Solicitare informatii

Numele si prenumele persoanei responsabile pentru Legea 544/2001: Simona Donciu

Formular pentru solicitare in baza Legii 544/2001

Modalitatea de contestare a deciziei si formulare aferente pentru reclamatie administrativa (refuz si netrimitere in termen legal).

Rapoartele de aplicare a Legii nr.544/2001

Legea 544 din 12.10.2001

Lista cu documentele de interes public