Anunţuri 2010


(27.12.2010) AMPOSDRU publică Calendarul orientativ al lansărilor cererilor de propuneri de proiecte şi alocările financiare aferente anului 2011 actualizat şi modificat la data de 27 decembrie 2010.

 

(27.12.2010) AMPOSDRU anunţă publicarea Calendarului lansărilor de cereri de propuneri de proiecte, în anul 2011, pentru noi linii de finanţare din FSE prin POSDRU.

 

(15.12.2010) AMPOSDRU publică Decizia nr. 53/13.12.2010 cu privire la modificarea contractului de finantare strategic/grant ca urmare a modificărilor legislative, precum şi notificarea pentru modificarea bugetului proiectului - anexă la contractul de finanţare urmare a implementării mecanismelor prevazute in Ordinul nr.1527/2010.

 

(09.12.2010) AMPOSDRU publică Instrucţiunea nr. 38 privind utilizarea sumelor alocate drept rezervă de contingenţă în cadrul proiectelor finanţate din  POSDRU 2007-2013.

 

(18.11.2010) Anunţ AMPOSDRU
În temeiul art. 44 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, comunicăm că a fost emis procesul verbal de constatare nr. 8391/AZ/02.11.2010 pentru S.C. CHRISTIANA CHIC S.R.L cu domiciliul fiscal în Şoseaua Alexandriei nr.18, bl.L5, ap.12, Sector 5 Bucureşti. anunţ  

 

(12.11.2010) AMPOSDRU anunţă publicarea în Monitorul Oficial al României  a Ordinului  nr. 1527/03.11.2010, pentru aprobarea unor precizări suplimentare aplicabile contractelor de tip strategic sau de grant semnate de beneficiarii de finanţare nerambursabilă din  Programul Operaţional Sectorial „Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013”, în perioada 2008-2010. Acest ordin acordă posibilitatea beneficiarilor de a aplica ultimele reglementări POSDRU la toate contractele de tip strategic sau de grant semnate în perioada 2008-2010.  

 

(10.11.2010) OIRPOSDRU SUD  MUNTENIA publică lista contractelor de grant implementate in regiunea Sud Muntenia  pană  la data de 10.11.2010

 

(04.11.2010) OIRPOSDRU Sud Muntenia organizează concurs pentru ocuparea următoarelor funcţii publice de execuţie temporar vacante.
Ø       Conditii de participare
Ø       Bibliografie

 

(29.10.2010) AMPOSDRU publică Instrucţiunea nr. 36 privind aplicarea regulilor de identitate vizuală în cadrul proiectelor finanţate din POSDRU 2007-2013.

 

(27.10.2010) AMPOSDRU publică Instrucţiunea nr. 37, referitoare la modul de înlocuire al partenerilor în cadrul proiectelor finanţate din POSDRU 2007-2013.

 

(08.10.2010) AMPOSDRU publică Ordinul nr. 1143/18.08.2010 privind aprobarea modelului de contract de finanţare de tip grant pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, împreună cu anexa  - modelul de contract de finanţare, poate fi consultat în cadrul secţiunii Implementare proiecte

 

(08.10.2010) AMPOSDRU anunţă închiderea sistemului ActionWeb în vederea efectuării unor operatiuni de intretinere a sistemului.
Sistemul ActionWeb  nu va fi operaţional începând cu data de  vineri 8 octombrie 2010, orele 15.30 şi pe perioada week-endului ( 9- 10 octombrie 2010). Ne cerem scuze pentru eventualele inconveniente create şi vă multumim pentru înţelegere. 

 

(07.10.2010) Pentru a veni in sprijinul beneficiarilor, AMPOSDRU publică Instructiunea 35 privind Obligativitatea beneficiarilor contractelor finantate din POSDRU, de a asigura documente justificative privind apartenenta persoanelor din grupurile tinta la categoriile declarate prin Formularul de identificare a Grupului Tinta. Vă rugăm sa consultaţi secţiunea Implementare Proiecte.

 

(06.10.2010) In vederea informării beneficiarilor,OIRPOSDRU publică instrucţiunile emise de AMPOSDRU până la data de 05.10.2010 descarcă

 

(05.10.2010) AMPOSDRU publică Instrucţiunea privind modificarea formatului standard al bugetului, anexă la contractul de finanţare, pentru beneficiarii proiectelor finanţate din POSDRU. Vă rugăm sa consultaţi secţiunea Implementare Proiecte.  

 

(04.10.2010) Pentru a veni in sprijinul beneficiarilor, AMPOSDRU publică Instrucţiunea 33 privind obligativitatea beneficiarilor contractelor cu finantare din POSDRU, de a comunica AMPOSDRU/OI responsabil locatia/locatiile de implementare a proiectului si expertii pe termen scurt care fac parte din echipa de implementare a proiectului.

 

(04.10.2010) Lista beneficiarilor ale căror proiecte au fost semnate până la data de 30 septembrie 2010

 

(01.10.2010) AMPOSDRU publică Instrucţiunea privind modul de înlocuire al partenerilor pentru beneficiarii proiectelor finanţate din POSDRU. Vă rugăm sa consultaţi secţiunea Implementare Proiecte.  

 

(20.09.2010) Vă anunţăm că, începând cu data de 21.09.2010 ora 10:00 se închide CPP numarul 101 - "Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare în Regiunea Sud Muntenia" detalii...

 

(15.09.2010) AMPOSDRU actualizează Calendarul lansărilor cererilor de propuneri de proiecte în anul 2010. Vă rugăm să consultaţi secţiunea Documente programatice

 

(14.09.2010) AMPOSDRU publică Calendarul lansărilor cererilor de propuneri de proiecte şi alocările financiare aferente anului 2010, actualizat şi modificat la data de 13 septembrie 2010. Vă rugăm să consultaţi secţiunea Documente programatice

 

(09.09.2010) Pentru a veni in sprijinul beneficiarilor, AMPOSDRU publică instrucţiunea 30 privind modificarea formatului standard al cererii de rambursare şi  a anexelor acesteia, completarea documentului „Evidenţa cheltuielilor”, consultarea categoriei de risc asociată proiectului si depunerea cererilor de rambursare la sediul AMPOSDRU.
Formatele editabile ale anexelor 1, 3 si 4 vor putea fi descarcate de la sectiunea Implementare proiecte.
De asemenea, AMPOSDRU anunţă redeschiderea sistemului ActionWeb, modulul Evidenţa Cheltuielilor, astăzi, 09 septembrie 2010, ora 16.00

 

(09.09.2010) AMPOSDRU publică instrucţiunea privind acordarea prefinanţării pentru beneficiarii contractelor de finaţare în cadrul schemelor de ajutor de stat /de minimis aferente POSDRU. Vă rugăm sa consultaţi secţiunea Implementare Proiecte.

 

(09.09.2010) AMPOSDRU publică Instrucţiunea privind modificarea formatului standard al bugetului pentru beneficiarii proiectelor finanţate din POSDRU. Vă rugăm sa consultaţi secţiunea Implementare Proiecte.

 

(08.09.2010) Pentru a veni în sprijinul beneficiarilor, AMPOSDRU publică săptămânal o informare privind numărul cererilor depuse pentru linia de finanţare a proiectelor aferente Domeniului Major de Intervenţie (DMI) 5.1 - „Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare”. Astfel, până la data de 6 septembrie 2010 au fost depuse în total 159 de cereri de finanţare. Tabelul alăturat prezintă situaţia cererilor depuse pe fiecare regiune de dezvoltare. 

 

(03.09.2010) AMPOSDRU anunţă închiderea sistemului ActionWeb – Modulul Evidenţa Cheltuielilor, în vederea operării modificărilor survenite în urma aprobării Ordinului nr.1117/2170/august 2010   
Sistemul ActionWeb – Modulul Evidenţa Cheltuielilor va fi operaţional începând cu data de Miercuri 8 septembrie 2010. Pe parcursul acestei perioade, beneficiarii nu vor putea transmite cereri de rambursare către AMPOSDRU sau Organismele Intermediare.

 

(03.09.2010) AMPOSDRU publică Instrucţiunea nr. 25 privind modul de aplicare a prevederilor Ordinului comun al ministrului muncii familiei şi protecţiei sociale şi a ministrului finanţelor publice nr.1117/2170
Având în vedere publicarea în Monitorul Oficial al României nr.596/23.08.2010, Partea I, a Ordinului nr.1117/2170/2010 pentru stabilirea regulilor de eligibilitate şi a listei cheltuielilor eligibile în cadrul operaţiunilor finanţate prin Programul Operaţional Sectorial „Dezvoltarea Resurselor Umane”, AMPOSDRU a emis o nouă Instrucţiune care aduce clarificări cu privire la modul de aplicare a Ordinului menţionat.
Instrucţiunea poate fi consultată în cadrul secţiunii Implementare proiecte.

 

(26.08.2010) Vă informam că vineri, 27 august 2010, se lansează linia de finanţare pentru proiectele aferente Domeniului Major de Interventie (DMI) 5.1 - „Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare”. Comunicat de presă

Pentru detalii privind accesarea liniei de finanţare pentru proiectele de grant aferente DMI 5.1 , vă rugăm consulaţi sectiunea FSE - Cereri de propuneri de proiecte.

 

(24.08.2010) AMPOSDRU anunţă modificarea ordinului de cheltuieli eligibile în cadrul POSDRU 2007-2013 citeşte mai mult 

 

(16.08.2010) OIR POS DRU anunţă semnarea contractului de finantare din instrumente structurale intre Ministerul Finantelor Publice si O.I.R. P.O.S. D.R.U. Sud Muntenia citeşte mai mult 

 

(16.07.2010) AMPOSDRU publică versiunea  revizuită a Documentului Cadru de Implementare a Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, aprobată prin Ordinul comun al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al ministrului finanţelor publice nr. 547/1984/iulie 2010.

 

(16.07.2010) In data de 14 iulie 2010, Autoritatea de Management pentru Programul Operational Dezvoltarea Resurselor Umane (AMPOSDRU) si Ziarul Financiarul au organizat, la Calarasi, seminarul cu tema „Fonduri Europene pentru resurse umane. Cum poti obtine finantare in 2010?” citeşte mai mult 

 

(07.07.2010) AMPOSDRU publică răspunsurile la cele mai frecvente întrebări adresate în ultimul timp de către aplicanţi, referitoare la eligibilitatea solicitanţilor/partenerilor, citeşte mai mult 

 

(18.06.2010) Pentru a veni în sprijinul beneficiarilor POSDRU, AMPOSDRU publică Instrucţiunea privind modificarea formatului standard al graficului estimativ privind depunerea cererii de rambursare.

 

(16.06.2010) Pentru a veni în sprijinul potenţialilor beneficiari, Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane publică spre consultare noul Ghid al Solicitantului – Condiţii Generale pentru proiecte de grant şi proiecte strategice.

 

(11.06.2010) Pentru a veni în sprijinul beneficiarilor POSDRU, AMPOSDRU publică Instrucţiunea privind modul de întocmire a actelor adiţionale şi a notificărilor cu privire la modificarea contractelor finanţate prin POS DRU.

 

(01.06.2010) AMPOSDRU anunţă publicarea Calendarului lansărilor de cereri de propuneri de proiecte, în anul 2010, pentru noi linii de finanţare din FSE prin POSDRU.

 

(31.05.2010) Pentru a veni în sprijinul beneficiarilor POSDRU, AMPOSDRU publică Instrucţiunea privind modificarea formatului standard al cererii de prefinantare.

 

(31.05.2010) AMPOSDRU anunţă publicarea Calendarului lansărilor de cereri de propuneri de proiecte, în anul 2010, pentru noi linii de finanţare din FSE prin POSDRU.

 

(05.05.2010) Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane- Regiunea Sud Muntenia, organizează concurs pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie temporar vacantă de inspector asistent.
Ø       Conditii de participare
Ø       Bibliografie

 

(05.05.2010) Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane- Regiunea Sud Muntenia, organizează examen de promovare in grad profesional in data de 26.05.2010.
Ø       Conditii de participare
Ø       Bibliografie

 

(28.04.2010) In perioada 26 -27 aprilie 2010 la Ploieşti a avut loc sesiunea de instruire pentru potenţialii beneficiari “Calitate in scrierea propunerilor de proiecte FSE”, organizată prin intermediul Asistentei Tehnice (AT) AM POSDRU in colaborare cu Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud Muntenia cu sprijinul Secretariatului Tehnic Permanent al Pactului Regional Pentru Ocupare şi Incluziune Socială - Regiunea Sud Muntenia.
Ø       Agenda sesiunii de instruire
Ø       Invitatie la sesiune de instruire

 

(26.04.2010) Pentru a veni în sprijinul beneficiarilor şi a potenţialilor beneficiari, AMPOSDRU face publice răspunsurile la cele mai frecvente întrebări  adresate de aceştia.

 

(31.03.2010) AMPOSDRU publică următoarea instrucţiune privind modalitatea de plată a TVA-ului. citeste mai mult

 

(31.03.2010) AMPOSDRU publică Calendarul orientativ al lansării de noi cereri de propuneri de proiecte POSDRU în anul 2010.citeste mai mult

 

(30.03.2010) AMPOSDRU prelungeşte termenele de transmitere electronică a cererilor de finanţare pentru cereri de ajutor de stat şi ajutor de minimis. citeste mai mult

 

(24.03.2010) In perioada 18-19 martie 2010 la Alexandria a avut loc sesiunea de instruire pentru potenţialii beneficiari “Calitate in scrierea propunerilor de proiecte FSE”, organizată prin intermediul Asistentei Tehnice (AT) AM POSDRU in colaborare cu Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud Muntenia cu sprijinul Secretariatului Tehnic Permanent al Pactului Regional Pentru Ocupare şi Incluziune Socială - Regiunea Sud Muntenia.
Ø       Agenda sesiunii de instruire
Ø       Invitatie la sesiune de instruire

 

(24.03.2010) In perioada 16-17 martie 2010 la Călăraşi a avut loc sesiunea de instruire pentru potenţialii beneficiari “Calitate in scrierea propunerilor de proiecte FSE”, organizată prin intermediul Asistentei Tehnice (AT) AM POSDRU in colaborare cu Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud Muntenia cu sprijinul Secretariatului Tehnic Permanent al Pactului Regional Pentru Ocupare şi Incluziune Socială - Regiunea Sud Muntenia.
Ø       Agenda sesiunii de instruire
Ø       Invitatie la sesiune de instruire

 

(18.01.2010) Vă informăm că au apărut formele revizuite pentru Manualul de Identitate Vizuala POSDRU 2007-2013 şi Manualul Beneficiarului.

 

(18.01.2010) OIRPOSDRU SUD MUNTENIA actualizează lista beneficiarilor, ale căror proiecte au fost contractate pana la 30.11.2009  pentru proiectele finanţare din POSDRU 2007-2013.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sunteți aici: Acasa / Anunțuri / Anunțuri 2010