Organismul Intermediar Regional pentru Programe Europene Capital Uman - Regiunea Sud-Muntenia funcționează în subordinea Ministerului Investitiilor si Proiectelor Europene, conform Hotărârii nr.52/15.02.2018 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Investitiilor si Proiectelor Europene, cu modificarile si completarile ulterioare.
OIR PECU - Regiunea Sud-Muntenia, este instituţie publică cu personalitate juridică, finanţată de la bugetul de stat.
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Proiect premiat în cadrul Galei ”România modernizată cu fonduri europene”.
Schimbă-ți viitorul! Dezvoltarea socială și economică a persoanelor defavorizate din zona de nord a Municipiului Câmpulung (județul Argeș), proiect finanțat prin Programul Operațional Capital Uman, în valoare totală de 18.867.983,53 lei, prin care au fost implementate măsuri integrate în domeniul educației, ocupării, serviciilor sociale/medicale/medico-sociale, al îmbunătățirii condițiilor de locuit și în domeniul acordării de asistență juridică pentru reglementări de acte pentru cele 565 de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitatea marginalizată (non roma) din zona municipiului Câmpulung. https://fb.watch/h4aH3NuWKs/
 
Ultimele anunțuri
(17.03.2023) Organismul Intermediar Regional pentru Programe Europene Capital Uman - Regiunea Sud-Muntenia organizează concurs în vederea ocupării, pe perioadă determinată, până la data de 31.12.2023 (cu o perioadă de probă de 30 zile lucrătoare), a unui număr de 4 posturi în afara organigramei, în cadrul proiectului cu titlul proiectul „Sprijin acordat OIR POSDRU Regiunea Sud Muntenia pentru finanţarea cheltuielilor materiale ocazionate de alocarea noilor axe prioritare conform AA la Acordul de delegare şi suplimentarea schemei de personal cu 30 de persoane”, cod SMIS 151995
Anunţ concurs
Anexa 1_Formular înscriere concurs
Anexa 2_Declaraţie
Anexa 3_Calendar
Anexa 4_Bibliografie
Anexa 5_Bibliografie
Anexa 6_Bibliografie
(17.03.2023) Anunţ  examen  promovare  în  grad  profesional
Potrivit prevederilor art. 617 alin(2) şi art. 618 alin(22) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum şi ale Hotărârii Guvernului nr. 611/2008 , cu modificările şi completările ulterioare, OIR PECU – REGIUNEA SUD-MUNTENIA cu sediul în Calarasi, str. Portului, nr. 2A,  organizează examen de promovare în grad profesional, al funcţionarului public din cadrul OIR PECU – REGIUNEA SUD-MUNTENIA.
Bibliografie
 

(17.03.2022) Vă informăm că au fost actualizate manualele de utilizare ale aplicaţiilor MySMIS2014 Front Office. Utilizatorii MySmis Front Office pot accesa manualele şi tutorialele la adresele https://www.fonduri-ue.ro/mysmis şi https://mfe.gov.ro/my-smis