Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud  Muntenia funcționează în subordinea Ministerului Fondurilor Europene, conform Hotărârii nr.52/15.02.2018 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Fondurilor Europene. Prin Ordonanta de Urgenţă nr. 212 din 28 decembrie 2020 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, Ministerul Fondurilor Europene si-a schimbat denumirea în Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene.
OIRPOSDRU Regiunea Sud Muntenia, este instituţie publică cu personalitate juridică, finanţată de la bugetul de stat.
 
 

 

 

 

 

 

 

Ultimele anunțuri
(23.05.2022) Rezultatul privind selecția dosarelor de înscriere la concursul organizat în data de 23.05.2022 (selecția dosarelor) în vederea ocupării posturilor contractuale în cadrul proiectului cu titlul proiectul „ Sprijin acordat OIR POSDRU Regiunea Sud Muntenia pentru finanţarea cheltuielilor materiale ocazionate de alocarea noilor axe prioritare conform AA la Acordul de delegare si suplimentarea schemei de personal cu 30 de persoane”, ID 151599.
(19.05.2022) Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud Muntenia vă invită să participați la procedura proprie de închiriere a unui imobil și terenul aferent cu destinație birouri.
Sursa de finanțare este asigurată în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014- 2020 – Axa Prioritară 7 – Asistență Tehnică, proiect Sprijin acordat OIR POSDRU Regiunea Sud Muntenia pentru finanțarea cheltuielilor materiale ocazionate de alocarea noilor axe prioritare conform AA la Acordul de delegare si suplimentarea schemei de personal cu 30 de persoane”, POCU/155/7/4/151995.

Anunţ
Caiet de sarcini si formulare chirie: PDF/ DOC
 

(17.03.2022) Vă informăm că au fost actualizate manualele de utilizare ale aplicaţiilor MySMIS2014 Front Office. Utilizatorii MySmis Front Office pot accesa manualele şi tutorialele la adresele https://www.fonduri-ue.ro/mysmis şi https://mfe.gov.ro/my-smis/.