OIRPOSDRU SM

 

Anunturi 2008


(05.11.2008) Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane- Regiunea Sud Muntenia, organizeaza concurs pentru ocuparea functiei publice de executie vacanta de:
Serviciul Selectie si Contractare Proiecte – Compartiment Programare
Inspector debutant ( 1 post)
Bibliografie
Conditii specifice prevazute in fisa postului :
vechime pe studii superioare -
studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta
cunoasterea  limbii engleze-  foarte bine
cunostinte operare PC,MS Office, internet
Concursul se desfasoara la sediul Organismului Intermediar Regional pentru Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane- Regiunea Sud Muntenia Calarasi din str.Portului, nr.2A dupa cum urmeaza:
proba scrisa in data de 8.12.2008, ora 10:00;
interviul in data de 10.12.2008, ora 14:00.
Bibliografia si actele solicitate candidatilor pentru dosarul de inscriere sunt afisate la sediul OIR POS DRU Regiunea Sud Muntenia.
Dosarele de inscriere la concurs se vor depune la sediul OIR POS DRU Regiunea Sud Muntenia- Biroul Juridic Administrativ Achizitii-Resurse Umane, pana la data de 28.11.2008, ora 16.00.
Relatii suplimentare se pot obtine la tel.0242/314048.Persoana de contact Elena CIURARU.

 

(05.11.2008) Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane- Regiunea Sud Muntenia, organizeaza concurs pentru ocuparea functiei publice de executie vacanta de:
 Serviciul Selectie si Contractare Proiecte – Compartiment Programare
Inspector debutant ( 1 post)
Bibliografie
           Conditii specifice prevazute in fisa postului :
vechime pe studii superioare -
studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta
cunoasterea  limbii engleze-  foarte bine
cunostinte operare PC,MS Office, internet
Concursul se desfasoara la sediul Organismului Intermediar Regional pentru Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane- Regiunea Sud Muntenia Calarasi din str.Portului, nr.2A dupa cum urmeaza:
proba scrisa in data de 8.12.2008, ora 10:00;
interviul in data de 10.12.2008, ora 14:00.
Bibliografia si actele solicitate candidatilor pentru dosarul de inscriere sunt afisate la sediul OIR POS DRU Regiunea Sud Muntenia.
Dosarele de inscriere la concurs se vor depune la sediul OIR POS DRU Regiunea Sud Muntenia- Biroul Juridic Administrativ Achizitii-Resurse Umane, pana la data de 28.11.2008, ora 16.00.
Relatii suplimentare se pot obtine la tel.0242/314048.Persoana de contact Elena CIURARU.

 

(21.08.2008) In conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr.1209/2003 privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane- Regiunea Sud Muntenia, organizeaza concurs pentru ocuparea functiilor publice de executie vacante de: Serviciul implementare Proiecte- Compartiment Contractare si Monitorizare
Inspector principal ( 1 post) Bibliografie
Conditii specifice prevazute in fisa postului :
vechime pe studii superioare -5 ani
studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta
cunoasterea  limbii engleze-  foarte bine
cunostinte operare PC,MS Office, internet

Referent superior ( 1 post) Bibliografie
Conditii specifice prevazute in fisa postului :
vechime pe studii medii -9 ani
studii medii absolvite cu diploma
cunostinte operare PC,MS Office, internet si lucrul cu baza de date
Concursul se desfasoara la sediul Organismului Intermediar Regional pentru Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane- Regiunea Sud Muntenia Calarasi din str.Portului, nr.2A dupa cum urmeaza:

proba scrisa in data de 23.09.2008, ora 10:00
interviul in data de 24.09.2008, ora 14:00.
Bibliografia si actele solicitate candidatilor pentru dosarul de inscriere sunt afisate la sediul OIR POS DRU Regiunea Sud Muntenia.
Dosarele de inscriere la concurs se vor depune la sediul OIR POS DRU Regiunea Sud Muntenia- Biroul Juridic Administrativ Achizitii-Resurse Umane, pana la data de 19.09.2008, ora 16.00.
Relatii suplimentare se pot obtine la tel.0242/314048.Persoana de contact Elena CIURARU.

 

 

(18.08.2008)  În conformitate cu prevederile Ordinului nr.7100/2006 privind unele măsuri necesare organizării şi desfăşurării concursurilor de recrutare pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie temporar vacante şi a Hotărârii Guvernului nr.1209/2003 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici,
Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane- Regiunea Sud Muntenia, organizează concurs pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie temporar vacantă de:

Compartiment Verificare Cheltuieli
Inspector asistent ( 1 post)

Condiţii specifice prevăzute in fişa postului :
vechime pe studii superioare -1 an
studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licentă sau echivalentă
cunoaşterea  limbii engleze-  foarte bine
cunoştinte operare PC,MS Office, internet
Concursul se desfăşoară la sediul Organismului Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane- Regiunea Sud Muntenia Călăraşi din str.Portului, nr.2A după cum urmează:

-proba scrisă in data de 25.08.2008, ora 10:00;
-interviul in data de 26.08.2008, ora 14:00.

Bibliografia şi actele solicitate candidaţilor pentru dosarul de inscriere sunt afişate la sediul OIR POS DRU Regiunea Sud Muntenia.

Dosarele de înscriere la concurs se vor depune la sediul OIR POS DRU Regiunea Sud Muntenia- Biroul Juridic Administrativ Achiziţii-Resurse Umane, până la data de 21.08.2008, ora 15.00.

Relaţii suplimentare se pot obţine la tel.0242/314048.Persoana de contact Elena CIURARU.

 

 

(11.07.2008) Vă informam ca, din motive obiective, sesiunea de informare planificată în data de 18 iulie 2008 va fi anulată. Vor fi organizate sesiuni de formare în toamna. Noul calendar va va fi comunicat în timp util.  

 

(02.07.2008) Vă aducem la cunoştinţă faptul că Autoritatea de Management pentru POS DRU, în colaborare cu Organismele Intermediare Regionale, va organiza sesiuni de informare pentru potenţiali beneficiari, în data de 18 iulie 2008 (Pitesti - jud. Argeş)

 

(07.04.2008)  În atenţia solicitanţilor de finanţare - Phare 2006/018-147.04.02, Referinţa 03 - Promovarea învăţării pe parcursul întregii vieţi pentru calificarea şi recalificarea forţei de muncă:
Corrigendum nr.2 la Ghidul solicitantului pentru schema de finanţare nerambursabilă Phare 2006 - Promovarea învăţării pe parcursul întregii vieţi pentru calificarea şi recalificarea forţei de muncă - Pentru a vizualiza: clic aici (descărcare arhivă)
(07.04.2008) În atenţia solicitanţilor de finanţare - Phare 2006/018-147.04.02, Referinţa 04 - Măsuri active pentru ocuparea forţei de muncă:
Corrigendum nr.2 la Ghidul solicitantului pentru schema de finanţare nerambursabilă Phare 2006 - Măsuri active pentru ocuparea forţei de muncă - Pentru a vizualiza: clic aici (descărcare arhivă)

 

- Lansarea cererilor de propuneri de proiecte de tip grant -
În data de 17 aprilie 2008, Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud Muntenia a lansat cererile de propuneri de proiecte de tip grant pentru următoarele domenii majore de intervenţie:
Axa Prioritară 3 – „Cresterea adaptabilităţii lucrătorilor si întreprinderilor”
Domeniul major de intervenţie 3.1. – „Promovarea culturii antreprenoriale”
                                                                ghid
                                                                anexe
                               
Domeniul major de intervenţie 3.2. – „Formare profesională şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii”
                                                                ghid
                                                                anexe
Axa Prioritară 5 – „Promovarea măsurilor active de ocupare”,
                               
Domeniul major de intervenţie 5.1. – „Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare”
                                                                ghid
                                                                anexe
Detalii privind depunerile cererilor de finanţate: www.fseromania.ro

 

 

(07.04.2008)  În atenţia solicitanţilor de finanţare - Phare 2006/018-147.04.02, Referinţa 03 - Promovarea învăţării pe parcursul întregii vieţi pentru calificarea şi recalificarea forţei de muncă:
Corrigendum nr.2 la Ghidul solicitantului pentru schema de finanţare nerambursabilă Phare 2006 - Promovarea învăţării pe parcursul întregii vieţi pentru calificarea şi recalificarea forţei de muncă - Pentru a vizualiza: clic aici (descărcare arhivă)

 


(07.04.2008) În atenţia solicitanţilor de finanţare - Phare 2006/018-147.04.02, Referinţa 04 - Măsuri active pentru ocuparea forţei de muncă:
Corrigendum nr.2 la Ghidul solicitantului pentru schema de finanţare nerambursabilă Phare 2006 - Măsuri active pentru ocuparea forţei de muncă - Pentru a vizualiza: clic aici (descărcare arhivă)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sunteți aici: Acasa / Anunturi / Anunturi 2008