Proiecte AXA 7

Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud Muntenia este Beneficiar de finanţare nerambursabilă în cadrul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa 7 Asistenţă Tehnică, prin proiectele: