Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud  Muntenia funcționează în subordinea Ministerului Fondurilor Europene, conform Hotărârii nr.52/15.02.2018 privind organizarea si functionarea Ministerului Fondurilor Europene. OIRPOSDRU Sud Muntenia, este instituţie publică cu personalitate juridică, finanţată de la bugetul de stat.

------

----

 Ultimele anunţuri

(04.10.2018) Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene anunţă lansarea în consultare publică a Ghidului Solicitantului Condiții Specifice „Stagii de practică pentru elevi” AP 6./ PI 10.iv / OS 6.14.
Obiectivul acestui apel de proiecte este creșterea ratei de participare a elevilor din învățământul secundar și terțiar non-universitar (ISCED 2 – 3, nivel de calificare 3 – 4, ISCED 4, nivel de calificare 5, înmatriculați în școlile post-liceale/de maiștri organizate la nivelul unităților de învățământ) la programe de învăţare la locul de muncă, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC şi din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI.
Observaţiile şi sugestiile pot fi trimise până la data de 15 octombrie 2018, pe adresa: consultare.pocu@fonduri-ue.ro.

(03.10.2018) Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene anunţă lansarea în consultare publică a Ghidului Solicitantului Condiții Specifice „Integrarea şi corelarea bazelor de date din domeniul asistenţei sociale şi crearea sistemului e-asistenţă socială”.
Obiectivul acestui apel de proiecte este operaționalizarea și implementarea aplicației e-asistență socială, eficientizarea sistemului de acreditare a furnizorilor de servicii sociale, de licențiere a serviciilor sociale și de monitorizare a activității serviciilor sociale, prin operaționalizarea aplicației e-acreditare, instruirea personalului implicat în utilizarea noilor aplicatii și a noilor echipamente și tehnologii.
Observaţiile şi sugestiile pot fi trimise până la data de 15 octombrie 2018, pe adresa: consultare.pocu@fonduri-ue.ro.

(02.10.2018) Autoritatea de Management pentru Programul Operational Capital Uman 2014 - 2020 publică lista finală a cererilor de finanțare aprobate, în etapa de evaluare tehnică și financiară, pentru apelul de proiecte POCU/447/6/3/Reducerea părăsirii timpurii a școlii prin măsuri integrate de prevenire și de asigurare a oportunităților egale pentru elevii aparținând grupurilor vulnerabile, cu accent pe elevii aparținând minorității roma și elevii din mediul rural/ comunitățile dezavantajate socio-economic.

(02.10.2018) Autoritatea de Management pentru Programul Operational Capital Uman 2014 - 2020 publică lista finală a cererilor de finanțare aprobate, în etapa de evaluare tehnică și financiară, pentru apelul de proiecte POCU/320/6/21/Măsuri de optimizare a ofertelor de studii din învățământul superior în sprijinul angajabilității

(28.09.2018) AM POCU transmite solicitări de clarificare pentru cererile de finanțare POCU/380/6/13 „Sprijin pentru doctoranzi și cercetători post-doctorat”
      
(28.09.2018) AM POCU lansează apelul „Tratamentul precoce al persoanelor infectate cu HIV/SIDA”

(28.09.2018) AM POCU lansează apelul „Instrumente pentru stabilirea deciziilor de sistem fundamentate pentru creșterea calității în învățământul superior”

(28.09.2018) AM POCU: corrigendum la Ghidul Solicitantului Condiții Specifice „Modernizarea instituțiilor pieței forței de muncă (SPO)”

(28.09.2018) AM POCU lansează apelul de proiecte „Tratamentul precoce al persoanelor bolnave de tuberculoză, inclusiv tuberculoză latentă”

(28.09.2018) AM POCU publică un corrigendum (nr. 5) la Orientările privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014 - 2020