Informatii de interes public

Rapoarte de activitate

Codul de Conduita privind evitarea situatiilor de incompatibilitate si conflict de interese de catre personalul implicat in gestionarea programelor finantate din fonduri europene nerambursabile

Decizie de constituirea a comisiei paritare

In conformitate cu masurile preventive anticoruptie prevazute in Strategia nationala anticoruptie 2012-2015 si cu normele Legii nr. 251/2004 privind unele măsuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acţiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcţiei, va informam ca  la nivelul OIR POS DRU Regiunea Sud Muntenia, pe parcusul anului 2014 nu au fost primite bunuri cu titlu gratuit cu prilejul actiunilor de protocol in exercitarea funcției publice.