Anunţuri 2013


(24.12.2013) AMPOSDRU publică spre consultare Ordinul comun privind modificarea contractelor de finanţare aferente proiectelor de tip strategic si de tip grant pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane.
Vă rugăm să transmiteţi până la data de 30.12.2013 ora 12.00 propunerile, sugestiile şi opiniile dumneavoastră privind îmbunătăţirea acestui document la adresa de e-mail ordincomun@fseromania.ro

 

(20.12.2013) Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane – Regiunea Sud Muntenia implementează proiectul „Achiziționarea de mobilier necesar funcţionării Organismului Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud Muntenia”, cofinanţat din Fondul Social European prin POSDRU 2007-2013, în baza Contractului de finanțare nr. POSDRU/7/7.1/CF/OI POSDRU SM/2 încheiat cu Autoritatea de Management pentru  Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. (citeste mai mult)

 

(20.12.2013) - Instructiunea nr. 86
DG AMPOSDRU publică  instructiunea nr. 86 privind clarificarea unor aspecte legate de actele adiţionale întocmite în baza Instrucţiunii nr. 83/2013.

 

(17.12.2013) - Instructiunea nr. 85
DG AMPOSDRU publica instructiunea nr. 85 privind clarificarea unor aspecte legate de implementarea proiectelor finantate prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

 

(13.12.2013) Anunţ

DG AMPOSDRU publică listele cererilor de finanțare aprobate care se încadrează în alocarea financiară stabilită în Ghidul Solicitantului, pentru următoarele cereri de propuneri de proiecte (CPP): CPP 127; CPP 128; CPP 129; CPP 130; CPP 131; CPP 132; CPP 133; CPP 134; CPP 136; CPP 137; CPP 138; CPP 139; CPP 140; CPP 141; CPP 142; CPP 143.
În cursul zilei de vineri, 13.12.2013, solicitanții ale căror cereri de finanțare au fost respinse în faza B,  solicitanții ale căror cereri de finanțare se află pe lista de rezervă şi solicitanții cererilor de finanţare aprobate vor primi scrisoarea de informare. Solicitanții ale căror cereri de finanțare nu primesc scrisoare de informare vor contacta OI POSDRU responsabil.

 

(06.12.2013) Anunţ

DG AMPOSDRU anunţă beneficiarii că se vor putea depune acte adiţionale privind TVA - ul şi după expirarea termenului de 3 zile lucrătoare , acest termen având doar scopul de a accelera procesul de restituire a TVA-ului.

 

(06.12.2013) - Instrucţiunea nr. 83 privind modul de rambursare a TVA nedeductibilă
DG AMPOSDRU publică instructiunea nr. 83 privind modul de rambursare a TVA nedeductibila eligibila. Anexa 1,,Anexa 2,,,Anexa 3, Anexa 4,,, Anexa 5.

 

(03.12.2013) AMPOSDRU publică spre consultare modelul de contract de finanțare aplicabil beneficiarilor de asistență financiară nerambursabilă ale căror cereri de finanțare vor fi aprobate spre finanțare în cadrul cererilor de propuneri de proiecte lansate de AM POSDRU și OI POSDRU în anul 2013. Vă rugăm să transmiteţi până la data de 5.12.2013 ora 12.00 propunerile, sugestiile şi opiniile dumneavoastră privind îmbunătăţirea acestui document la adresa de e-mail contractdefinantare@fseromania.ro.

 

(30.11.2013) DG AMPOSDRU publica spre consultare urmatoarea instructiune alaturi de anexa 1, anexa 2 si anexa3. Asteptam observatiile dvs. cu privire la instructiune pana in data de 03.12.2013, pe adresele de email instructiune_tva@fseromania.ro si posdru@fonduri-ue.ro.

 

(30.11.2013) DG AMPOSDRU publică instrucţiunea nr. 82/29.11.2013 privind implementarea mecanismului decontării cererilor de plată (Anexe 1-7).

 

(25.11.2013) DG AMPOSDRU publică următoarele comunicate de presă:

- Comunicat 1;
- Comunicat 2.

 

(12.11.2013) DG AMPOSDRU publica instructiunea nr. 80 privind metodologia de aplicare, de catre AM/OI POSDRU, a Ordinului Ministerului Finantelor Publice nr. 1520/2013 pentru aprobarea Procedurii de aplicare a prevederilor art. V din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 50/2013.

 

(01.11.2013) Organismul Intermediar Regional Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud Muntenia în urma procedurii derulate, a încheiat Contractul de închiriere imobil nr. 8016/31.10.2013, prestator Anisoara ANDREI, persoana fizica, pentru spaţiul Clădire de birouri şi arhivă amplasat în str. Portului, nr. 2A, în cadrul Contractul de finanţare POSDRU/7/7.1/CF/OIPOSDRUSM/1. Citeste mai mult

 

(25.10.2013) DG AMPOSDRU publică instructiunea nr. 79, privind aplicarea prevederilor Ordinului ministrului fondurilor europene nr. 1120 din 15.10.2013, pentru procedurile simplificate aplicate de beneficiarii privati in cadrul proiectelor finantate din instrumente structurale, obiectivul "Convergenta"

 

(24.10.2013) AMPOSDRU publică spre consultare schița Ghidului Solicitantului Condiții Specifice pentru DMI 6.4 „Iniţiative transnaţionale pentru o piaţă inclusivă a muncii” – cerere de propuneri de proiecte de tip strategic.
Vă rugăm să transmiteţi până la data de 4.11.2013 propunerile, sugestiile şi opiniile dumneavoastră privind îmbunătăţirea acestui document la adresa de e-mail posdru_gscs6.4@fseromania.ro

 

(21.10.2013) Organismul Intermediar Regional Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud Muntenia organizează în data de 29.10.2013 o procedură internă, în vederea închirierii unui imobil şi a terenului aferent (CPV 70310000-7).
Anunt
Documentatia pentru ofertanti inchiriere imobil

 

(09.10.2013) Erată – AMPOSDRU publică lista cererilor de finanțare care au fost respinse în faza A, pentru cererea de propuneri de proiecte nr. 130.

 

(08.10.2013) AMPOSDRU publică listele cererilor de finanțare care au fost respinse în faza A, pentru următoarele cereri de propuneri de proiecte (CPP): CPP 123, CPP 124, CPP 127, CPP 128, CPP 129, CPP 130, CPP 131, CPP 132, CPP 133, CPP 134, CPP 136, CPP 137, CPP 138, CPP 139, CPP 140, CPP 141, CPP 142, CPP 143, CPP 145, CPP 146, CPP 147, CPP 148, CPP 149, CPP 150, CPP 151, CPP 152, CPP 153, CPP 155, CPP 157, CPP 158, CPP 159
În cursul zilei de marți, 8.10.2013, solicitanții ale căror cereri de finanțare au fost respinse în faza A vor primi scrisoarea de informare. Solicitanții ale căror cereri de finanțare se regasesc în listele atașate dar nu primesc scrisoare de informare vor contacta OI POSDRU responsabil.

 

(08.10.2013) DG AMPOSDRU publica instructiunea nr. 78, pentru reglementarea modului de calcul utilizat la finalul implementarii proiectului, privind validarea cheltuielilor de tip FEDR

 

(07.10.2013) AMPOSDRU publica draftul de Instructiune a mecanismului Cererilor de plata conform prevederi OUG. 84/2013, cu termen de consultare 09.10.2013 ora 12.

 

(27.09.2013) Conferinţă Anuală POSDRU. -DG AMPOSDRU publică comunicatul de presă.

 

(10.09.2013) OIRPOSDRU Regiunea Sud Muntenia implementează un proiect cu finanţare nerambursabilă privind închirierea unui imobil.
Începând cu data de 06.09.2013, OIRPOSDRU Regiunea Sud Muntenia implementează proiectul „Închiriere imobil (clădire existentă şi terenul aferent) necesar funcţionării Organismului Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane - Sud Muntenia (OIRPOSDRU Sud Muntenia”), în valoare de 458366.55 lei din care 343774.91 lei reprezinta asistenta financiara nerambursabila, cofinanţat din Fondul Social European prin POSDRU 2007-2013. detalii

 

(02.09.2013) DG AMPOSDRU publică spre informare versiunea draft a schemei de ajutor de minimis "Dezvoltarea economiei sociale”, aferentă Programului Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa Prioritară 6 "Promovarea incluziunii sociale", Domeniul Major de Intervenție 6.1 "Dezvoltarea economiei sociale”.

 

(30.08.2013) DG AMPOSDRU si OIRPOSDRU publică spre consultare schiţele Ghidului Solicitantului Condiţii Specifice pentru:
DMI 6.1. „Dezvoltarea economiei sociale” - cerere de propuneri de tip strategic, DMI 6.1. „Dezvoltarea economiei sociale” - cerere de propuneri de tip grant, precum şi Modelul de buget aplicabil tuturor proiectelor care vor fi depuse în cadrul DMI 6.1.
Vă rugăm să transmiteţi până la data de 08.09.2013 propunerile, sugestiile şi opiniile dumneavoastră privind îmbunătăţirea acestor documente la următoarele adrese de e-mail: economiesocialastrategic@fseromania.ro, respectiv economiesocialagrant@fseromania.ro

 

(22.08.2013) DG AMPOSDRU publica instructiunea nr. 77, privind regimul si modul de procesare al unor cereri de rambursare aferente proiectelor finantate prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013

 

(19.08.2013) Modificare program de lucru in perioada 19-26 august 2013
In perioada 19 - 26 august 2013, tinand cont de prevederile Hotararii de Guvern nr. 590/2013  pentru stabilirea zilei de 16 august 2013 ca zi libera, OIRPOSDRU Regiunea Sud Muntenia modifică programul de lucru astfel:
Luni (19.08.2013) – Joi (22.08.2013):  8.00-17.30
Vineri (23.08.2013) : 8.00-15.00
Luni (26.08.2013) : 8.00-17.30

 

(13.08.2013) DG AMPOSDRU publica Instructiunea nr. 76.

 

(02.08.2013) DG AMPOSDRU publica spre consultare Manualul Beneficiarului. Asteptam observatiile dvs. pana in data de 14.08.2013 pe adresa manual_beneficiar@fseromania.ro.

 

(02.08.2013) DG AMPOSDRU publica spre consultare Manualul Beneficiarului.

 

(01.08.2013) DG AMPOSDRU publica instructiunea nr. 74, pentru clarificarea instructiunii nr. 71 - privind reglementarea modului de diminuare a finantarii nerambursabile in cazul nerealizarii indicatorilor si/sau a grupului tinta.

 

(17.07.2013) OIR POSDRU București-Ilfov lansează cererea de propuneri de proiecte de tip strategic nr.165 ”Îmbunătăţirea accesului şi a participării  grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii”. Conform celor precizate in Ghidul Solicitantului Condiții Specifice, sistemul electronic ACTIONWEB se va deschide in data de 1 august 2013 orele 10.00 si se va inchide in data de 16 august 2013 orele 16.00.

 

(10.07.2013) DG AMPOSDRU publica comunicatul privind prelungirea termenelor de depunere a cererilor de finantare în cadrul Programului Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane.

 

(05.07.2013) Pentru a veni în sprijinul potențialilor beneficiari, AMPOSDRU publică instrucțiuni privind completarea cererii de finanțare in cadrul aplicatiei Actionweb, având in vedere solicitarile/intrebarile/situatiile problematice transmise către unitatea de Helpdesk.

 

(02.07.2013) Pentru a veni în sprijinul potențialilor beneficiari, AMPOSDRU publică instrucțiuni privind anexarea bugetului detaliat al cererii de finanțare in cadrul aplicatiei Actionweb, având in vedere solicitarile/intrebarile/situatiile problematice transmise către unitatea de Helpdesk.

 

(01.07.2013) AMPOSDRU publică Corrigendum nr. 2 la Ghidurile Solicitantului Condiții Specifice aferente cererilor de propuneri de proiecte nr. 123 – 125 și 127 – 152.

 

(28.06.2013) OIRPOSDRU Regiunea Sud Muntenia  publica Centralizatorul cu intrebari si raspunsuri corespondente DMI 6.3 (strategic si grant) si Ghidul Solicitantului Conditii Generale 2013.

 

(28.06.2013) OIRPOSDRU Regiunea Sud Muntenia publica lista intrebarilor frecvente pentru Cererile de Propuneri de Proiecte aferente DMI 5.1 si D.M.I. 5.2 de tip grant si strategic.

 

(27.06.2013) Va anuntam ca incepand cu data de 31 mai 2013 a intrat in vigoare noul DCI POSDRU 2007-2013.

 

(25.06.2013) Lista cererilor de finantare admise si respinse CPP 118.

 

(20.06.2013) OIRPSDRU Regiunea Sud Muntenia publica lista celor mai frecvente intrebări pentru Cererile de Propuneri de Proiecte aferente DMI 5.1 şi DMI 5.2 de tip grant şi strategic.

 

(19.06.2013) Intrebari si raspunsuri referitoare la DMI 5.1 strategic si grant, DMI 5.2 strategic si grant.

 

(17.06.2013) Pentru evaluarea capacității financiare a solicitanților/parteneriatelor în conformitate cu algoritmul de calcul menționat la punctul 3.1.1 din Ghidul Solicitantului Condiții Generale 2013, solicitanții și partenerii acestora sunt rugați să completeze datele financiare aferente exercițiului financiar n-3 (acolo unde este cazul) în secțiunea ”Justificarea bugetului” din formularul electronic al Cererii de finanțare.

 

(13.06.2013) OIRPOSDRU Regiunea Sud Muntenia  publica Centralizatorul cu intrebari si raspunsuri corespondente DMI 6.3 (strategic si grant) si Ghidul Solicitantului Conditii Generale 2013.

 

(13.06.2013) OIRPOSDRU Regiunea Sud Muntenia publica lista intrebarilor frecvente pentru Cererile de Propuneri de Proiecte aferente DMI 5.1 si D.M.I. 5.2 de tip grant si strategic.

 

(13.06.2013) Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud Muntenia publică următorul comunicat de presă.

 

(12.06.2013) Intrebari si raspunsuri pentru DMI 6.3 (strategic si grant) si Ghidul Conditii Generale 2013

 

(11.06.2013) AMPOSDRU publică Corrigendum nr.1 la Ghidurile Solicitantului Condiții Specifice aferente cererilor de propuneri de proiecte nr. 123-152.

 

(11.06.2013) AM POSDRU publica modelul revizuit al bugetului Cererii de finanțare, aplicabil tuturor cererilor de propuneri de proiecte lansate de AMPOSDRU/OI POSDRU în anul 2013.

 

(07.06.2013) DG AMPOSDRU publică Instrucțiunea nr. 73 privind documentele justificative din eşantion aferente fiecărei cereri de rambursare depuse în cadrul proiectelor grant/strategice finanţate din POS DRU 2007-2013 . Anexe atasate

 

(04.06.2013) DG AMPOSDRU publică Instructiunea nr. 71 pentru reglementarea modului de diminuare a finanțării nerambursabile în cazul nerealizării indicatorilor și/sau a grupului țintă.
Document atașat - Anexa 1.

 

(04.06.2013) AM POSDRU publica modelul bugetului Cererii de finanțare, aplicabil tuturor cererilor de propuneri de proiecte lansate de AMPOSDRU/OI POSDRU în anul 2013. Acest fișier va fi transmis prin sistemul ActionWeb la momentul completării Cererii de finanțare în format electronic. Cererile de finanțare care sunt transmise electronic fără fișerul de buget vor fi respinse.

 

(04.06.2013) AMPOSDRU publică spre consultare schița Ghidului Solicitantului Condiții Specifice pentru DMI 6.2 Îmbunătăţirea accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii – cerere de propuneri de tip strategic.
Vă rugăm să transmiteți până la data de 13.06.2013 propunerile, sugestiile şi opiniile dumneavoastră privind îmbunătăţirea acestui document la adresa de e-mail: posdru_gscs6.2@fseromania.ro

 

(01.06.2013) Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud Muntenia anunță lansarea următoarelor cereri de propuneri de proiecte:

1. Cerere de propuneri de proiecte de tip grant nr. 129, Domeniul Major de Intervenţie 5.1, "Fii activ pe piaţa muncii în Regiunea Sud Muntenia!"

2. Cerere de propuneri de proiecte de tip grant nr. 138, Domeniul Major de Intervenţie 5.2, "Promovarea sustenabilităţii pe termen- lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă în Regiunea Sud Muntenia"

3. Cerere de propuneri de proiecte de tip grant nr. 147, Domeniul Major de Intervenţie 6.3, "Şanse egale şi respect în Regiunea Sud Muntenia"

Conform celor precizate în fiecare ghid de condiții specifice deschiderea sistemului electronic ACTIONWEB se va face în data de 17 iunie 2013 orele 10.00 şi se va închide în data de 01 iulie 2013 orele 16.00.

La nivelul Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud Muntenia va funcționa, începând de luni 03 iunie 2013 orele 9.00 până pe data de 27 iunie orele 14.00, biroul de help - desk, cu următoarele date de contact:
Cererea de propuneri de proiecte nr. 129:
- adresa de email: helpdesk129@fsesudmuntenia.ro, telefon 0242/314042, 0242/314048, persoana de contact Mihaela Olteanu
Cererea de propuneri de proiecte nr. 138:
- adresa de email: helpdesk138@fsesudmuntenia.ro, telefon 0242/314042, 0242/314048, persoana de contact Mihaela Olteanu
Cererea de propuneri de proiecte nr. 147:
- adresa de email: helpdesk147@fsesudmuntenia.ro, telefon 0242/314042, 0242/314048, persoana de contact Mihaela Olteanu

 

(01.06.2013) AMPOSDRU publica Ghidul Solicitantului Conditii Generale 2013

 

(27.05.2013) AM POSDRU publică spre consultare schițele Ghidului Solicitantului Condiții Specifice pentru:
- DMI 1.1 Educaţia iniţială, primul pas în cariera profesională – cerere de propuneri de tip strategic;
- DMI 1.1 Competenţe cheie pentru oferte de studii de calitate în şcoală – cerere de propuneri de tip grant;
- DMI 1.2 Învăţământ superior inovativ pentru piaţa munciicerere de propuneri de tip strategic;
- DMI 1.2 Programe de studii mai bune pentru studenţi şi piaţa munciicerere de propuneri de tip grant;
- DMI 1.3 Formare continuă de calitate pentru progres în cariera didacticăcerere de propuneri de tip strategic;
- DMI 1.4 Sisteme de calitate și calificări noi pentru formarea profesională continuă - cerere de propuneri de tip strategic;
- DMI 1.5 Sprijin pentru doctoranzi şi cercetători cerere de propuneri de tip strategic;
- DMI 2.1 Tranziția de la școală la viața activă – cerere de propuneri de tip strategic;
- DMI 2.1 Tranziția de la școală la viața activă – cerere de propuneri de tip grant;
- DMI 2.2 A doua şansă la educaţie, oportunitate de integrare pe piaţa muncii cerere de propuneri de tip strategic;
- DMI 2.2 A doua şansă la educaţie, oportunitate de integrare pe piaţa muncii – intervenţii localecerere de propuneri de tip grant.
- DMI 2.3 Acces şi participare la formare profesională continuă – cerere de propuneri de tip strategic;
- DMI 4.1 Calitate în serviciile de ocupare – cerere de propuneri de tip strategic;
- DMI 4.2 Modernizarea Serviciului Public de Ocupare – cerere de propuneri de tip strategic;
- DMI 5.1 Fii activ pe piaţa muncii! – cerere de propuneri de tip strategic;
- DMI 5.1 Fii activ pe piaţa muncii! – cerere de propuneri de tip grant;
- DMI 5.2 Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă – cerere de propuneri de tip strategic;
- DMI 5.2Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă – cerere de propuneri de tip grant;
- DMI 6.3 Şanse egale şi respect – cerere de propuneri de tip strategic;
- DMI 6.3 Şanse egale şi respect – cerere de propuneri de tip grant.
Vă rugăm să transmiteți până la data de 31.05.2013 propunerile, sugestiile şi opiniile dumneavoastră privind îmbunătăţirea acestor documente la adresa de e-mail:
posdru_consultaregscs2013@fseromania.ro.
Vă rugăm să transmiteți e-mail-uri distincte pentru fiecare dintre GS CS postat spre consultare pentru care doriți să ne comunicați sugestiile şi opiniile dumneavoastră.

 

(23.05.2013) AMPOSDRU publică spre consultare schița Ghidului Solicitantului Condiții Generale 2013. Vă rugăm să transmiteți propunerile, sugestiile şi opiniile dumneavoastră privind îmbunătăţirea acestor documente la adresa de e-mail posdru_gscg2013@fseromania.ro până vineri 31.05.2013, ora 14.00.

 

(22.05.2013) AMPOSDRU publica spre consultare draft-ul instructiunii privind reglementarea modului de diminuare a finanţării nerambursabile în cazul nerealizării  indicatorilor şi/sau a grupului ţintă. Avem rugamintea de a transmite toate comentariile/observatiile/sugestiile pana la data de 31 mai 2013, orele 14.00, pe adresa de e-mail: revizuire_i53@fseromania.ro.
Documente atașate:
Draft instrucțiune
Anexa instrucțiune

 

(21.05.2013) Avand in vedere alocarea pentru plata sursei UE, a sumei de 250 271 823,21 lei, Autoritatea de Management a Programului Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, va efectua, pana vineri 24 mai 2013, plati conform tabelului anexat.

 

(20.05.2013) AMPOSDRU publică spre consultare schița Ghidului Solicitantului Condiții Specifice Schema de Garanție pentru Tineri finanțată în cadrul DMI 5.1 Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare – cerere de propuneri de tip strategic. Vă rugăm să transmiteți propunerile, sugestiile şi opiniile dumneavoastră privind îmbunătăţirea acestor documente la adresa de e-mail posdru_garantietineri@fseromania.ro până la data de 27.05.2013.

 

(07.05.2013) Lista provizorie a cererilor de finanţare admise şi respinse CPP 118

 

(29.04.2013) DG AMPOSDRU publica urmatorul Ordinul 725/24.04.2013 si Notificarea.

 

(25.04.2013) DG AMPOSDRU retrage instructiunea nr. 68, urmand a reveni in urmatoarele zile cu o noua forma a acesteia.

 

(24.04.2013) AMPOSDRU publica spre consultare draft-ul Instructiunii nr. 69 privind documentele justificative aferente fiecarei cereri de rambursare. Avem rugamintea de a transmite toate comentariile/observatiile/sugestiile pana joi, 25 aprilie 2013, orele 14.00, pe adresa de e-mail: instructiunea69@fseromania.ro.
Documente atasate:
Instructiunea nr. 69
Anexe

 

(23.04.2013) DG AMPOSDRU publica Instructiunea nr. 68, privind incadrarea expertilor in cadrul proiectelor grant/strategice finantate din POSDRU 2007-2013.

 

(23.04.2013) Anunt privind depunerea documentelor justificative aferente unei cereri de rambursare
Incepand cu data de 22 aprilie 2013, toate documentele justificative aferente unei cereri de rambursare, cu exceptia cererilor de rambursare finale, transmise pana acum in format printat, se vor transmite catre Organismele Intermediare/AM doar in format scanat, pe suport DVD/CD. In zilele urmatoare, AMPOSDRU va emite o instructiune in acest sens.

Autoritatea de Management și Organismele Intermediare pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane vor lansa Cereri de Propuneri de Proiecte în cadrul următoarelor Axe Prioritare (AP) POSDRU:
AP 1 – Educație și formare profesională în sprijinul creșterii economice și dezvoltării societății bazate pe cunoaștere;
AP 2 – Corelarea învațării pe tot parcursul vieții cu piața muncii;
AP 4 – Modernizarea serviciului public de ocupare;
AP 5 – Promovarea măsurilor active de ocupare;
AP 6 – Promovarea incluziunii sociale.
Pentru evaluarea Cererilor de finanțare depuse de solicitanți in cadrul acestor apeluri se caută experți evaluatori cu experiență si competențe in domeniul Cererilor de Propuneri de Proiecte ce urmează a fi lansate. Pentru mai multe detalii vă rugăm să accesați site-ul: www.evaluareproiecte.ro

 

(02.04.2013) Modificare program de lucru in perioada 02-19 aprilie 2013
In perioada 02- 19 aprilie 2013, tinand cont de prevederile Hotărarii Guvernului nr.79/2013, pentru stabilirea zilelor de 2 şi 3 Mai 2013 ca zile libere, OIRPOSDRU Regiunea Sud Muntenia modifică programul de lucru astfel:
Luni-joi: 8.00-17.30
Vineri 05.04.2013: 8.00-15.30
Vineri: 12.04.2013 si 19.04.2013- 8.00-15.00

 

(02.04.2013) DG AMPOSDRU publică Instrucțiunea nr. 67.

 

(14.03.2013) Ministerul Fondurilor Europene are o nouă pagină de internet: www.fonduri-ue.ro -13.03.2013
Începând de astăzi, pagina web a Ministerului Fondurilor Europene (MFE) este :
www.fonduri-ue.ro, unde pot fi găsite toate informaţiile despre fondurile europene alocate României. Mult mai important, www.fonduri-ue.ro este unicul site care oferă o imagine de ansamblu despre finanţările UE şi informaţii referitoare la programele operaţionale pentru atragerea şi absorbţia acestora.
Pe www.fonduri-ue.ro vizitatorii pot afla informaţii detaliate despre rata de absorbţie, actuala şi viitoarea perioadă de programare, dar şi prevederile legislaţiei în vigoare. În plus, site-ul conţine informaţii utile potenţialilor beneficiari, ca de exemplu documentele de bază pentru cei care vor să obţină finanţări (Ghidul solicitantului), reglementările referitoare la elaborarea proiectelor, instituţiile la care se depun proiectele de finanţare.

 

(26.02.2013) Scrisoarea transmisă de primul-ministru Victor Ponta beneficiarilor contractelor de finanțare aferente POS-DRU
Primul-ministru Victor Ponta a transmis o scrisoare tuturor beneficiarilor contractelor de finanțare aferente POS-DRU (document atașat).

 

(20.02.2013) Clarificari privind Instrucțiunea nr. 63
DG AMPOSDRU publică noi clarificări privind Instrucțiunea nr. 63.

 

(18.02.2013) AMPOSDRU anunţă că, in data de 18.02.2013, sistemul Actioweb nu este funcțional din cauza efectuării unor operaţiuni de întreţinere.

 

(14.02.2013) Clarificare privind Instrucțiunea nr. 63
DG AMPOSDRU publică următoarele clarificări referitoare la Instrucţiunea nr. 63.

 

(02.02.2013) DG AMPOSDRU publică următoarele instrucţiuni
Instrucţiunea 63 privind modificarea/completarea unor documente de raportare utilizate de beneficiarii de finanţare nerambursabilă în cadrul proiectelor de grant/strategice finanţate prin POSDRU 2007-2013.
Instrucţiunea 64 privind limita zilnică şi săptamânală maximă, care poate fi decontată pentru un expert în cadrul proiectelor grant/strategice finanţate din FSE în cadrul POSDRU 2007-2013.
Instrucţiunea 65 privind aplicarea prevederilor Ordinului ministrului afacerilor europene nr. 1050 din 29.10.2012 pentru procedurilor de atribuire aplicabile beneficiarilor privaţi de proiecte finanţate din instrumentele structurale, obiectivul "Convergenţă".

 

(25.01.2013) AMPOSDRU anunţă că sistemul ActionWeb nu va fi operaţional luni, 28.01.2013, între orele 09.00-12.00. Ne cerem scuze pentru eventualele inconveniente create şi vă mulţumim pentru înţelegere

 

(11.01.2013) Începând cu data de 07.01.2013, noul sediu al AM POS DRU este în clădirea International Business Center Modern, situată pe B-dul Carol I, nr. 34-36, sector 2, București. Pentru mai multe informații de contact, puteți accesa secțiunea Contactează-ne, de pe site-ul www.fseromania.ro.

 

(10.01.2013) In MONITORUL OFICIAL NR. 10 din 7 ianuarie 2013 s-a publicat OMMFPS Nr. 3484/2012, pentru modificarea anexei la Decizia nr. 10/2012 privind modificările contractuale aferente rambursării cheltuielilor efectuate în cadrul proiectelor care se află în implementare finanţate prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013, aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale nr. 2.330/2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sunteți aici: Acasa / Anunțuri / Anunțuri 2013