Contact

Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud Muntenia

Director Executiv - Mirela Minodora RĂDOI

Date de contact :
Adresă: Strada Portului nr. 2A, Municipiul Călăraşi, Judeţul Călăraşi,
telefon: 0242/314.048, 0242/314.042
fax: 0242/314.431
e-mail: oirposdrusm@fsesudmuntenia.ro
Website:  www.fsesudmuntenia.ro

Unitatea Judeţeană Ialomiţa
Adresă: Strada Lacului, nr.10, etaj 2, camera 11, Slobozia, Ialomiţa
telefon: 0243/234.277

Unitatea Judeţeană Prahova
Adresă: B-dul Republicii, nr.2-4, etaj 6, camera 623, Ploieşti, judeţul Prahova
telefon: 0244/520.833

Programul de funcţionare al OIRPOSDRU Regiunea Sud Muntenia 
Luni - Joi: 08.00 - 16.30
Vineri: 8.00 - 14.00

Program de functionare registratura:
Luni – Joi: 08.00 -16.30
Vineri:  08.00-14.00


 
Program de audiente Director Executiv
Joi: 14.00-16.00

Procedura de primire în audienţă
Beneficiarii contractelor de finanţare POSDRU, care sunt in gestiunea OIRPOSDRU Regiunea Sud Muntenia interesati a fi primiti în audienţă sunt rugaţi să transmita la adresa audiente.oirposdrusm@fsesudmuntenia.ro , până cel tarziu in fiecare miercuri ora 16.00,  următoarele:
• date de contact (nume beneficiar, cod proiect, titlu proiect , adresa de corespondenţă,  numele şi funcţia persoanei/persoanelor care solicita audienţa, număr de telefon/fax si adresa de e-mail);
• motivul solicitarii.

Adresă de e-mail pentru transmiterea petițiilor: oirposdrusm@fsesudmuntenia.ro

 

Persoană de contact:
Simona Donciu
e-mail : simona.donciu@fsesudmuntenia.ro

OIRPOSDRU Regiunea Sud Muntenia - localizare prin Google Maps