Anunţuri 2011


(27.12.2011) Concurs pentru ocuparea funcţiei publice de executie temporar vacant - Serviciul Contractare- Compartiment Suport Juridic din cadrul Organismului Intermediar pentru Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud Muntenia (citeşte mai mult).

 

(19.12.2011) Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, prin Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (AMPOSDRU), informează în calitate de beneficiar că, în data de 29.10.2010, Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Asistenţă Tehnică (AM POAT) a semnat contractul de finanţare nerambursabilă cu titlul „Sprijin pentru finanţarea parţială a cheltuielilor de personal efectuate de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale pentru personalul implicat în gestionarea instrumentelor structurale", proiect co-finanțat din FEDR prin POAT 2007 - 2013. Grupul ţintă al contractului de finanţare este întreg personalul AMPOSDRU. Citiţi mai mult.

 

(13.12.2011) AMPOSDRU solicită beneficiarilor să actualizeze baza de date a aplicaţiei ActionWeb, întrucât plata rambursărilor se va face numai dacă situaţia existentă în ActionWeb reprezintă situaţia la zi a evoluţiei proiectului POSDRU. Pentru a veni în sprijinul beneficiarilor care au schimbat partenerii iniţiali, AMPOSDRU va face modificările necesare în ActionWeb, pe baza comunicărilor primite de la liderii de parteneriat. Autoritatea de Management le solicită beneficiarilor lideri de parteneriat să comunice acest lucru până la data de 22 decembrie 2011, completând datele cu istoricul partenerilor în tabelul xls, după modelul anexat. Acest tabel va fi transmis de beneficiarii aflaţi în această situaţie la adresa de e-mail sesizari.beneficiari[at]fseromania.ro. AMPOSDRU atrage atenţia asupra respectării modelului anexat, pentru a evita apariţia de neconcordanţe între situaţia actuală a proiectului şi cea existentă în ActionWeb. Lista beneficiarilor şi a partenerilor se găseşte pe site-ul AMPOSDRU şi poate fi verificată la adresa http://www.fseromania.ro/images/downdocs/lista_solicitanti_si_parteneri_07102011.xls

 

(06.12.2011) AM POSDRU pune la dispoziţia organizaţiilor interesate din România informaţii referitoare la proiecte cu componente de cooperare transnaţională finanţate din Fondul Social European/ Flandra - Belgia în vederea participării la posibile activităţi de cooperare transnaţională cu organizaţii similare din FLANDRA - BELGIA. (citeşte mai mult)
Vă rugăm sa consultaţi secţiunea POSDRU- Informaţii generale POSDRU."

 

(29.11.2011) COMUNICAT referitor la finalizarea procesului de evaluare a unor proiecte depuse pe CPP 112, DMI 6.1
Referitor la iniţiativa Centrului pentru Politici Durabile Ecopolis, susţinută de Coaliţia ONG-uri pentru Fonduri Structurale şi de www.fonduri-structurale.ro, prin care se cere urgentarea finalizării procesului de evaluare a unor proiecte depuse, AMPOSDRU publică următorul COMUNICAT: În ceea ce priveşte Cererea de propuneri de proiecte (CPP) nr. 112 „Dezvoltarea economiei sociale”, aferentă DMI 6.1, la data de 13.01.2011, AMPOSDRU a anunţat pe pagina de internet faptul că, la data de 17.01.2011, ora 10, urma să fie lansată cererea de propuneri de proiecte prin sistemul ActionWeb. La data de 18.01.2011, ora 10, respectând prevederile din Ghidul Solicitantului Condiţii Specifice, AMPOSDRU a anunţat că a fost oprită depunerea de proiecte, după ce solicitanţii încărcaseră în sistem 1.967 de proiecte. Dintre acestea, până la 31.01.2011, AMPOSDRU a primit la Registratură plicurile cu Anexele obligatorii şi Acordul de parteneriat pentru 1.816 proiecte care urmau să intre în evaluare. La momentul respectiv, conducerea AMPOSDRU cunoştea faptul că perioada de execuţie a contractului de Asistenţă Tehnică pentru evaluarea proiectelor se încheie la 17.06.2011 şi că nu mai poate fi prelungită. Era cunoscut, de asemenea, faptul că resursele disponibile prin Asistenţa Tehnică pot acoperi doar parţial evaluarea proiectelor din cadrul CPP 112. (Citeşte mai mult...)

 

(24.11.2011) AMPOSDRU actualizează Calendar orientativ al lansărilor cererilor de propuneri de proiecte pentru anul 2011.

 

(22.11.2011) Întâlnirea cu beneficiarii proiectelor gestionate de OIRPOSDRU Regiunea Sud Muntenia va avea loc în data de 07.12.2011 ora 11:00 în sala de şedinţe a instituţiei din str.Portului, nr.2A, Călăraşi.
Întâlnirea va avea drept scop clarificarea unor aspecte tehnice şi financiare din perioada de implementare a proiectelor.
Beneficiarii care doresc să participe la această întâlnire sunt rugaţi să transmită la adresa informareposdru@fsesudmuntenia.ro, până luni, 05.12.2011, ora 15.00 următoarele date: nume beneficiar, cod proiect, titlu proiect, aspecte privind implementarea proiectului care necesita clarificări şi numărul de persoane participante (maxim 3 persoane).

 

(14.11.2011) Pentru a veni în sprijinul beneficiarilor, AMPOSDRU publică Ghidul indicatorilor POSDRU, elaborat în colaborare cu ACIS, OI MECTS, OI CNDIPT şi OI ANOFM. (Citeste mai mult...)

 

(08.11.2011) AMPOSDRU publică proiectele de Regulamente propuse spre a înlocui Regulamentele Europene nr.1081 şi nr.1083, care fac obiectul cadrului strategic comun, precum şi pentru stabilirea unor dispoziţii generale privind Fondul Social European. Totodată, publicăm şi Rezumatele evaluării impactului, care însoţesc propunerile de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind Fondul social european şi de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 1081/2006 şi nr. 1083/2006. (citeste mai mult)

 

(03.11.2011) Precizare referitoare la introducerea tabelului cu grupul ţintă în sistemul ActionWeb, conform Instrucţiunii nr.42.
Referitor la comunicatul din data de 31.10.2011, prin care beneficiarilor li s-a solicitat să respecte Instrucţiunea nr.42 şi să introducă în sistemul ActionWeb tabelul cu grupul ţintă, AMPOSDRU publică următoarea clarificare: În conformitate cu Instrucţiunea AMPOSDRU nr. 42, pct. 3, informaţiile din rapoartele tehnico-financiare depuse trebuie să corespundă cu cele din ActionWeb. În acest context, beneficiarii contractelor care se regăsesc în lista anexată comunicatului şi care nu au prevăzut în graficul activităţilor proiectului din cererea de finanţare – cu modificările si completările ulterioare – activităţi care să implice grupul ţintă până la data transmiterii Rapoartelor Tehnice de Implementare vor informa Autoritatea de Management POSDRU/Organismul intermediar responsabil de gestionarea proiectului, după caz, cu privire la faptul că, până la data de 31.10.2011, nu au derulat activităţi la care să participe persoane din grupul ţintă. 

 

(03.11.2011) AMPOSDRU solicită sprijinul beneficiarilor pentru o analiză privind restituirea TVA în activităţi de formare profesională.
AMPOSDRU efectuează o analiză privind situaţia beneficiarilor/ partenerilor (din categoria societăţilor comerciale) care desfăşoară activităţi de formare profesională şi au întâmpinat dificultăţi în restituirea TVA (restituire conform art.15, lit g, din OUG 64/2009, precum şi prin aplicarea deductibilităţii TVA, conform prevederilor Codului Fiscal în vigoare). Pentru a veni în sprijinul beneficiarilor aflaţi în această situaţie, conducerea AMPOSDRU îi roagă să transmită până luni, 7 noiembrie 2011, ora 16.00, la adresa de e-mail sesizari.beneficiari[at]fseromania.ro, o informare privind situaţia concretă a proiectului şi sumele reprezentând TVA plătită şi care, potrivit reglementărilor comunitare, urmează a fi recuperate.

 

(01.11.2011) AMPOSDRU publică Calendarul orientativ al lansărilor cererilor de propuneri de proiecte pentru anul 2011 - actualizat

 

(01.11.2011) Pentru a veni în sprijinul potenţialilor beneficiari, Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane publică spre consultare noul Ghid al Solicitantului – Condiţii Generale pentru proiecte de grant şi proiecte strategice .
Vă rugăm să transmiteţi propunerile dvs. de îmbunătăţire a versiunii de lucru pe adresa de e-mail ghid2011@fseromania.ro până la data de 30 noiembrie 2011.

 

(01.11.2011) AMPOSDRU publică lista beneficiarilor care nu au introdus tabelul cu grupul ţintă în sistemul ActionWeb, nerespectând Instrucţiunea nr.42

 

(20.10.2011) AM POSDRU publică informaţii referitoare la lansări de propuneri de proiecte cu componente de cooperare transnaţională finanţate din Fondul Social European. Vă rugăm sa consultaţi secţiunea Trans-naţionalitate.

 

(29.09.2011) AMPOSDRU publică o serie de clarificări privind Decizia nr.8/2011. (Citeşte mai mult )

 

(16.09.2011) OIRPOSDRU Regiunea Sud Muntenia, organizează examen de promovare in grad superior celui deţinut anterior, pentru funcţionarii publici. (Citeşte mai mult )

 

(12.09.2011) Lansări de propuneri de proiecte cu componente de cooperare transnaţională finanţate din FSE
AM POSDRU publică informaţii referitoare la viitoare lansări de cereri de propuneri de proiecte cu componente de cooperare transnaţională finanţate din Fondul Social European de către Autoritatea de Management FSE din Flandra - Belgia .

 

(08.09.2011) Concurs de promovare pentru ocuparea funcţiei de conducere de sef-serviciu - Serviciul economic din cadrul Organismului Intermediar pentru Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud Muntenia.
Ø Anunţ
Ø Bibliografie

 

(05.09.2011) AMPOSDRU publică Decizia nr.8 a directorului general, referitoare la notificarea beneficiarilor în legătură cu noile condiţii de acordare a prefinanţării, stabilite prin reglementări la nivel naţional. ( Decizia nr.8 ; Notificare )

 

(18.08.2011) Autoritatea de Management pentru Dezvoltarea Resurselor Umane (AMPOSDRU) a transmis, până în prezent, către Autoritatea de Certificare şi Plată (ACP) un număr de 29 de declaraţii de cheltuieli, în valoare totală de 535.318.710 lei (echivalentul sumei de 127.003.252 euro).
Numai în ultimele trei luni, AMPOSDRU a transmis la ACP un număr de nouă declaraţii de cheltuieli, în valoare totală de 288.314.852,55 lei, reprezentând 53,86% din totalul declaraţiilor de cheltuieli transmise până în prezent la ACP, de la începutul programului. (Citeşte mai mult)

 

(28.07.2011) OIRPOSDRU Regiunea Sud Muntenia a organizat în data de 27.07.2011 la sediul Centrului Regional de Formare Profesională a Adulţilor Călăraşi (CRFPA), str. Sloboziei, nr.4bis, Călăraşi , seminar tehnic în vederea clarificării unor aspecte tehnice şi financiare din perioada de implementare a proiectelor. La acest seminar au participat 38 de persoane.

 

(25.07.2011) Întâlnirea lunară cu beneficiarii proiectelor gestionate de OIRPOSDRU Regiunea Sud Muntenia va avea loc în data de 27 iulie 2011, ora 11,00 la sediul Centrului Regional de Formare Profesionala Călăraşi (CRFPA), str.Sloboziei,nr.4 bis.

 

(25.07.2011) OIRPOSDRU Regiunea Sud Muntenia, la invitaţia Agenţiei de Dezvoltare Regională Sud Muntenia a participat la Sesiunea de informare destinată Organismelor Intermediare din regiunea Sud Muntenia, în data de 21 iulie 2011. comunicat de presă

 

(22.07.2011) OIRPOSDRU Regiunea Sud Muntenia organizeaza in data de 27.07.2011 intalnirea lunara (iulie) cu beneficiarii proiectelor gestionate. Intalnirea va avea drept scop clarificarea unor aspecte tehnice si financiare de implementare a proiectelor. Beneficiarii care doresc sa participe la aceasta intalnire sunt rugati sa transmita la adresa beneficiar@fsesudmuntenia.ro, pana marti 26.07.2011, ora 12.00 urmatoarele date: nume beneficiar, cod proiect, titlu proiect, aspecte privind implementarea proiectului care necesita clarificari si numarul de persoane participante (maxim 3 persoane).

 

(21.07.2011) OIRPOSDRU Regiunea Sud Muntenia publica lista actualizată a proiectelor până la data de 15.07.2011

 

(14.07.2011) AMPOSDRU publică Raportul Anual de Implementare a POSDRU – 2010, aprobat în cadrul reuniunii CM POSDRU din data de 24 mai 2011 şi declarat admisibil de către Comisia Europeană prin adresa ARES nr.747753/08.07.2011.
Raportul poate fi descărcat şi din secţiunea Documente/legislaţie – Rapoarte.
În urma analizei efectuate la nivelul serviciilor de specialitate ale CE, în conformitate cu prevederile art. 67 alin.4 al Regulamentului (CE) nr.1083/2006, CE va transmite opinia asupra conţinutului RAI 2010 în termen de două luni. 

 

(11.07.2011) OIRPOSDRU Regiunea Sud Muntenia anunţă că, începând cu data de 01.07.2011, director executiv este doamna Mirela Minodora RADOI.
Rugăm beneficiarii de proiecte POSDRU să aibă în vedere această modificare în elaborarea documentelor (acte adiţionale, notificări, adrese oficiale etc.) transmise la OIRPOSDRU Regiunea Sud Muntenia.

 

(08.07.2011) AMPOSDRU publică rapoartele de evaluare intermediară  POSDRU elaborate în cadrul proiectului „Prima evaluare intermediară POSDRU”. Vă rugăm să consultaţi secţiunea Rapoarte

 

(07.07.2011) Erată: AMPOSDRU publică lista actualizată a proiectelor. AMPOSDRU publică lista actualizată a proiectelor, cumulate pentru fiecare beneficiar în parte. Documentul publicat la 05.07.2011 conţinea, în mod eronat, proiecte selectate pe Cererea de Propuneri de Proiecte nr. 112, al cărei proces de evaluare este suspendat. AMPOSDRU regretă această eroare şi publică lista corectată. Menţionăm că această listă va fi actualizată periodic. 

 

(06.07.2011) AMPOSDRU publică lista actualizată a proiectelor, cumulate pentru fiecare beneficiar în parte. Totodată, AMPOSDRU publică lista partenerilor implicaţi în fiecare proiect.

 

(29.06.2011) Conducerea AMPOSDRU a decis publicarea periodică a listelor cu plăţile efectuate către beneficiari începând cu luna mai 2011. Începând de astăzi, cei interesaţi pot găsi aceste liste la pagina care se deschide accesând link-ul „Plăţi către beneficiari”, din meniul aflat pe prima pagină a site-ului AMPOSDRU, în partea stângă, respectiv la adresa http://www.fseromania.ro/index.php?option=com_content&task=view&id=79&Itemid=106.

 

(27.06.2011) Conducerea AMPOSDRU a decis publicarea periodică a listei cu plăţile efectuate către beneficiari începând cu luna mai 2011. AMPOSDRU publică astăzi lista plăţilor făcute în perioada 4 mai –23 iunie 2011.

 

(20.06.2011) Întâlnirea lunara (pentru luna iunie) cu beneficiarii proiectelor gestionate de OIRPOSDRU Regiunea Sud Muntenia va avea loc în data de 28.06.2011,ora 11,00 la sediul Centrului Regional de Formare Profesionala a Adultilor Calarasi (CRFPA), str. Sloboziei, nr.4 bis.
Întâlnirea va avea drept scop clarificarea unor aspecte tehnice si financiare din perioada de implementare a proiectelor. Beneficiarii care doresc sa participe la aceasta întâlnire sunt rugati sa transmita la adresa beneficiar@fsesudmuntenia.ro , pâna vineri, 24.06.2011, ora 16.00 urmatoarele date: nume beneficiar, cod proiect, titlu proiect, aspecte privind implementarea proiectului care necesita clarificari si numarul de persoane participante (maxim 3 persoane).

 

(20.06.2011) AMPOSDRU publică lista cererilor de prefinanţare nr.2, respectiv nr.3, care au fost respinse, întrucât nu îndeplinesc prevederile Deciziei nr.9 din 23.02.2011 a AMPOSDRU.
Conform art. 5, alin. (7), lit. b), „a doua tranşă de prefinanţare va fi de max. 20% din valoarea totală eligibilă a contractului de finanţare şi va putea fi acordată doar după recuperarea unei sume echivalente a cel puţin 50% din prefinanţarea primită anterior”.
Beneficiarii care se regăsesc pe această listă pot depune o nouă cerere de prefinanţare după ce îndeplinesc condiţiile prevăzute în această decizie.

 

(14.06.2011) AMPOSDRU publică Decizia nr. 2 pentru modificarea şi completarea Deciziei nr. 53/13.12.2010

 

(10.06.2011) AMPOSDRU publică Clarificarea nr. 1 privind unele aspecte referitoare la modul de înlocuire a partenerilor proiectelor finanţate din  POSDRU 2007-2013.

 

(03.06.2011) OIRPOSDRU Regiunea Sud Muntenia a organizat în data de 31.05.2011 la sediul Centrului Regional de Formare Profesionala a Adultilor Calarasi, str. Sloboziei, nr.4 bis, seminar tehnic privind implementarea proiectelor. La acest seminar au participat 37 de persoane.

 

(30.05.2011) Comunicat de presă FSE – Dezvoltarea Resurselor Umane în Regiunea Sud Muntenia.

 

(26.05.2011) O.I.R.P.O.S.D.R.U. Sud Muntenia va organiza seminarul tehnic cu beneficiarii în data de 31.05.2011,ora 11:00, la sediul Centrului Regional de Formare Profesională a Adulţilor (C.R.F.P.A). Călăraşi, str. Sloboziei, nr. 4 bis, Călăraşi.

 

(17.05.2011) Întâlnirea cu beneficiarii proiectelor gestionate de OIRPOSDRU Regiunea Sud Muntenia va avea loc în data de 31.05.2011. Locatia va fi anuntata în timp util.
Întâlnirea va avea drept scop clarificarea unor aspecte tehnice si financiare din perioada de implementare a proiectelor.
Beneficiarii care doresc sa participe la aceasta întâlnire sunt rugati sa transmita la adresa beneficiar@fsesudmuntenia.ro, pâna vineri, 27.05.2011, ora 16.00 urmatoarele date: nume beneficiar, cod proiect, titlu proiect, aspecte privind implementarea proiectului care necesita clarificari si numarul de persoane participante (maxim 3 persoane).

 

(27.04.2011) AMPOSDRU publică Instrucţiunea nr. 47 privind clarificarea unor aspecte referitoare la implementarea proiectelor finanţate prin POSDRU 2007-2013.  Vă rugăm sa consultaţi secţiunea Implementare Proiecte.

 

(27.04.2011) AMPOSDRU publică Instrucţiunea nr. 46 privind justificarea apartenenţei persoanelor din grupul ţintă la categoriile declarate prin Formularul de Identificare a Grupului Ţintă, pentru proiectele finanţate din  POSDRU 2007-2013. Vă rugăm sa consultaţi secţiunea Implementare Proiecte.

 

(21.04.2011) AMPOSDRU publică noul Calendar orientativ al lansărilor cererilor de propuneri de proiecte pentru anul 2011.

 

(20.04.2011) OIRPOSDRU Regiunea Sud Muntenia a organizat în data de 14.04.2011 la sediul Centrului Regional de Formare Profesională a Adulţilor Călăraşi (CRFPA) str. Sloboziei, nr.4 bis, Călăraşi, seminar tehnic în vederea clarificării unor aspecte tehnice şi financiare din perioada de implementare a proiectelor. La acest seminar au participat 54 de persoane.

 

(13.04.2011) AMPOSDRU publică Instrucţiunea nr. 44 referitoare la clarificarea unor aspecte  privind implementarea proiectelor finanţate prin POSDRU 2007 - 2013. Vă rugăm sa consultaţi secţiunea Implementare Proiecte.

 

(08.04.2011) Intalnirea cu beneficiarii proiectelor gestionate de OIRPOSDRU Regiunea Sud Muntenia va avea loc in data de 14.04.2011 la sediul Centrului Regional de Formare Profesionala a Adultilor Calarasi  (CRFPA) str. Sloboziei, nr.4 bis, Calarasi.
Intalnirea va avea drept scop clarificarea unor aspecte tehnice şi financiare din perioada de implementare a proiectelor.
Beneficiarii care doresc să participe la aceasta întâlnire sunt rugaţi să transmită la adresa beneficiar@fsesudmuntenia.ro, pana miercuri, 13.04.2011, ora 15.00 următoarele date: nume beneficiar, cod proiect, titlu proiect, aspecte privind implementarea proiectului care necesita clarificari şi numărul de persoane participante (maxim 3 persoane).

 

(07.04.2011) AMPOSDRU publică noul model de contract de finanţare, pentru proiectele de tip strategic, aşa cum a fost aprobat prin Ordinul ministrului nr. 1168/21martie 2011 şi publicat în Monitorul Oficial nr. 209-25 martie 2011 .
De asemenea, AMPOSDRU publică modelul de contract de finanţare pentru proiectele de tip grant ce vor fi semnate de Organismele Intermediare POSDRU – aprobat prin Ordinul ministrului nr.1.183/25 martie 2011 – şi modelul de contract de finanţare pentru proiectele de tip grant ce vor fi semnate de AMPOSDRU – aprobat prin Ordinul ministrului 1.184/25 martie 2011, ambele publicate în Monitorul Oficial nr.216 din 29 martie 2011

 

(05.04.2011) Pentru luna aprilie, întâlnirea cu beneficiarii proiectelor gestionate de OIR POSDRU Regiunea Sud Muntenia, va avea loc în dată de 14 aprilie 2011. Locaţia şi ora întâlnirii vor fi comunicate ulterior pe site-ul instituţiei şi pe adresele de e-mail ale solicitanţilor înscrişi.

 

(04.04.2011) Pentru a veni în sprijinul beneficiarilor în aplicarea Instrucţiunii 42, AMPOSDRUa publicat o listă a răspunsurilor la cele mai frecvente întrebări . Tot pe site-ul nostru găsiţi şi Manualul de utilizare ActionWeb - Modulul "Grup Ţintă  - Anexa 10 " .
Dacă aţi consultat aceste documente şi continuaţi să întâmpinaţi dificultăţi în aplicarea Instrucţiunii, puteţi apela Serviciul Helpdesk la e-mail informareposdru@fsesudmuntenia.ro, unde să detaliaţi specificul problemei.De asemenea, reamintim beneficiarilor OIRPOSDRU Sud Muntenia că au obligaţia (conform Instrucţiunii nr.42 a Autorităţii de Management pentru POSDRU) de a finaliza  încărcarea informaţiilor privind grupul ţinta în ActionWeb până la data de 7 martie 2011. Instrucţiunea 42 se aplică şi pentru beneficiarii care au finalizat proiectele până la data de 31.12.2010.

 

(30.03.2011) Comunicat de presă - Stadiul actual  în Regiunea Sud Muntenia.

 

(21.03.2011) Vă informăm că, începând cu luna aprilie 2011, OIR POSDRU Regiunea Sud Muntenia va organiza întâlniri de lucru cu beneficiarii de finanţare POSDRU, ale căror proiecte sunt gestionate de instituţia noastră. Scopul acestor întâlniri îl va constitui clarificarea unor aspecte tehnice şi financiare din perioada de implementare a proiectelor.
Data întâlnirilor va fi stabilită la începutul fiecărei luni. Beneficiarii care doresc să participe la o astfel de întâlnire sunt rugaţi să transmită la adresa beneficiar@fsesudmuntenia.ro, următoarele date: nume beneficiar, cod proiect, titlu proiect, aspecte privind implementarea proiectului care necesita clarificari şi numărul de persoane participante (max.3).

 

(10.03.2011) AMPOSDRU publică Instrucţiunea nr. 43 privind simplificarea verificărilor administrative asupra cererilor de rambursare pentru proiectele finanţate din  POSDRU 2007-2013. Descărcare Instrucţiune + Anexe

 

(08.03.2011) AMPOSDRU publică Instrucţiunea 42 privind obligativitatea beneficiarilor POSDRU de a raporta prin sistemul  electronic ActionWeb informaţiile privind apartenenţa persoanelor din cadrul grupurilor ţintă la categoriile prevăzute în formularul de înregistrare a grupului ţintă.

 

(04.03.2011) AMPOSDRU anunţă că, începând cu data de 3 martie 2011 în cadrul aplicaţiei ActionWeb a fost creat un nou modul, în vederea încărcării informaţiilor care vizează participanţii la operaţiunile finanţate din FSE, colectate prin Anexa 10.
Până la 31 martie 2011, toţi beneficiarii au obligaţia să completeze în sistem prin acest modul (cumulativ, de la începutul implementări) informaţiile privind grupul ţintă, în corelaţie cu indicatorii şi structura grupului ţintă din rapoartele tehnico – financiare şi în anexa 4 a Instrucţiunii 30. Informaţiile cuprinse în rapoartele tehnico-financiare care vor fi transmise începând cu data de 7 martie 2011, trebuie să fie corelate cu informaţiile încărcate în sistem.
Acest modul permite realizarea unei evidenţe foarte stricte a situaţiei indicatorilor. Conform Regulamentelor (CE) nr. 1083/2006 şi nr.1828/2006, AMPOSDRU trebuie să prezinte Comisiei Europene Raportul Anual de Implementare a POSDRU, care conţine informaţii cu privire la situaţia atingerii indicatorilor şi la clasificarea participanţilor (grupului ţintă) la operaţiunile finanţate din FSE din punctul de vedere al genului, vârstei, al statutului pe piaţa muncii, al nivelului de educaţie, etc.

 

(03.03.2011) AMPOSDRU anunţă că, la data de 1 martie 2011, a dispus plata unui număr de 358 de cereri de prefinanţare I (necesare pentru demararea implementării proiectelor), în valoare totală de 199.279.080 lei, care au fost primite la AM până la data de 16 februarie 2011.

 

(23.02.2011) AMPOSDRU anunţă că sumele solicitate în cererile de prefinanţare care au fost depuse din luna octombrie 2010 până în prezent vor fi plătite începând cu data de 1 martie 2011.

 

(17.02.2011) AMPOSDRU publică noul calendar orientativ al lansărilor cererilor de propuneri de proiecte în anul 2011.citeşte mai mult

 

(10.02.2011) In data de 8 februarie 2011, s-a desfăşurat la Hotelul Minerva din Bucureşti, Forumul "Bunele practici in proiectele POSDRU", forum organizat de Revista ResPublica, revistă dedicată funcţiei publice. Pentru detalii apasati aici

 

(08.02.2011) Pentru a veni in sprijinul beneficiarilor, AMPOSDRU publică Instrucţiunea 41 privind regulile specifice privind monitorizarea proiectelor pentru care beneficiarii proiectelor finanţate din POSDRU, au optat pentru externalizarea totală sau parţială a managementului de proiect.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sunteți aici: Acasa / Anunțuri / Anunțuri 2011