Contact


Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud Muntenia
Director Executiv - Mirela Minodora RĂDOI
Date de contact :
Adresă: Strada Portului nr. 2A, Municipiul Călăraşi, Judeţul Călăraşi,
telefon: 0242/314.048, 0242/314.042
fax: 0242/314.431
e-mail: oirposdrusm@fsesudmuntenia.ro
Website:  www.fsesudmuntenia.ro
Programul de funcţionare al OIRPOSDRU Regiunea Sud Muntenia 
Luni - Joi: 08.00 - 16.30
Vineri: 8.00 - 14.00
Program de functionare registratura:
Luni – Joi: 08.00 -16.30
Vineri:  08.00-14.00


Program de audiente Director Executiv
Joi: 14.00-16.00
Procedura de primire în audienţă
Beneficiarii contractelor de finanţare POSDRU, care sunt in gestiunea OIRPOSDRU Regiunea Sud Muntenia interesati a fi primiti în audienţă sunt rugaţi să transmita la adresa audiente.oirposdrusm@fsesudmuntenia.ro , până cel tarziu în fiecare miercuri ora 16.00,  următoarele:
• date de contact (nume beneficiar, cod proiect, titlu proiect , adresa de corespondenţă,  numele şi funcţia persoanei/persoanelor care solicita audienţa, număr de telefon/fax si adresa de e-mail);
• motivul solicitarii.
Adresă de e-mail pentru transmiterea petițiilor: oirposdrusm@fsesudmuntenia.ro
 

Persoană de contact:
Simona DONCIU
e-mail : simona.donciu@fsesudmuntenia.ro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sunteți aici: Acasa / Contact