Organismul Intermediar Regional pentru Programe Europene Capital Uman - Regiunea Sud-Muntenia funcționează în subordinea Ministerului Investitiilor si Proiectelor Europene, conform Hotărârii nr.52/15.02.2018 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Investitiilor si Proiectelor Europene, cu modificarile si completarile ulterioare.
OIR PECU - Regiunea Sud-Muntenia, este instituţie publică cu personalitate juridică, finanţată de la bugetul de stat.
 
 
 

 

 

 

 

 

 


Ultimele anunțuri
(19.04.2024) Erata anunț concurs cu nr. 5825/17.04.2024, publicat în data de 17.04.2024, de către Organismul Intermediar Regional pentru Programe Europene Capital Uman - Regiunea Sud-Muntenia.
 
(17.04.2024) Organismul Intermediar Regional pentru Programe Europene Capital Uman - Regiunea Sud-Muntenia organizează concurs, în vederea ocupării pe perioadă determinată până la data de 31.12.2029 (cu o perioadă de probă de 30 de zile lucrătoare), cu timp de lucru 8 ore/zi, 40 ore/săptămână, în condițiile Legii nr.53/2003-Codul Muncii (republicată), cu modificările și completarile ulterioare și a Procedurii interne de recrutare și selectie, în vederea ocupării posturilor înființate în afara organigramei Ministerului lnvestițiilor și Proiectelor Europene și a unităților subordonate, care derulează proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile și/sau prin Mecanismul de redresare și reziliență, aprobată prin Ordinul MIPE nr. 6003/2023, a următoarelor posturi vacante, de natură contractuală în afara schemei de personal a Organismului Intermediar Regional pentru Programe Europene Capital Uman - Regiunea Sud-Muntenia în cadrul proiectului “Imbunatatirea si consolidarea capacitatii OIR PECU Sud-Muntenia de a gestiona proiectele finantate prin Programul Educatie si Ocupare 2021-2027”, cod SMIS 306347.
Anunt concurs
Anexa 1_Formular înscriere concurs
Anexa 2_Declaratie privind prelucrarea datelor cu caracter personal
Anexa 3_Declarație privind desfășurarea de activități în domeniul gestionării fondurilor europene
Anexa 4_Calendar concurs
Anexa 5_Bibliografie si tematica
 

Proiect premiat în cadrul Galei ”România modernizată cu fonduri europene”. Schimbă-ți viitorul! Dezvoltarea socială și economică a persoanelor defavorizate din zona de nord a Municipiului Câmpulung (județul Argeș), proiect finanțat prin Programul Operațional Capital Uman, în valoare totală de 18.867.983,53 lei, prin care au fost implementate măsuri integrate în domeniul educației, ocupării, serviciilor sociale/medicale/medico-sociale, al îmbunătățirii condițiilor de locuit și în domeniul acordării de asistență juridică pentru reglementări de acte pentru cele 565 de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitatea marginalizată (non roma) din zona municipiului Câmpulung. https://fb.watch/h4aH3NuWKs/