Organismul Intermediar Regional pentru Programe Europene Capital Uman - Regiunea Sud-Muntenia funcționează în subordinea Ministerului Investitiilor si Proiectelor Europene, conform Hotărârii nr.52/15.02.2018 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Investitiilor si Proiectelor Europene, cu modificarile si completarile ulterioare.
OIR PECU - Regiunea Sud-Muntenia, este instituţie publică cu personalitate juridică, finanţată de la bugetul de stat.
 
 
 

 

 

 

 

 

 


Ultimele anunțuri
(07.12.2023) PEO: Listele intermediare aferente cererilor de finanțare respinse în etapa de evaluare tehnică și financiară preliminară pentru apelurile de proiecte Consolidarea dialogului social și a parteneriatelor pentru ocupare și formare III – Organizațiile societății civile – Regiuni mai puțin dezvoltate și Consolidarea dialogului social și a parteneriatelor pentru ocupare și formare III – Organizațiile societății civile – Regiunea București – Ilfov
(06.12.2023) PoIDS: Deschiderea sesiunii de depunere a Strategiilor de Dezvoltare Locală din cadrul DR-36 – LEADER – Dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității
(05.12.2023) Organismul intermediar  regional pentru Programe europene capital uman - Regiunea Sud-Muntenia a finalizat la 30.11.2023 proiectul cu titlul : “Achizitionarea de obiecte de inventar si furnituri de birou necesare funcţionării OIR POSDRU Regiunea Sud Muntenia”, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman, Axa Prioritara 7, Obiectivul specific 7.1 - Îmbunătățirea capacității Autorității de Management (AM) și a Organismelor Intermediare (OI) ale POCU de a gestiona și implementa în mod eficient și eficace programul operațional.
Valoarea totala a proiectului este de 414.933,96 lei din care 351.428,33 lei reprezintă asistenţa financiară nerambursabilă.
citeste mai mult
(05.12.2023) Organismul intermediar  regional pentru Programe europene capital uman - Regiunea Sud-Muntenia a finalizat la 30.11.2023 proiectul cu titlul: „Asigurarea de echipamente IT si software necesare îmbunatatirii capacitatii OIRPOSDRU Regiunea Sud Muntenia” de a gestiona în mod eficient POCU 2014 - 2020”, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman, Axa Prioritara 7, Obiectivul specific 7.1 - Îmbunătățirea capacității Autorității de Management (AM) și a Organismelor Intermediare (OI) ale POCU de a gestiona și implementa în mod eficient și eficace programul operațional.
Valoarea totala a proiectului este de 611.525,17 lei din care 517.931,24 lei reprezintă asistenţa financiară nerambursabilă
.
citeste mai mult
(04.12.2023) AM POCU publică Instructiunea nr. 25/28.11.2023 privind raportarea post-implementare pentru proiectele finanțate prin POCU 2014-2020
 

Proiect premiat în cadrul Galei ”România modernizată cu fonduri europene”. Schimbă-ți viitorul! Dezvoltarea socială și economică a persoanelor defavorizate din zona de nord a Municipiului Câmpulung (județul Argeș), proiect finanțat prin Programul Operațional Capital Uman, în valoare totală de 18.867.983,53 lei, prin care au fost implementate măsuri integrate în domeniul educației, ocupării, serviciilor sociale/medicale/medico-sociale, al îmbunătățirii condițiilor de locuit și în domeniul acordării de asistență juridică pentru reglementări de acte pentru cele 565 de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitatea marginalizată (non roma) din zona municipiului Câmpulung. https://fb.watch/h4aH3NuWKs/