FSE - Documente utile

Ghidul Indicatorilor POS DRU 2014

Documente programatice

Regulamente

Acte normative

Documentul Cadru de Implementare POSDRU 2007-2013

Planul de Dezvoltare Regionala 2007-2013 Sud Muntenia

Planul Regional de Actiune pentru Ocupare şi Incluziune Socială 2009-2011 Sud Muntenia

Ordinul nr. 989/29.09.2014 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Vârstnice si al ministrului Finantelor Publice nr. 1117/2170 din 17 august 2010 pentru stabilirea regulilor de eligibilitate si a listei cheltuielilor eligibile în cadrul operatiunilor finantate prin Programul Operational Sectorial "Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013", publicat în Monitorul Oficial nr. 716 din 1 octombrie 2014

Ordinul comun al ministrului muncii familiei şi protecţiei sociale şi a ministrului finanţelor publice nr.1117/2170/august 2010 privind cheltuielile eligibile

Manualul Operaţional al Beneficiarilor

Elementele de identitate vizuală pentru activităţile şi produsele de informare şi comunicare în cadrul unui proiect finanţat prin POSDRU:

 

Decizii

AMPOSDRU publică următoarele decizii:

 

Clarificări

AMPOSDRU publică următoarele clarificări: