Conducere

Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud Muntenia

Director Executiv - Mirela Minodora RĂDOI