Anunturi 2014


(19.12.2014) MFE AMPOSDRU publică lista cererilor de finanțare aprobate pentru cererea de propuneri de proiecte  CPP 173*.
În cursul zilei de 19.12.2014, solicitanții ale căror cereri de finanțare au fost respinse în faza B şi solicitanții cererilor de finanţare aprobate vor primi scrisoarea de informare.
Solicitanții ale căror cereri de finanțare nu primesc scrisoare de informare vor contacta AMPOSDRU la adresa evaluare173.posdru@fonduri-ue.ro
Solicitanţii ale căror proiecte au fost respinse pot contesta decizia de respingere.
Contestaţia se poate depune personal în zilele lucrătoare sau poate fi transmisă prin curier/poştă, numai la registratura MFE AMPOSDRU, Tower Center, Bulevardul Ion Mihalache, nr.15-17, Sector 1, Bucuresti.
Pentru contestațiile depuse personal, data limită de înregistrare a documentului la registratura AMPOSDRU este luni, 29 decembrie 2014, ora 16.00.
Pentru contestațiile transmise prin poștă sau prin curier, data limită de transmitere este luni, luni, 29 decembrie 2014.
*Lista contine si primele proiecte aprobate, care au obținut peste 80 de puncte în cadrul procesului de evaluare și selecție pentru Cererea de propuneri de proiecte nr. 173 "Dezvoltarea economiei sociale" (DMI 6.1).publicate de MFE- AMPOSDRU in data de 16.12 2014.

 

(19.12.2014) MFE – AMPOSDRU publica Corrigendum-ul nr. 1 la Ghidul Solicitantului Conditii Specifice pentru cererea de propuneri de proiecte nr. 185 DMI 6.2 „Sprijin pentru integrarea grupurilor vulnerabile pe piata muncii”.

 

(19.12.2014) MFE AMPOSDRU publica instructiunea nr. 102 bis/19.12.2014 pentru modificarea instructiunii nr. 102/17.12.2014 cu privire la modalitatea de depunere a documentelor justificative aferente cererilor de rambursare/cererilor de plata.

 

(19.12.2014) OIRPOSDRU Sud Muntenia cu sediul in Calarasi, strada Portului nr.2A, in baza prevederilor Hotararii Guvernului nr.841/23/10.1995 privind procedurile de transmitere fara plata si de valorificare a bunurilor apartinand institutiilor publice,face publica lista obiectelor de inventar si a mijloacelor fixe scoase din functiune si propuse pentru a fi transferate gratuit de catre potentialii utilizatori. citeste mai mult

 

(18.12.2014) In perioada 18.12.2014 - 5.01.2015, in sistemul electronic ActionWeb  se vor derula activitati de mentenanta in scopul imbunatatirii modulului de verificare a cheltuielilor. Astfel, pentru  a veni in intampinarea unor posibile blocaje generate de erori de sistem, cererile de rambursare in perioada de mentenanta se vor depune in format fizic (pe hartie) la registratura Organismului Intermediar responsabil.

 

(18.12.2014) MFE - AMPOSDRU lanseaza cererea de propuneri de proiecte nr. 185 „Sprijin pentru integrarea grupurilor vulnerabile pe piața muncii” finantata din DMI 6.2.
Sistemul informatic ActionWeb va fi deschis în a doua zi de la data publicării în Monitorul Oficial a prezentului ghid, ora 10.00, până în a 16-a zi de la data publicării în Monitorul Oficial, ora 16.00, sau până la depunerea proiectului de către aplicant.

 

(17.12.2014) MFE AMPOSDRU publica instructiunea nr. 102/17.12.2014 cu privire la modalitatea de depunere a documentelor justificative aferente cererilor de rambursare/cererilor de plata.

 

(17.12.2014) MFE  AMPOSDRU publica Corrigendum 1 la Ghidurile Solicitantului Conditii Specifice pentru cererile de propuneri de proiecte:
- nr. 180  DMI 4.1  Întarirea capacitatii SPO pentru furnizarea serviciilor de ocupare;
- nr. 181  DMI 2.2 Prevenirea si corectarea parasirii timpurii a scolii;
- nr. 182  DMI 2.3 Acces si participare la FPC;
- nr. 183  DMI 5.1. Dezvoltarea si implementarea masurilor active de ocupare;
- nr. 184  DMI 5.2. Promovarea sustenabilitatii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveste dezvoltarea resurselor umane si ocuparea fortei de munca;

 

(16.12.2014) DG AMPOSDRU publică lista cererilor de finantare care au fost respinse în Faza A, pentru Cererea de propuneri de proiecte nr. 176 "Romania Start-Up" (DMI 3.1). În cursul zilei de 16.12.2014, solicitanții ale căror cereri de finanțare au fost respinse în Faza A vor primi Scrisoarea de informare exclusiv la adresa/adresele de e-mail precizate în cererea de finanțare. Solicitantii ale căror cereri de finantare se regăsesc în lista atașată, dar nu au primit Scrisoarea de informare până la sfârșitul zile de 16.12.2014, vor contacta DG AMPOSDRU la adresa evaluare176.posdru@fonduri-ue.ro.

 

(16.12.2014) MFE AM POS DRU publică lista cu primele proiecte aprobate, care au obținut peste 80 de puncte în cadrul procesului de evaluare și selecție pentru Cererea de propuneri de proiecte nr. 173 "Dezvoltarea economiei sociale" (DMI 6.1). Solicitanții care nu se regăsesc în lista publicată vor fi informați în legătura cu rezultatele procesului de selecție în perioada imediat următoare.

 

(05.12.2014) DG AMPOSDRU publică lista cererilor de finantare care au fost respinse în Faza A, pentru Cererea de propuneri de proiecte nr. 173 "Dezvoltarea economiei sociale" (DMI 6.1).
În cursul zilei de 03.12.2014, solicitantii ale căror cereri de finantare au fost respinse în Faza A au primit Scrisoarea de informare exclusiv la adresa/adresele de e-mail precizate în cererea de finantare.
Solicitantii ale căror cereri de finantare se regasesc în lista atasată, dar nu au primit Scrisoarea de informare, vor contacta DG AMPOSDRU la adresa evaluare173.posdru@fonduri-ue.ro.

 

(28.11.2014) In vederea îndeplinirii obiectivelor proiectelor și pentru a crește gradul de absorbție al fondurilor europene vă rugăm să depuneți la sediul OIR POSDRU Regiunea Sud Muntenia solicitări pentru decontarea cheltuielilor.

 

(27.11.2014) Organismul Intermediar Regional POS DRU Regiunea Sud Muntenia organizează, conform, prevederile art. 58 alin. (4) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici  republicată, cu modificările şi completările ulterioare, și a art. 43 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, concurs în vederea ocupării funcţiei publice de execuţie temporar vacantă: inspector clasa I grad profesional principal – Compartimentul Constatare și Stabilire Nereguli.
Concursul se organizează la sediul OIR POS DRU Regiunea Sud Muntenia, situat în Călărași;str.Portului,nr.2A, în data de 15 decembrie 2014, ora 11.00 proba scrisă și in data de  17 decembrie interviul.
Condiţii generale: candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999, republicată, privind Statutul Funcţionarilor Publici, cu modificările şi completările ulterioare. detalii ; bibliografie

 

(27.11.2014) MFE - AM POSDRU publica spre consultare Instrucţiunea privind implementarea contractelor de finanțare aferente Domeniului Major de Interventie 6.1. Va rugam sa transmiteti pâna la data de 02.12.2014, ora 16.00, propunerile, sugestiile si opiniile dumneavoastra privind îmbunatatirea acestui document la adresa de e-mail consultare.posdru@fonduri-ue.ro.

(17.11.2014) AM POSDRU anunță publicarea în Monitorul Oficial, in data de  17.11.2014, a Ordinului pentru aprobarea:
- Ghidului Solicitantului Condiţii Specifice pentru cererea de propuneri de proiecte nr.181 „Prevenirea și corectarea fenomenului de părăsire timpurie a şcolii” finanțată DMI 2.2;
- Ghidului Solicitantului Condiţii Specifice pentru cererea de propuneri de proiecte nr.182 „Formare profesională continuă pentru angajați” finanţată din DMI 2.3;
- Ghidului Solicitantului Condiţii Specifice pentru cererea de propuneri de proiecte nr. 183 „Măsuri active de ocupare pentru zone foste industrializate” finanțată DMI 5.1;
- Ghidului Solicitantului Condiţii Specifice pentru cererea de propuneri de proiecte nr.184 „Măsuri active de ocupare pentru zone foste industrializate în mediul rural” finanțată DMI 5.2.
Pentru cererile de propuneri de proiecte mentionate mai sus, sistemul informatic ActionWeb va fi deschis din data de 3.12.2014, ora 10.00, până în data de 17.12.2014, ora 16.00.

 

(14.11.2014) Ministerul Fondurilor Europene – AM POSDRU lanseaza urmatoarele cereri de propuneri de proiecte (CPP):
- CPP  nr 181 „Prevenirea și corectarea fenomenului de părăsire timpurie a şcolii” finanțată din DMI 2.2 "Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii";
- CPP nr 182 „Formare profesională continuă pentru angajați” finanțată din DMI 2.3 "Acces şi participare la FPC";
- CPP  nr 183 „Măsuri active de ocupare pentru zone foste industrializate” finanțată din DMI 5.1 " Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare";
- CPP  nr 184 „Măsuri active de ocupare pentru zone foste industrializate în mediul rural” finanțată din DMI 5.2 "Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă".
AMPOSDRU va informa data publicarii în Monitorul Oficial a Ghidurilor Solicitantului Conditii Specifice si data închiderii sistemului informatic.

 

 (12.11.2014) AM POSDRU anunță publicarea în Monitorul Oficial, in data de  11.11.2014, a Ordinului pentru aprobarea Ghidului Solicitantului Condiţii Specifice aferent cererii de propuneri de proiecte  nr.179 „Competenţe pentru competitivitate în domeniul medical –  cardiologie pediatrică”, finanţată din DMI 3.2  „Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii”. Sistemul informatic ActionWeb va fi deschis din data de 27.11.2014, ora 10.00, până în data de 10.12.2014, ora 16.00.

 

(09.11.2014)Ministerul Fondurilor Europene - AM POSDRU publică spre consultare:
- Schița Ghidului Solicitantului Condiții Specifice pentru cererea de propuneri de proiecte „Prevenirea și corectarea fenomenului de părăsire timpurie a şcolii” finanțată din DMI 2.2
- Schița Ghidului Solicitantului Condiții Specifice pentru cererea de propuneri de proiecte „Formare profesională continuă pentru angajați” finanțată din DMI 2.3
- Schița Ghidului Solicitantului Condiții Specifice pentru cererea de propuneri de proiecte „Măsuri active de ocupare pentru zone foste industrializate” finanțată din DMI 5.1
- Schița Ghidului Solicitantului Condiții Specifice pentru cererea de propuneri de proiecte „Măsuri active de ocupare pentru zone foste industrializate în mediul rural” finanțată din DMI 5.2
Cererile de propuneri de proiecte menționate mai sus fac parte dintr-un pachet de intervenții  adresate în special zonelor foste industrializate.
Vă rugăm să transmiteți până la data de 13.11.2014, ora 12.00, propunerile, sugestiile si opiniile dumneavoastra privind îmbunatațirea acestor documente la adresa de e-mail: consultareGSCS@fonduri-ue.ro.

 

(07.11.2014) Ministerul Fondurilor Europene - AM POSDRU publică spre consultare:
- Schița Ghidului Solicitantului Condiții Specifice pentru cererea de propuneri de proiecte „Prevenirea și corectarea fenomenului de părăsire timpurie a şcolii” finanțată din DMI 2.2
- Schița Ghidului Solicitantului Condiții Specifice pentru cererea de propuneri de proiecte „Formare profesională continuă pentru angajați” finanțată din DMI 2.3
- Schița Ghidului Solicitantului Condiții Specifice pentru cererea de propuneri de proiecte „Măsuri active de ocupare pentru zone foste industrializate” finanțată din DMI 5.1
- Schița Ghidului Solicitantului Condiții Specifice pentru cererea de propuneri de proiecte „Măsuri active de ocupare pentru zone foste industrializate în mediul rural” finanțată din DMI 5.2
Cererile de propuneri de proiecte menționate mai sus fac parte dintr-un pachet de intervenții  adresate în special zonelor foste industrializate.
Vă rugăm să transmiteți până la data de 13.11.2014, ora 12.00, propunerile, sugestiile si opiniile dumneavoastra privind îmbunatațirea acestor documente la adresa de e-mail: consultareGSCS@fonduri-ue.ro.

 

(07.10.2014) Vă informam că, incepand cu 10.11.2014, noua locatie a sediului DG AMPOSDRU va fi: Tower Center, Bd. Ion Mihalache, nr 15-17, Sector 1, Bucureşti.

 

(07.10.2014) MFE – AMPOSDRU lansează cererea de propuneri de proiecte nr. 179 „Competenţe pentru competitivitate în domeniul medical –  cardiologie pediatrică”, finanţată din DMI 3.2  „Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii”.
Sistemul informatic ActionWeb va fi deschis în a 16-a zi de la data publicării în Monitorul Oficial a prezentului ghid, ora 10.00, până în a 30-a zi de la data publicării în Monitorul Oficial, ora 16.00.
AMPOSDRU va informa pe site-ul www.fonduri-ue.ro data publicarii în Monitorul Oficial și data închiderii sistemului informatic.

 

(24.10.2014) AM POSDRU anunță publicarea în Monitorul Oficial, in data de  23.10.2014, a Ordinului pentru aprobarea Ghidului Solicitantului Condiţii Specifice aferent cererii de propuneri de proiecte  nr. 175 „Firme de exercițiu pentru elevi” finanțată din DMI 2.1. Sistemul informatic ActionWeb va fi deschis din data de 10.11.2014, ora 10.00, până în data de 24.11.2014, ora 16.00
AM POSDRU anunță publicarea în Monitorul Oficial, in data de  23.10.2014, a Ordinului pentru aprobarea Ghidului Solicitantului Condiţii Specifice aferent cererii de propuneri de proiecte  nr. 176 „România Start-up” finanțată din DMI 3.1. Sistemul informatic ActionWeb va fi deschis din data de 10.11.2014, ora 10.00, până în data de 24.11.2014, ora 16.00.

 

(24.10.2014) AM POSDRU anunță publicarea în Monitorul Oficial, in data de 23.10.2014, a Ordinului pentru aprobarea Ghidului Solicitantului Condiţii Specifice aferent cererii de propuneri de proiecte  nr.174 „Dezvoltarea carierei didactice” finanțată din DMI 1.3. Sistemul informatic ActionWeb va fi deschis din data de 24.10.2014, ora 10.00, până în data de 10.11.2014, ora 16.00, sau până la momentul depunerii cererii de finanţare de către solicitant.

 

(22.10.2014) Ministerul Fondurilor Europene – AM POSDRU lanseaza urmatoarele cereri de propuneri de proiecte (CPP):      

CPP nr. 174 „Dezvoltarea carierei didactice” finantata din DMI 1.3 „Dezvoltarea resurselor umane din educatie si formare”
CPP nr. 175 „Firme de exercitiu pentru elevi” finantata din DMI 2.1 „Tranzitia de la scoala la viata activa”
CPP nr. 176 „ România Start-up” finantata din DMI 3.1 „Promovarea culturii antreprenoriale”, având asociată schema de ajutor de minimis „Sprijin pentru antreprenori” (schema ajutor de minimis DMI 3.1) AMPOSDRU va informa data publicarii în Monitorul Oficial a Ghidurilor Solicitantului Conditii Specifice si data închiderii sistemului informatic.

 

(22.10.2014) Potrivit prevederilor art. 64 alin.(2) şi art.65 alin.(1) din Legea nr.188/1999, republicată, privind Statutul funcţionarilor publici, precum şi ale Hotărârii Guvernului nr. 611 din 04.06.2008, cu modificările şi completările ulterioare, OIR POS DRU Sud Muntenia  cu sediul în Calarasi, Str.Portului, nr.2A, organizează examen în vederea promovării în grad profesional superior celui deţinut al funcţionarilor publici din cadrul OIRPOSDRU Regiunea Sud Muntenia.
Anunt
Bibliografie

 

(20.10.2014) Din motive tehnice care tin de functionarea sistemului Action Web, Autoritatea de Management POS DRU anunta prelungirea termenului limita de depunere a cererilor de finantare în cadrul apelului nr. 173, "Dezvoltarea economiei sociale",  pâna astazi, 20.10.2014, ora 20.00.

 

(17.10.2014) Ministerul Fondurilor Europene - AM POSDRU publica spre consultare:
- schita Ghidului Solicitantului Conditii Specifice Axa Prioritara 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”, DOMENIUL MAJOR DE INTERVENŢIE 2.1 „Tranziţia de la şcoală la viaţa activă”;
- schita Ghidului Solicitantului Conditii Specifice Axa Prioritara 3 „Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor”, DOMENIUL MAJOR DE INTERVENŢIE 3.1 „Promovarea culturii antreprenoriale”
- SCHEMĂ DE AJUTOR DE MINIMIS „Sprijin pentru antreprenori”;
Va rugam sa transmiteti pâna la data de 20.10.2014, ora 12.00, propunerile, sugestiile si opiniile dumneavoastra privind îmbunatatirea acestor documente la adresa de e-mail: consultareGSCS@fonduri-ue.ro.

 

(14.10.2014) MFE – AM POSDRU publică spre consultare Instrucțiunea  privind reglementarea aspectelor referitoare la procesul de monitorizare a implementării  contractelor de finantare POSDRU. Descarca anexe.
Va rugăm sa transmiteti pâna la data de 17.10.2014, ora 12.00, propunerile, sugestiile si opiniile dumneavoastra privind îmbunatatirea acestui document la adresa de e-mail: instructiune_monitorizare@fonduri-ue.ro.

 

(13.10.2014) MFE – AMPOSDRU publica Corrigendum nr. 1 la Ghidul Solicitantului Conditii Specifice pentru cererea de propuneri de proiecte nr. 173 - DMI 6.1 „Dezvoltarea economiei sociale”. Termenul limita pentru transmiterea electronica a cererilor de finantare în cadrul cererii de propuneri de proiecte nr. 173 se prelungeste pâna la data de 20.10.2014, ora 16.00.

 

(07.10.2014) MFE - AM POSDRU publica Ordinul nr. 989/29.09.2014 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Vârstnice si al ministrului Finantelor Publice nr. 1117/2170 din 17 august 2010 pentru stabilirea regulilor de eligibilitate si a listei cheltuielilor eligibile în cadrul operatiunilor finantate prin Programul Operational Sectorial "Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013", publicat în Monitorul Oficial nr. 716 din 1 octombrie 2014.

 

(01.10.2014) Ministerul Fondurilor Europene - AMPOSDRU publica spre consultare schita Ghidului Solicitantului Conditii Specifice pentru DMI 6.2 „Îmbunatatirea accesului si a participarii grupurilor vulnerabile pe piata muncii”.
Va rugam sa transmiteti pâna la data de 06.10.2014, ora 12.00, propunerile, sugestiile si opiniile dumneavoastra privind îmbunatatirea acestui document la adresa de e-mail: consultareGSCS@fonduri-ue.ro.

 

(30.09.2014) MFE - AMPOSDRU publica rezultatul procesului de evaluare pentru cererea de propuneri de proiecte nr. 168 " Dezvoltarea economiei sociale" DMI 6.1:
- Lista provizorie a proiectelor admise (partea a 2-a);
- Lista proiectelor respinse în Faza B.
În data de 30 septembrie 2014 se vor transmite scrisorile  de informare aferente fazei B de evaluare.
Solicitantii ale caror cereri de finantare nu primesc scrisoare de informare vor contacta DG AMPOSDRU la adresa evaluare168@fonduri-ue.ro.
Rezultatul procesului de evaluare poate fi contestat. Contestatia se poate depune personal în zilele lucratoare sau poate fi transmisa prin curier/posta, numai la registratura AMPOSDRU, la adresa: B-dul Carol I, nr. 34-36 (parter), sector 2, Bucuresti.
Pentru contestatiile depuse personal, data limita de înregistrare a contestatiei la registratura AMPOSDRU este 6 octombrie 2014, orele 16.00.
Pentru contestatiile transmise prin curier/posta, data limita de transmitere este 6 octombrie 2014.

 

(26.09.2014) In conditiile desfasurarii unei perioade de mentenanta necesara dezvoltarilor viitoare in cadrul aplicatiei informatice Actionweb, termenele prevazute in contractele de finantare POSDRU referitoare la depunerea cererilor de rambursare/prefinantare se vor prelungi cu perioada in care sistemul nu a functionat.

 

(25.09.2014) AM POSDRU anunță publicarea în Monitorul Oficial a Ordinului pentru aprobarea Ghidului Solicitantului Condiţii Specifice aferent cererii de propuneri de proiecte  nr. 173 „Dezvoltarea economiei sociale”, finantata din DMI 6.1.
Sistemul informatic ActionWeb va fi deschis dîn data de 1.10.2014, ora 10.00, până în data de 15.10.2014, ora 16.00

 

(24.09.2014) AM POSDRU face urmatoarea rectificare: cererea de propuneri de proiecte cu titlul „Dezvoltarea economiei sociale”, finantata din DMI 6.1., lansata in data de 23.09.2014, va avea numarul 173.

 

(23.09.2014) AM POSDRU lanseaza cererea de propuneri de proiecte nr. 172 „Dezvoltarea economiei sociale”, finantata din DMI 6.1.  În acest sens, AM POSDRU publica urmatoarele documente:
- Ghidul Solicitantului Conditii Specifice nr. 172 „Dezvoltarea economiei sociale”;
- Anexa 3 Planul de afaceri;
- Bugetul proiectul aferent cererii de propuneri de proiecte nr. 172;
- Schema de ajutor de minimis „Dezvoltarea economiei sociale”, finantata din DMI 6.1.
Sistemul informatic ActionWeb va fi deschis in data de 1 octombrie 2014, ora 10.00, si se va inchide in data de 15 octombrie 2014, ora 16.00.

 

(16.09.2014) DG AMPOSDRU publica instructiunea nr. 99/16.09.2014 privind reglementarea si clarificarea modalitatii de interpretare a bugetului detaliat, anexa la contractul de finantare.
Anexa 1
Anexa 2

 

(11.08.2014) AMPOSDRU publica spre consultare instructiunea privind reglementarea si clarificarea modalitatii de interpretare a bugetului detaliat. Observatiile vor fi primite pana luni 18.08.2014 la adresa consultare.buget@fonduri-ue.ro.

 

(08.08.2014) AM POSDRU anunță publicarea în Monitorul Oficial nr. 585/5.08.2014 a Ordinului pentru aprobarea Ghidului Solicitantului Condiţii Generale aferent cererilor de propuneri de proiecte lansate în cadrul POSDRU 2007-2013 în anul 2014, Ghidului Solicitantului Condiţii Specifice pentru cererile de propuneri de proiecte nr. 169 „Formare profesională pentru îmbunătăţirea participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii“, nr. 170 „Şanse egale şi respect“, nr. 171 „Iniţiative transnaţionale pentru o piaţă inclusivă a muncii“.
Pentru Cererile de propuneri de proiecte nr. 169, nr. 170 și nr. 171, sistemul informatic ActionWeb va fi deschis din data de 21.08.2014, ora 10.00, până în data de 4.09.2014, ora 16.00, sau până la momentul depunerii cererii de finanţare de către solicitant.

 

(06.08.2014) AM POSDRU publica Ghidului Solicitantului Conditii Generale - versiunea august 2014.
AM POSDRU lanseaza urmatoarele cereri de propuneri de proiecte:
- nr.169 „Formare profesionala pentru îmbunatatirea participarii grupurilor vulnerabile pe piata muncii”, finantata din DMI 6.2.„Îmbunatatirea accesului si a participarii grupurilor vulnerabile pe piata muncii”
- nr. 170 „Sanse egale si respect” finantata din DMI 6.3.„Promovarea egalitatii de sanse pe piata muncii”
- nr. 171 „Initiative transnationale pentru o piata inclusiva a muncii” finantata din DMI 6.4. „Initiative transnationale pentru o piata inclusiva a muncii”

 

(25.07.2014) DG AMPOSDRU publică partea a doua a listei intrebarilor si raspunsurilor referitoare la Ghidul Solicitantului - Conditii Specifice nr. 168 "Dezvoltarea economiei sociale".

 

(24.07.2014) DG AMPOSDRU publică prima parte a listei intrebarilor si raspunsurilor referitoare la Ghidul Solicitantului - Conditii Specifice nr. 168 "Dezvoltarea economiei sociale".

 

(22.07.2014) Ministerul Fondurilor Europene - AMPOSDRU publica spre consultare schita Ghidului Solicitantului Conditii Specifice pentru DMI 6.3. strategic „Promovarea egalitatii de sanse pe piata muncii”.
Va rugam sa transmiteti pâna la data de 25.07.2014, ora 12.00 propunerile, sugestiile si opiniile dumneavoastra privind îmbunatatirea acestor documente la adresa de e-mail: consultareGSCS@fonduri-ue.ro

 

(21.07.2014) Ministerul Fondurilor Europene - AMPOSDRU publica spre consultare schitele Ghidului Solicitantului Conditii Specifice pentru:

- DMI 1.1. strategic- „Sprijin pentru grupurile vulnerabile prin accesul la educatia initiala”
- DMI 3.2. strategic- „Competente pentru competitivitate în domeniul medical –  cardiologie pediatrica”
- DMI 3.2. strategic -„Competente pentru competitivitate în domeniul medical – transplant de organe, tesuturi si celule”
- DMI 6.2. strategic- „Formare profesionala pentru îmbunatatirea participarii grupurilor vulnerabile pe piata muncii”
- DMI 6.4. strategic -„Initiative transnationale pentru o piata inclusiva a muncii”

 

(11.07.2014) AM POSDRU anunță publicarea în Monitorul Oficial în data de 10.07.2014 a Ghidului Solicitantului Condiții Specifice aferent cererii de propuneri de proiecte nr. 168 „Dezvoltarea economiei sociale”.
Sistemul informatic ActionWeb va fi deschis în 28.07.2014, ora 10.00, până în data de 11.08.2014, ora 16.00.

 

(08.07.2014) AM POSDRU publică varianta revizuită a Ghidului Solicitantului Condiții Generale 2014.
AM POSDRU lanseaza cererea de propuneri de proiecte nr. 168 „Dezvoltarea economiei sociale”, finantata din DMI 6.1.  În acest sens, AM POSDRU publica urmatoarele documente:
- Ghidul Solicitantului Conditii Specifice nr. 168 „Dezvoltarea economiei sociale”
- Anexa 3 Planul de afaceri
- Bugetul proiectul aferent cererii de propuneri de proiecte nr. 168
- Schema de ajutor de minimis „Dezvoltarea economiei sociale”, finantata din DMI 6.1

 

(07.07.2014) Paginile web ale Autorităţilor de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU) şi pentru Programul Operaţional Sectorial Creşterea  Competitivităţii Economice (POS CCE) au fost integrate în site-ul Ministerului Fondurilor Europene, www.fonduri-ue.ro.
Astfel, acestea pot fi accesate din site-ul MFE sau la următoarele link-uri: www.fonduri-ue.ro/posdru, respectiv www.fonduri-ue.ro/poscce.
Reamintim că de la data de 1 martie a.c., MFE a preluat activitatea şi structurile autorităţilor de management pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane şi pentru Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice.

 

(24.06.2014) Incepand cu data de 24.06.2014 pagina de internet oficiala a AMPOSDRU este disponibila la adresa www.fonduri-ue.ro/posdru/

 

(24.06.2014) AMPOSDRU anunta ca incepand cu data de 1 iulie 2014, adresele de email existente in domeniul de email fseromania.ro vor migra in domeniul de email fonduri-ue.ro

 

(12.06.2014) DG AMPOSDRU publica Instructiunea nr. 97 privind aplicarea prevederilor OUG 29/2014. Anexe

 

(06.06.2014)DG AMPOSDRU publica spre consultare Instructiunea privind aplicarea prevederilor OUG 29/2014.
Va rugam sa transmiteti pana la data de 10.06.2014 ora 14.00 propunerile, sugestiile si opiniile dumneavoastra la adresa de email cabinet@fseromania.ro.

 

(06.06.2014) DG AMPOSDRU publica spre consultare Instructiunea pentru modificarea formatului standard al Anexei 2 Bugetul proiectului sintetic si detaliat din Contractul de finanţare.
Va rugam sa transmiteti pana la data de 10.06.2014 ora 14.00 propunerile, sugestiile si opiniile dumneavoastra la adresa de email cabinet@fseromania.ro

 

(23.05.2014) AM POSDRU lansează cererea de propuneri de proiecte de tip strategic 166 ”Locuri de muncă subvenţionate”.
Ghidul Solicitantului – Condiţii Specifice nr. 166 este disponibil aici.
Schema de ajutor de minimis "locuri de muncă subvenţionate” este disponibilă aici.

 


(23.05.2014) AM POSDRU lansează cererea de propuneri de proiecte de tip strategic 167 „Competenţe pentru competitivitate în domeniul medical”.
Ghidul Solicitantului – Condiţii Specifice nr. 167 este disponibil aici.

 


(23.05.2014) AM POSDRU publica Ghidul Solicitantului Conditii Generale aferent cererilor de propuneri de proiecte lansate in anul 2014.

 

(14.05.2014) DG AMPOSDRU publica spre consultare instructiunea privind modificarea formatului standard al Anexei 2 Bugetul proiectului sintetic si detaliat din contractul de finantare.
Anexa 1
Anexa 2
Anexa 3
Va rugam sa transmiteti pana la data de 16.05.2014 ora 15.00 propunerile, sugestiile si opiniile dumneavoastra la adresa de email rambursare@fseromania.ro

 

(08.05.2014) AMPOSDRU publica Notă privind clarificarea aspectelor referitoare la termenul de depunere a primei cereri de rambursare pentru cheltuielile efectuate în cadrul contractelor de finanţare aferente proiectelor aprobate în cadrul Cererilor de propuneri de proiecte lansate în anul 2013.

 

(08.05.2014) AMPOSDRU publica Nota privind semnarea şi verificarea documentelor justificative pentru contractele de finanţare aferente proiectelor aprobate in cadrul Cererilor de propuneri de proiecte lansate în anul 2013.

 

(30.04.2014) DG AMPOSDRU publica clarificarea nr.1 la instructiunea nr. 77.

 

(28.04.2014) DG AMPOSDRU publica metodologia de conciliere aferenta instructiunii nr. 91.

 

(22.04.2014) AMPOSDRUpublică spre consultare Ghidul Solicitantului Condiţii Specifice “Dezvoltarea economiei sociale” – DMI 6.1, Schema de ajutor de minimis "Dezvoltarea economiei sociale”, modelul de buget aplicabil proiectelor care vor fi depuse în cadrul DMI 6.1 și modelul Declaraţiei pe propria răspundere cu privire la ajutorul de minimis. Vă rugăm să transmiteţi până la data de 25.04.2014 propunerile, sugestiile şi opiniile dumneavoastră privind îmbunătăţirea acestor documente la următoarea adresă de e-mail: gscs6.1@fseromania.ro.

 

(22.04.2014) AMPOSDRU publică spre consultare Ghidul Solicitantului Condiţii Generale 2014 aplicabil tuturor proiectelor care vor fi depuse în anul 2014. Vă rugăm să transmiteţi până la data de 25.04.2014 propunerile, sugestiile şi opiniile dumneavoastră privind îmbunătăţirea acestui document la următoarea adresă de e-mail: gscg2014@fseromania.ro.

 

(17.04.2014) DG AMPOSDRU publica instructiunea 95 si anexa 1 - metodologia de conciliere.

 

(15.04.2014) OIR POSDRU Sud Muntenia publică Manualul pentru identitate vizuală POSDRU 2007-2013.

 

(14.04.2014) DG AMPOSDRU publica instructiunea 94.

 

(08.04.2014) DG AMPOSDRU publica spre consultare Instructiunea privind modul de înlocuire al partenerilor în cadrul proiectelor finanțate prin POSDRU 2007-2013, alaturi de anexa 1 - Listă de verificare privind înlocuirea partenerului în etapa de contractare. Asteptam observatiile dvs. cu privire la instructiune pana in data de 10.04.2014, ora 14.00, pe adresa de e-mail: instructiune_parteneri@fseromania.ro

 

(08.04.2014) DG AMPOSDRU si OI POSDRU Regionale publică rezultatele procesului de evaluare şi al procesului de solutionare a contestatiilor pentru cererile de propuneri de proiecte de tip grant finantate in cadrul DMI 6.3: 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152.

 

(03.04.2014) DG AMPOSDRU publica instructiunea nr. 92.

 

(03.04.2014) DG AMPOSDRU publica instructiunea nr. 91.

 

(31.03.2014) DG AMPOSDRU publica instructiunea nr. 90 privind corectarea erorilor materiale aparute la nivelul modificarilor contractuale.

 

(17.03.2014) Consultare Publica
AMPOSDRU ofera spre consultare publica pana joi, 20 martie - inclusiv, urmatoarele:
- instructiunea 1
- instructiunea 2
- ordin

 

(07.03.2014) DG AMPOSDRU publică listele cererilor de finanțare aprobate care se încadrează în alocarea financiară stabilită în Ghidul Solicitantului, pentru următoarele cereri de propuneri de proiecte (CPP): CPP 145, CPP 146, CPP 147, CPP 148, CPP 149, CPP 150
În cursul zilei de 7 martie 2014, solicitanții ale căror cereri de finanțare au fost respinse în faza B, solicitanții ale căror cereri de finanțare se află pe lista de rezervă şi solicitanții cererilor de finanţare aprobate vor primi scrisoarea de informare.
Solicitanții ale căror cereri de finanțare nu primesc scrisoare de informare vor contacta OI POSDRU responsabil .
Solicitanţii ale căror proiecte au fost respinse pot contesta decizia de respingere. Contestaţia se poate depune personal în zilele lucrătoare sau poate fi transmisă prin curier/poştă, numai la registratura AMPOSDRU, la adresa: B-dul Carol I, nr. 34-36 (parter), sector 2, Bucureşti. Pentru contestaţiile depuse personal, data limită de înregistrare a contestaţiei la registratura AMPOSDRU este 13 martie 2014, orele 16.00. Pentru contestaţiile transmise prin curier/poştă, data limită de transmitere este 13 martie 2014.

 

(07.03.2014) DG AMPOSDRU si OI POSDRU Regionale publică rezultatele procesului de evaluare şi al procesului de solutionare a contestatiilor pentru cererile de propuneri de proiecte de tip grant finantate in cadrul DMI 5.1 si DMI 5.2:
127, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143

 

(03.03.2014) Organismul Intermediar Regional pentru  Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud Muntenia, implementează proiectul „Achizitionarea de obiecte de inventar, furnituri de birou şi  materiale consumabile necesare functionarii Organismului Intermediar Regional pentru Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud Muntenia” cofinanţat din Fondul Social European prin POSDRU 2007-2013, în baza Contractului de finanţare POSDRU/7/7.1/CF/OIPOSDRUSM/3 încheiat cu Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013(citeste mai mult).

 

(03.03.2014) Organismul Intermediar Regional pentru  Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud Muntenia, implementează proiectul „Deplasări OIRPOSDRU Regiunea Sud Muntenia”.cofinanţat din Fondul Social European prin POSDRU 2007-2013, în baza Contractului de finanţare POSDRU/7/7.1/CF/OIPOSDRUSM/5 încheiat cu Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013(citeste mai mult).

 

(24.01.2014) AM POSDRU a publicat clarificari  pentru  anexele 22 si 23 laInstructiunea nr. 87 privind documentele justificative din esantion aferente fiecarei cereri de rambursare depuse in cadrul proiectelor grant/strategice finantate prin POSDRU 2007-2013.  Anexe instructiune

 

(16.01.2014) DG AMPOSDRU publica instructiunea nr. 87 privind documentele justificative din esantion aferente fiecarei cereri de rambursare depuse in cadrul proiectelor grant/strategice finantate prin POSDRU 2007-2013.  Anexe instructiune

 

(14.01.2014) Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane – Regiunea Sud Muntenia implementează proiectul “Asigurarea utilităţilor şi a serviciilor necesare funcţionării Organismului Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud Muntenia” cofinanţat din Fondul Social European prin POSDRU 2007-2013, în baza Contractului de finanţare nr. POSDRU/7/7.1/CF/OI POSDRU SM/4 încheiat cu Autoritatea de Management pentru  Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. (citeste mai mult)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sunteți aici: Acasa / Anunțuri / Anunțuri 2014