitaţie

(30.07.2009) - Vă informăm că AMPOSDRU prelungeşte termenele de transmitere electronică a cererilor de finanţare pentru cererile de propuneri de proiecte strategice 79-84; detalii găsiţi pe www.fseromania.ro

(29.07.2009) A apărut Ghidul privind relaţiile de parteneriat între diverse entităţi de drept public şi privat publicat pe www.fseromania.ro.

(29.07.2009) Pentru actualizarea  datelor de contact ale beneficiarilor şi potenţialilor beneficiari POSDRU prin intermediul aplicaţiei ActionWeb, AMPOSDRU publică un anunţ pe www.fseromania.ro

(27.07.2009) Organismul Intermediar pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud Muntenia, va organiza cu sprijinul Consiliului Judeţean Argeş, a Instituţiei Prefectului judeţului Argeş, a Camerei de Comerţ şi Industrie Argeş şi a Muzeului Judeţean Argeş, în data de 29.07.2009, ora 12.00, la sediul Muzeului Judeţean Argeş, Armand Călinescu - 44, jud. Argeş, o sesiune de informare a potenţialilor beneficiari privind „Schemele de ajutor de stat şi de minimis”. descărcare comunicat de presă şi invitaţie

(27.07.2009) A apărut Corrigendum nr. 1 la Ghidul Solicitantului pentru cereri de ajutor de stat şi ajutor de minimis publicat pe www.fseromania.ro.

(22.07.2009) Organismul Intermediar pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud Muntenia, a organizat cu sprijinul Consiliului Judeţean Dâmboviţa, a Instituţiei Prefectului judeţului Dâmboviţa şi a Camerei de Comerţ şi Industrie Dâmboviţa, în data de 21.07.2009, ora 12.00, la sediul Consiliului Judeţean Dâmboviţa, Piaţa Tricolorului 1, Târgovişte, jud. Dâmboviţa, o sesiune de informare a potenţialilor beneficiari privind „Schemele de ajutor de stat şi de minimis”. descărcare comunicat de presă şi invitaţie

(17.07.2009) Organismul Intermediar pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud Muntenia, va organiza cu sprijinul Consiliului Judeţean Dâmboviţa, a Instituţiei Prefectului judeţului Dâmboviţa şi a Camerei de Comerţ şi Industrie Dâmboviţa, în data de 21.07.2009, ora 12.00, la sediul Consiliului Judeţean Dâmboviţa, Piaţa Tricolorului 1, Târgovişte, jud. Dâmboviţa, o sesiune de informare a potenţialilor beneficiari privind „Schemele de ajutor de stat şi de minimis”. descărcare comunicat de presă şi invitaţie

(16.07.2009) Pentru a veni în sprijinul potenţialilor beneficiari, AMPOSDRU publică Corrigendum nr. 1 la Ghidul Solicitantului - Condiţiile generale pentru cererile de propuneri de proiecte strategice 79-84 şi 85-98, precum şi Corrigendum nr. 2 la Condiţiile specifice pentru cererea de propuneri de proiecte nr. 80, 83, 85, 86, 87. Vă rugăm să consultaţi secţiunea Cerere de propuneri de proiecte.

(15.07.2009) În contextul finalizării evaluării proiectelor primite în urma cererilor de propuneri de proiecte strategice şi de grant lansate în data de 16 aprilie şi în data de 8 iulie 2008, cu termen de transmitere 15 decembrie, respectiv 19 decembrie 2008, AMPOSDRU actualizează lista beneficiarilor ale căror proiecte au fost contractate până la data de 30 iunie 2009 ; citeste mai mult

(10.07.2009) Organismul Intermediar pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud Muntenia, organizează cu sprijinul Consiliului Judeţean Prahova, a Instituţiei Prefectului judeţului Prahova şi a Camerei de Comerţ şi Industrie Prahova, în data de 14.07.2009, ora 11.00, la sediul Consiliului Judeţean Prahova, Bd-ul Republicii nr. 2-4, Ploieşti, jud. Prahova, o sesiune de informare a potenţialilor beneficiari privind „Schemele de ajutor de stat şi de minimis”. descărcare comunicat de presă şi invitaţie

(26.06.2009) În contextul finalizării evaluării proiectelor primite în urma cererilor de propuneri de proiecte de grant lansate în 16 aprilie 2008, cu termen de transmitere 15 decembrie,Organismul Intermediar pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud Muntenia publică lista  contractelor incheiate pana in februarie 2009

(10.06.2009) Pentru a veni în sprijinul potenţialilor beneficiari, AMPOSDRU va publica Corrigenda la Ghidurile Solicitantului pentru cererile de propuneri de proiecte strategice 79-84 şi 85-98, prin care se prelungesc termenele limită de transmitere electronică a cererilor de finanţare detalii...

(27.05.2009) Acum este disponibil noul număr apelabil fără taxare pentru POS DRU: 0 800 110 710 - detalii...

(14.05.2009) Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane a lansat în data de 9 mai 2009,14 noi linii de finanţare pentru 13 Domenii Majore de Intervenţie (DMI) finanţate din Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.
Acţiunile finanţate vor fi implementate la nivel naţional,multi-regional sau sectorial. detalii...

(24.04.2009) În 24 aprilie 2009, AMPOSDRU a deschis liniile de finanţare aferente proiectelor strategice în cadrul a şase Domenii Majore de Intervenţie din Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU) 2007-2013. Vă rugăm să consultaţi secţiunea Cerere de propuneri de proiecte. 

(13.04.2009) În vederea sprijinirii beneficiarilor şi a potenţialilor beneficiari în aplicarea unei cereri în cadrul schemelor de ajutor de stat pentru ocupare, pentru formare generală şi specifică şi ajutorul de minimis,  aceştia vor putea adresa întrebări la adresa de e-mail beneficiar@fseromania.ro specificată în cadrul Ghidului Solicitantului aferent schemelor de ajutor de stat şi de minimis publicat pe www.fseromania.ro.

(31.03.2009) În 31 martie 2009 AMPOSDRU a deschis liniile de finanţare aferente schemelor de ajutor de stat pentru ocupare, pentru formare generală şi specifică şi ajutorul de minimis. Din acest moment, orice întreprindere din România va putea trimite electronic prin aplicaţia ActionWeb , la AMPOSDRU, cereri pentru subvenţionarea salariilor noilor angajaţi, formării profesionale a salariaţilor sau pentru îmbunătăţirea condiţiilor de muncă, în scopul reducerii accidentelor de muncă şi riscului îmbolnăvirilor profesionale.

Schemă de ajutor de stat pentru ocupare
Schemă de ajutor de stat pentru formare generală şi specifică
Schemă de ajutor de minimis

(26.02.2009) Vă aducem la cunostinţă faptul că Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane- Regiunea Sud Muntenia a organizat in data de 11.02.2009 seminarul de informare pentru potenţialii beneficiari privind Fondul Social European. descărcare prezentare

(04.02.2009) Vă aducem la cunostinţa faptul că Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane- Regiunea Sud Muntenia va organiza in data de 11.02.2009 seminarul de informare pentru potenţialii beneficiari privind Fondul Social European. Invitatie ; Comunicat presa.

(16.01.2009) S-au publicat logo-urile Uniunii Europene, Guvernului României - Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale- AMPOSDRU, Fondului Social European 2007-2013 şi Instrumentelor structurale în România 2007-2013, care trebuie folosite de către beneficiarii proiectelor finanţate din POSDRU.
Beneficiarii au obligaţia de a folosi elementele de identitate vizuală pentru toate activităţile şi produsele de informare şi comunicare, conform Manualului de identitate vizuală. descarcare arhiva logo

(05.11.2008) Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane- Regiunea Sud Muntenia, organizeaza concurs pentru ocuparea functiei publice de executie vacanta de:
 Serviciul Selectie si Contractare Proiecte – Compartiment Programare
Inspector debutant ( 1 post)
---------------- Bibliografie
           Conditii specifice prevazute in fisa postului :
vechime pe studii superioare -
studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta
cunoasterea  limbii engleze-  foarte bine
cunostinte operare PC,MS Office, internet
Concursul se desfasoara la sediul Organismului Intermediar Regional pentru Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane- Regiunea Sud Muntenia Calarasi din str.Portului, nr.2A dupa cum urmeaza:
proba scrisa in data de 8.12.2008, ora 10:00;
interviul in data de 10.12.2008, ora 14:00.
     Bibliografia si actele solicitate candidatilor pentru dosarul de inscriere sunt afisate la sediul OIR POS DRU Regiunea Sud Muntenia.
     Dosarele de inscriere la concurs se vor depune la sediul OIR POS DRU Regiunea Sud Muntenia- Biroul Juridic Administrativ Achizitii-Resurse Umane, pana la data de 28.11.2008, ora 16.00.
      Relatii suplimentare se pot obtine la tel.0242/314048.Persoana de contact Elena CIURARU.

(05.11.2008) Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane- Regiunea Sud Muntenia, organizeaza concurs pentru ocuparea functiei publice de executie vacanta de:
 Serviciul Selectie si Contractare Proiecte – Compartiment Programare
Inspector debutant ( 1 post)
---------------- Bibliografie
           Conditii specifice prevazute in fisa postului :
vechime pe studii superioare -
studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta
cunoasterea  limbii engleze-  foarte bine
cunostinte operare PC,MS Office, internet
Concursul se desfasoara la sediul Organismului Intermediar Regional pentru Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane- Regiunea Sud Muntenia Calarasi din str.Portului, nr.2A dupa cum urmeaza:
proba scrisa in data de 8.12.2008, ora 10:00;
interviul in data de 10.12.2008, ora 14:00.
     Bibliografia si actele solicitate candidatilor pentru dosarul de inscriere sunt afisate la sediul OIR POS DRU Regiunea Sud Muntenia.
     Dosarele de inscriere la concurs se vor depune la sediul OIR POS DRU Regiunea Sud Muntenia- Biroul Juridic Administrativ Achizitii-Resurse Umane, pana la data de 28.11.2008, ora 16.00.
      Relatii suplimentare se pot obtine la tel.0242/314048.Persoana de contact Elena CIURARU.

(21.08.2008) In conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr.1209/2003 privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane- Regiunea Sud Muntenia, organizeaza concurs pentru ocuparea functiilor publice de executie vacante de: Serviciul implementare Proiecte- Compartiment Contractare si Monitorizare
Inspector principal ( 1 post)----------- Bibliografie
           Conditii specifice prevazute in fisa postului :
vechime pe studii superioare -5 ani
studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta
cunoasterea  limbii engleze-  foarte bine
cunostinte operare PC,MS Office, internet

Referent superior ( 1 post)------------ Bibliografie
           Conditii specifice prevazute in fisa postului :
vechime pe studii medii -9 ani
studii medii absolvite cu diploma
cunostinte operare PC,MS Office, internet si lucrul cu baza de date
Concursul se desfasoara la sediul Organismului Intermediar Regional pentru Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane- Regiunea Sud Muntenia Calarasi din str.Portului, nr.2A dupa cum urmeaza:

proba scrisa in data de 23.09.2008, ora 10:00
interviul in data de 24.09.2008, ora 14:00.
     Bibliografia si actele solicitate candidatilor pentru dosarul de inscriere sunt afisate la sediul OIR POS DRU Regiunea Sud Muntenia.
     Dosarele de inscriere la concurs se vor depune la sediul OIR POS DRU Regiunea Sud Muntenia- Biroul Juridic Administrativ Achizitii-Resurse Umane, pana la data de 19.09.2008, ora 16.00.
     Relatii suplimentare se pot obtine la tel.0242/314048.Persoana de contact Elena CIURARU.

(18.08.2008)  În conformitate cu prevederile Ordinului nr.7100/2006 privind unele măsuri necesare organizării şi desfăşurării concursurilor de recrutare pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie temporar vacante şi a Hotărârii Guvernului nr.1209/2003 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici,
Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane- Regiunea Sud Muntenia, organizează concurs pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie temporar vacantă de:

Compartiment Verificare Cheltuieli
Inspector asistent ( 1 post)

           Condiţii specifice prevăzute in fişa postului :
vechime pe studii superioare -1 an
studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licentă sau echivalentă
cunoaşterea  limbii engleze-  foarte bine
cunoştinte operare PC,MS Office, internet
Concursul se desfăşoară la sediul Organismului Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane- Regiunea Sud Muntenia Călăraşi din str.Portului, nr.2A după cum urmează:

-proba scrisă in data de 25.08.2008, ora 10:00;
-interviul in data de 26.08.2008, ora 14:00.

Bibliografia şi actele solicitate candidaţilor pentru dosarul de inscriere sunt afişate la sediul OIR POS DRU Regiunea Sud Muntenia.

Dosarele de înscriere la concurs se vor depune la sediul OIR POS DRU Regiunea Sud Muntenia- Biroul Juridic Administrativ Achiziţii-Resurse Umane, până la data de 21.08.2008, ora 15.00.

Relaţii suplimentare se pot obţine la tel.0242/314048.Persoana de contact Elena CIURARU.

(11.07.2008) Vă informam ca, din motive obiective, sesiunea de informare planificată în data de 18 iulie 2008 va fi anulată. Vor fi organizate sesiuni de formare în toamna. Noul calendar va va fi comunicat în timp util.  

-(02.07.2008) Vă aducem la cunoştinţă faptul că Autoritatea de Management pentru POS DRU, în colaborare cu Organismele Intermediare Regionale, va organiza sesiuni de informare pentru potenţiali beneficiari, în data de 18 iulie 2008 (Pitesti - jud. Argeş)

-(07.04.2008)  În atenţia solicitanţilor de finanţare - Phare 2006/018-147.04.02, Referinţa 03 - Promovarea învăţării pe parcursul întregii vieţi pentru calificarea şi recalificarea forţei de muncă:
Corrigendum nr.2 la Ghidul solicitantului pentru schema de finanţare nerambursabilă Phare 2006 - Promovarea învăţării pe parcursul întregii vieţi pentru calificarea şi recalificarea forţei de muncă - Pentru a vizualiza: clic aici (descărcare arhivă)
-(07.04.2008) În atenţia solicitanţilor de finanţare - Phare 2006/018-147.04.02, Referinţa 04 - Măsuri active pentru ocuparea forţei de muncă:
Corrigendum nr.2 la Ghidul solicitantului pentru schema de finanţare nerambursabilă Phare 2006 - Măsuri active pentru ocuparea forţei de muncă - Pentru a vizualiza: clic aici (descărcare arhivă)

- Lansarea cererilor de propuneri de proiecte de tip grant -
În data de 17 aprilie 2008, Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud Muntenia a lansat cererile de propuneri de proiecte de tip grant pentru următoarele domenii majore de intervenţie:
Axa Prioritară 3 – „Cresterea adaptabilităţii lucrătorilor si întreprinderilor”
Domeniul major de intervenţie 3.1. – „Promovarea culturii antreprenoriale”
                                                                ghid
                                                                anexe
                               
Domeniul major de intervenţie 3.2. – „Formare profesională şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii”
                                                                ghid
                                                                anexe
Axa Prioritară 5 – „Promovarea măsurilor active de ocupare”,
                               
Domeniul major de intervenţie 5.1. – „Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare”
                                                                ghid
                                                                anexe
                Detalii privind depunerile cererilor de finanţate: www.fseromania.ro

-(07.04.2008)  În atenţia solicitanţilor de finanţare - Phare 2006/018-147.04.02, Referinţa 03 - Promovarea învăţării pe parcursul întregii vieţi pentru calificarea şi recalificarea forţei de muncă:
Corrigendum nr.2 la Ghidul solicitantului pentru schema de finanţare nerambursabilă Phare 2006 - Promovarea învăţării pe parcursul întregii vieţi pentru calificarea şi recalificarea forţei de muncă - Pentru a vizualiza: clic aici (descărcare arhivă)


-(07.04.2008) În atenţia solicitanţilor de finanţare - Phare 2006/018-147.04.02, Referinţa 04 - Măsuri active pentru ocuparea forţei de muncă:
Corrigendum nr.2 la Ghidul solicitantului pentru schema de finanţare nerambursabilă Phare 2006 - Măsuri active pentru ocuparea forţei de muncă - Pentru a vizualiza: clic aici (descărcare arhivă)

Anunţuri 2013Anunţuri 2012Anunţuri 2011Anunţuri 2010Anunţuri 2008-2009