Solicitare informaţii


Numele şi prenumele persoanei responsabile pentru Legea 544/2001: Simona Donciu
Formular pentru solicitare in baza Legii 544/2001
Modalitatea de contestare a deciziei si formulare aferente pentru reclamatie administrativa (refuz si netrimitere in termen legal).
Rapoartele de aplicare a Legii nr.544/2001
Legea 544 din 12.10.2001
Lista cu documentele de interes public