FSE - Cereri de propuneri de proiecte


Ghidul Solicitantului - Conditii Generale 2015 (aprilie 2015)

Ghidul Solicitantului - Conditii Generale 2014 (august 2014)

Ghidul Solicitantului - Conditii Generale 2014 (iulie 2014)

Ghidul Solicitantului 2013 - Conditii generale

Corrigendum 1 la Ghidurile Solicitantului Conditii Specifice pentru cererile de propuneri de proiecte
- nr. 183  DMI 5.1. Dezvoltarea si implementarea masurilor active de ocupare; 
- nr. 184  DMI 5.2. Promovarea sustenabilitatii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveste dezvoltarea resurselor umane si ocuparea fortei de munca.

Ghidul Solicitantului Condiţii Specifice pentru CPP 183 „Masuri active de ocupare pentru zone foste industrializate”, DMI 5.1 "Dezvoltarea si implementarea masurilor active de ocupare";

Ghidul Solicitantului Condiţii Specifice pentru CPP 184 „Masuri active de ocupare pentru zone foste industrializate in mediul rural”,DMI 5.2 „Promovarea sustenabilitatii pe termen lung a zonelor rurale in ceea ce priveste dezvoltarea resurselor umane si ocuparea fortei de munca".

Corrigendum nr. 1 la Ghidul Solicitantului Conditii Specifice pentru cererea de propuneri de proiecte nr. 173 - DMI 6.1 „Dezvoltarea economiei sociale”. Termenul limita pentru transmiterea electronica a cererilor de finantare în cadrul cererii de propuneri de proiecte nr. 173 se prelungeste pâna la data de 20.10.2014, ora 16.00.

-Ghidul Solicitantului Conditii Specifice nr. 173 „Dezvoltarea economiei sociale”;
Anexa 3 Planul de afaceri;
Bugetul proiectul aferent cererii de propuneri de proiecte nr. 173;
Schema de ajutor de minimis „Dezvoltarea economiei sociale”, finantata din DMI 6.1. cererea de propuneri de proiecte cu titlul „Dezvoltarea economiei sociale”, finantata din DMI 6.1., lansata in data de 23.09.2014, va avea numarul 173.

Ghidul Solicitantului Conditii Specifice nr. 168 „Dezvoltarea economiei sociale”
Anexa 3 Planul de afaceri
Bugetul proiectul aferent cererii de propuneri de proiecte nr. 168
Schema de ajutor de minimis „Dezvoltarea economiei sociale”, finantata din DMI 6.1

Ghidul Solicitantului 2013 - Conditii specifice- Cerere de propuneri de proiecte de tip grant nr. 129, Domeniul Major de Intervenţie 5.1, "Fii activ pe piaţa muncii în Regiunea Sud Muntenia!"

Ghidul Solicitantului 2013 - Conditii specifice- Cerere de propuneri de proiecte de tip grant nr. 138, Domeniul Major de Intervenţie 5.2, "Promovarea sustenabilităţii pe termen- lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă în Regiunea Sud Muntenia"

Ghidul Solicitantului 2013 - Conditii specifice- Cerere de propuneri de proiecte de tip grant nr. 147, Domeniul Major de Intervenţie 6.3, "Şanse egale şi respect în Regiunea Sud Muntenia"

Corrigendum nr.1 la Ghidurile Solicitantului Condiții Specifice aferente cererilor de propuneri de proiecte nr. 123-152.

Ghidul conditii specifice pentru Cererea de propuneri de proiecte de tip grant nr. 118 „Îmbunătătirea accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piata muncii - Regiunea Sud Muntenia”

Ghidul Solicitantului 2010 - Conditii generale

Ghidul Solicitantului 2010 - Conditii specifice SM