Anunturi 2016


(24.10.2016) Întrucât clarificările la Ghidul Solicitantului Condiții Specifice „România Start Up Plus”, operaționalizate prin corrigendum-ul nr. 1, pot avea impact asupra elaborării cererilor de finațare, MFE prelungește perioada de depunere a cererilor de finanțare în cadrul apelului „România Start Up Plus”. Conform corrigendum-ului nr.2 la Ghidul Solicitantului Condiții Specifice „România Start Up Plus”, noul termen limită de depunere în cadrul acestui apel este 16.11.2016.
 
(24.10.2016) Având în vedere solicitările de clarificări din partea potențialilor aplicanți cu privire la prevederile Ghidului Solicitantului Condiții Specifice „România Start-Up Plus”, precum și oportunitatea corelării cu prevederile Ghidului Solicitantului Condiții Specifice „Diaspora Start-Up”, ambele ghiduri fiind aferente unor apeluri finanțate din Axa Prioritară 3: Locuri de muncă pentru toţi, Obiectivul Specific 3.7: Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană al POCU, MFE publică corrigendum-ul nr. 1 la Ghidul Solicitantului Condiții Specifice „România Start-Up Plus”. În acest sens, corrigendum-ul nr.1 clarifică o serie de aspecte legate de eligibilitatea activităților, eligibilitatea partenerilor, eligibilitatea grupului țintă, eligibilitatea cheltuielilor în cadrul apelului menționat.
Pentru a vizualiza mai ușor revizuirile aduse Ghidului Solicitantului Condiții Specifice „România Start Up Plus”, puteți consulta aici tabelul comparativ Varianta inițială – Varianta modificată.
 
(19.09.2016) Ministerul Fondurilor Europene deschide astăzi, 16 septembrie 2016, secțiunea MySMIS aferentă apelului de proiecte „România Start-Up Plus”, cu o alocare financiară de 105 milioane euro.
În cadrul acestui apel pot primi finanțare autorități publice locale, camere de comerț, furnizori de servicii de formare profesională continuă (FPC), universități și ONG-uri cu activitate relevantă în domeniu, singure sau în parteneriat. Acestea vor avea calitatea de administratori de scheme de antreprenoriat și vor acorda sprijin tehnic și ajutoare de minimis viitorilor antreprenori și întreprinderilor nou create.
 
(30.08.2016) Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud Muntenia implementează proiectul : “Sprijin pentru finanțarea cheltuielilor de personal efectuate în perioada ianuarie 2016 -decembrie 2016 pentru personalul Ministerului Fondurilor Europene implicat în gestionarea POSDRU,, ,proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman, Axa Prioritara 7, Obiectivul specific  7.1 - Îmbunătățirea capacității Autorității de Management (AM) și a Organismelor Intermediare (OI) ale POCU de a gestiona și implementa în mod eficient și eficace programul operațional. citeste mai mult...
 
(19.08.2016) Ministerul Fondurilor Europene invită spre consultare organizaţiile economiei sociale care au propuneri de îmbunătăţire a Ghidului Solicitantului "Solidar", linie de finanţare din fonduri europene dedicată dezvoltării întreprinderilor sociale.
Întâlnirea va avea loc în data de 23.08.2016, începând cu orele 9:00, la sediul Ministerului Fondurilor Europene, parter.
Accesul în sală se va face în limita celor 70 de locuri disponibile, în ordinea înscrierilor, la adresa de e-mail: solidar@fonduri-ue.ro.
Organizatiile interesate să participe la consultare sunt rugate să transmită un email care să includă numele persoanei desemnate să participe, numele organizaţiei şi datele de contact.
SOLIDAR este o schemă de ajutor de minimis în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014-2020, Obiectiv Specific (O.S. 4.16) Consolidarea capacităţii întreprinderilor de economie socială de a funcţiona într-o manieră auto-sustenabilă.
 
 
(11.08.2016) Nota referitoare la concluziile intalnirii de conciliere din data de 08.06.2016 de la sediul DG PCU, cu privire la proiectul POSDRU/168/6.1/S/144616 citeste mai mult
 
(04.08.2016) Având în vedere că numărul persoanelor înscrise până în acest moment depăşeşte numărul de 70 de locuri disponibile, nu se mai fac înscrieri pentru consultarea publică pe ghidurile solicitantului “Școala pentru Toți” și “Profesori motivați în școli defavorizate”.
 
(04.08.2016) Având în vedere interesul manifestat faţă de Ghidul Solicitantului, concretizat într-un număr foarte mare de comentarii primite care necesită analiză şi integrare, Ministerul Fondurilor Europene amână lansarea apelului de proiecte „Şcoală pentru toţi”.
 
(04.08.2016) ÎNTREBĂRI ȘI RĂSPUNSURI – Ghidul Solicitantului Condiții Specifice OS 4.1 și 4.2
 
(03.08.2016) Nota referitoare la concluziile intalnirii de conciliere din data de 20.05.2016 de la sediul DG PCU, cu privire la proiectul POSDRU/183/5.1/S/151911 citeste mai mult
 
(02.08.2016) Ministerul Fondurilor Europene îi invită, la o dublă consultare, pe toți cei care au propuneri de îmbunătățire a Ghidurilor Solicitantului pentru liniile de finanțare “Școala pentru Toți” și “Profesori motivați în școli defavorizate” care vor fi lansate în cadrul POCU, Axa Prioritară 6 „Educaţie şi competenţe”.
Întâlnirea va avea loc în data de 05.08.2016, începând cu ora 09:00, la parterul sediului Ministerului Fondurilor Europene din Bdul. Ion Mihalache nr. 15-17.
Accesul în sală se va face în limita celor 70 de locuri disponibile, în ordinea înscrierilor, la adresa de e-mail: spt@fonduri-ue.ro. Persoanele care au contribuit activ prin comentarii la ghiduri au prioritate în argumentarea propunerilor lor.
 
(28.07.2016) Clarificări privind condițiile de finanțare din Ghidurile Solicitantului Condiții Specifice aferente apelurilor 1, 2 și 3 – Obiectivele Specifice 4.1. Dezvoltare Locală Integrată (DLI 3600) în comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome și 4.2 Dezvoltare Locală Integrată (DLI 3600) în comunitățile marginalizate ale POCU:
1. Sunt eligibile integral cheltuielile aferente unor intervenții dedicate comunității în ansamblu, respectiv cheltuielile aferente reabilitării, modernizării, dotării cu mobilier și aparatură a spațiilor în care se vor desfășura activități de sprijin pentru creșterea accesului și participării la educație și activități de sprijin pentru dezvoltarea/furnizarea de servicii sociale/furnizarea de servicii inclusiv în cadrul centrelor comunitare integrate (medico-sociale), indiferent de categoria de persoane care beneficiază de aceste servicii. De exemplu, vor fi eligibile integral costurile cu renovarea și dotarea unei școli care este frecventată atât de membri ai grupului țintă cât și de alte persoane din comunitatea marginalizată sau din UAT, care nu sunt vizate direct de intervențiile proiectului.
2. În vederea implementării Activității 5 - Activități de îmbunătățire a condițiilor de locuit ale persoanelor din grupul țintă, nu vor putea fi selectate ca parteneri companii din domeniul construcțiilor. Activitățile menționate vor face obiectul achiziției de prestare de servicii/execuție de lucrări.
3. În situația în care o instituție publică ( de exemplu, autoritate publică locală) este partener și are în responsabilitate Activitatea 5 - Activități de îmbunătățire a condițiilor de locuit ale persoanelor din grupul țintă, aceasta poate subcontracta (externaliza) intervențiile în domeniul îmbunătățirii condițiilor de locuit. Partenerul va avea responsabilitatea coordonării implementării acestei activități și asigurarea sustenabilității intervențiilor.
 
(19.07.2016) Urmare a solicitărilor primite pe e-mail, consultarea publică pentru Ghidului Solicitantului pentru “România Start – Up Plus” va avea loc în data de 25.07.2016, începând cu ora 13:30, la sediul Ministerului Fondurilor Europene, parter.
Restul informațiilor rămân neschimbate, accesul în sală urmând să fie făcut în limita celor 70 de locuri disponibile, în ordinea înscrierilor, la adresa de e-mail: rsup@fonduri-ue.ro.
 
(19.07.2016) Ministerul Fondurilor Europene îi invită pentru consultare pe toți cei care au propuneri de îmbunătățire a Ghidului Solicitantului pentru “România Start – Up Plus”, linie de finanțare dedicată celor care vor să demareze o afacere în mediul urban, cu fonduri europene.
Întâlnirea va avea loc în data de 22.07.2016, începând cu orele 11:00, la sediul Ministerului Fondurilor Europene, parter.
“România Start – Up Plus” face parte din Axa prioritară 3 – Locuri de muncă pentru toţi, Obiectivul specific 3.7 Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană, Programul “România Start – Up Plus”.
Accesul în sală se va face în limita celor 70 de locuri disponibile, în ordinea înscrierilor, la adresa de e-mail: rsup@fonduri-ue.ro.
 
(18.07.2016) Ministerul Fondurilor Europene prelungește termenul limită de depunere a cererilor de finanțare în cadrul apelurilor de proiecte POCU nr. 1, 2 și 3 până la data de 15 septembrie 2016.
Apelurile de proiecte POCU nr. 1, 2 și 3 sunt finanțate în cadrul Obiectivelor Specifice 4.1. Dezvoltare Locală Integrată (DLI 360o) în comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome și 4.2 Dezvoltare Locală Integrată (DLI 360) în comunitățile marginalizate.
„Alegerile locale din luna iunie au creat un vid de autoritate în această perioadă în care s-a facut transferul de putere. Acest lucru a întârziat încheierea parteneriatelor cu autoritățile, care au nevoie să elaboreze analize ale comunităților ce solicită finanțare, o condiție necesară pentru ca acestea să obtină finantare. Am luat această decizie, de a prelungi termenul limită de depunere a cererilor de finanțare, pentru a răspunde așteptărilor potențialilor parteneri, în mod realist”, a declarat Ciprian Necula, Secretar de Stat.
Modificarea termenului limită este operaționalizată în sistemul MySMIS și face obiectul unei modificări în Ghidurile Solicitantului Condiții Specifice.
 
(13.07.2016) Nota referitoare la concluziile intalnirii de conciliere din data de 08.06.2016 de la sediul MFE-DG PCU, cu privire la proiectul POSDRU ID 147347 citeste mai mult
 
(12.07.2016) Ministerul Fondurilor Europene lansează spre consultare publică pe site-ul www.fonduri-ue.ro, în perioada 7-15 iulie 2016, proiectul de ordin care va reglementa regimul juridic al achiziţiilor efectuate de solicitanții sau beneficiarii privaţi pentru atribuirea contractelor de produse, servicii sau lucrări în cadrul proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile (fondurile ESI, SEE, norvegian şi Elveția).
Prezentul proiect are în vedere faptul că solicitanții sau beneficiarii privați care fac achiziții în cadrul proiectelor au nevoie de un cadru juridic flexibil, adaptat la specificul relațiilor comerciale. Actul normativ preia prevederile incidente din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice și dezvoltă aria de aplicabilitate prin introducerea finanțării nerambursabile prin Programul de Cooperare Elveţiano - Român și Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime. De asemenea, include un capitol dedicat aplicării principiului proporționalității în verificarea administrativă a cererii de rambursare.
Cadrul legal aplicabil solicitanților și beneficiarilor privați a fost abrogat implicit prin intrarea în vigoare a Legii nr. 98/2016. În consecință, MFE a elaborat proiectul de ordin supus astăzi consultării publice pentru a reglementa achizițiile derulate de entitățile private printr-un singur act normativ care să includă prevederile ordinelor abrogate (Ordinul MFE nr. 1.120/2013, Ordinul MFE nr. 1.191/2014, Ordinul MFE nr. 3.123/2015 și Ordinul MFE nr. 427/2016).
Persoanele interesate pot consulta proiectul de Ordin privind aprobarea procedurii competitive aplicabile solicitanților/ beneficiarilor privați pentru atribuirea contractelor de produse, servicii sau lucrări finanțate din fonduri nerambursabile pe pagina ministerului, la secțiunea Transparență -> Legislație -> Proiecte legislative (link: http://www.fonduri-ue.ro/proiecte-legislative). Propunerile și observațiile pot fi transmise pe adresa contact.minister@fonduri-ue.ro, în perioada 8-18 iulie 2016.
 
(11.07.2016) Ministerul Fondurilor Europene (MFE), prin Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman, publică lista celor mai frecvente întrebări şi răspunsuri primite prin serviciul helpdesk cu privire la apelurile POCU pentru Obiectivele Specifice 4.1 şi 4.2.
 
(16.06.2016) Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud Muntenia implementează proiectul: “Achiziționarea de obiecte de inventar si furnituri de birou necesare funcționării OIR POSDRU Regiunea Sud Muntenia”, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman, Axa Prioritara 7, Obiectivul specific  7.1 - Îmbunătățirea capacității Autorității de Management (AM) și a Organismelor Intermediare (OI) ale POCU de a gestiona și implementa în mod eficient și eficace programul operațional.citeste mai mult...
 
(30.05.2016) Rezultatul final la concursul organizat în data de 24.05.2016 (proba scrisă) si 27.05.2016 (interviul) pentru ocuparea funcțiilor publice vacante de execuție din cadrul OIRPOSDRU Regiunea Sud Muntenia. citeste mai mult...
 
(27.05.2016) Rezultatul la proba de interviu a concursului organizat pentru ocuparea funcțiilor publice vacante de execuție din cadrul OIRPOSDRU Regiunea Sud Muntenia din data de 27.05.2016. citeste mai mult...
 
(26.05.2016) Rezultatul  final obţinut de candidati la  concursul  organizat în data de 25.05.2016 în vederea promovării în grad profesional superior celui deţinut din cadrul OIRPOSDRU Regiunea Sud Muntenia. citeste mai mult…
 
(26.05.2016) Rezultatul obţinut de candidati la  interviul  organizat în data de 25.05.2016 în vederea promovării în grad profesional superior celui deţinut din cadrul OIRPOSDRU Regiunea Sud Muntenia. citeste mai mult…
 
(25.05.2016) Rezultatul probei scrise pentru concursul/examenul organizat în data de 25.05.2016, în vederea promovării în grad superior celui deţinut a funcţionarilor publici din cadrul OIR POS DRU Sud Muntenia. citeste mai mult...
 
(25.05.2016) Rezultatul probei scrise la concursul organizat în data de 24.05.2016 în vederea ocupării funcțiilor publice vacante de execuție din cadrul OIRPOSDRU Regiunea Sud Muntenia. citeste mai mult...
 
(20.05.2016) Rezultatele privind selectarea dosarelor canditaților înscriși la concursul organizat in zilele de 24.05.2016 (proba scrisă) și 26.05.2016 (interviu), în vederea ocupării funcțiilor publice vacante de execuție din cadrul OIRPOSDRU Regiunea Sud Muntenia. citeste mai mult...
 
(20.05.2016) În urma întâlnirii de lucru din data de 12.05.2016 dintre reprezentanții Ministerului Fondurilor Europene și ai reprezentanților potențialilor beneficiari ai Programului Operațional Capital Uman, Obiectivele Specifice 4.1 și 4.2, a rezultat un set de întrebări vizând Ghidul Orientări Generale și Ghidurile Solicitantului pentru Obiectivul Specific 4.1. – Dezvoltare locală integrată (DLI 360o) în comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome și Obiectivul Specific 4.2. – Dezvoltare locală integrată în comunitățile marginalizate (non roma), prin implementarea de măsuri integrate.
Acestea, împreună cu răspunsurile oferite de Autoritatea de Management POCU pot fi consultate mai jos. Solicitanții pot adresa în continuare întrebări referitoare la cele două propuneri de proiecte, prin sistemul de help-desk pus la dispoziție de către MFE, accesibil din secținea Contact a site-ului MFE (http://www.fonduri-ue.ro/). Cererile de finanțare pot fi încărcate în MySMIS până la 1 august 2016. Ghidurile aferente celor două cereri de propuneri de proiecte pot fi consultate la adresa http://www.fonduri-ue.ro/pocu-2014#implementare-program.
Listă răspunsuri I
Listă răspunsuri II
 
(16.05.2016) Ministerul Fondurilor Europene (MFE), prin Autoritatea de Management pentru Programul Operational Capital Uman, publica Ordinul privind modificarea urmatoarelor documente:
Orientari privind accesarea finantarilor în cadrul Programului Operational Capital Uman 2014-2020- anexa 1
Ghidului Solicitantului- Conditii Specifice Dezvoltare Locala Integrata (DLI 3600) în comunitatile marginalizate în care exista populatie apartinând minoritatii rome, finantat prin Axa Prioritara 4/ Prioritatea de Investitii 9.ii/ Obiectivul Specific 4.1 din cadrul Programului Operational Capital Uman 2014-2020- anexa 2
Ghidului Solicitantului - Conditii Specifice aferent apelului de proiecte Dezvoltare Locala Integrata (DLI 3600) în comunitatile marginalizate finantat prin Axa Prioritara 4/ Prioritatea de Investitii 9.ii/ Obiectivul Specific 4.2 din cadrul Programului Operational Capital Uman 2014-2020- anexa 3
 
(12.05.2016) OIRPOSDRU Regiunea Sud Muntenia, organizează concursul de recrutare pentru ocuparea  următoarelor funcții publice vacante.
Anunt
Bibliografie
 
(28.04.2016) Organismul Intermediar Regional Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud Muntenia în urma unui studiu de piata, Norma interna conform Art.13 din O.U.G. 34/2006 , a încheiat Contractul de închiriere imobil ( spatiu birouri si arhiva ) nr. 3349/28.04.2016, prestator Anisoara ANDREI, persoana fizica, pentru spaţiul Clădire de birouri şi arhivă amplasat în str. Portului, nr. 2A. citeste mai mult…
 
(26.04.2016) ANUNŢ CONCURS PENTRU PROMOVARE ÎN GRAD PROFESIONAL
OIR POS DRU Sud Muntenia  cu sediul în Călărași, Str. Portului, nr.2A, organizează concurs/examen în vederea promovării în grad profesional superior celui deținut pentru funcționarii publici din cadrul OIRPOSDRU Regiunea Sud Muntenia.
Anunt
Bibliografie
 
(19.04.2016) Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud Muntenia implementează proiectul : “Asigurarea deplasărilor reprezentanților OIRPOSDRU Regiunea Sud Muntenia”, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman, Axa Prioritara 7, Obiectivul specific  7.1 - Îmbunătățirea capacității Autorității de Management (AM) și a Organismelor Intermediare (OI) ale POCU de a gestiona și implementa în mod eficient și eficace programul operațional. citeste mai mult…
 
(19.04.2016) Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 427/2016 privind aprobarea Procedurii simplificate aplicată de solicitanţii privaţi de finanţare din instrumente structurale 2014-2020 pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări.
 
(15.04.2016) Nota referitoare la concluziile intalnirii de conciliere din data de 04.02.2016 de la sediul MFE-DG PCU, cu privire la proiectul POSDRU ID 129247 citeste mai mult
 
(14.04.2016) Organismul Intermediar Regional Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud Muntenia  intenționează să închirieze un imobil și  terenul aferent (CPV 70310000-7)  cu destinație birouri și arhivă.
Sursa de finanțare este asigurată prin Programul Operațional Capital Uman - Axa prioritară 7, Obiectivul specific 7.1 - Îmbunătățirea capacității Autorității de Management (AM) și a Organismelor Intermediare (OI) ale POCU de a gestiona și implementa în mod eficient și eficace programul operațional. citeste mai mult…
 
(12.04.2016) Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud Muntenia implementează proiectul “Închiriere imobil (clădire existentă și terenul aferent) necesar funcționării OIRPOSDRU Regiunea Sud Muntenia”,proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman, Axa Prioritara 7, Obiectivul specific  7.1 - Îmbunătățirea capacității Autorității de Management (AM) și a Organismelor Intermediare (OI) ale POCU de a gestiona și implementa în mod eficient și eficace programul operațional. citeste mai mult…
 
(01.04.2016) Ministerul Fondurilor Europene - Directia Generala Programe Capital Uman publica spre consultare Ghidul Solicitantului Conditii Specifice aferent cererii de propuneri de proiecte ”Implementarea strategiilor de dezvoltare locala în comunitatile marginalizate din zona rurala si/ sau în orase cu o populatie de pâna la 20.000 locuitori”.
Obiectivul specific urmarit în cadrul acestei prioritati de investitii vizeaza reducerea numarului de persoane aflate în risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate din zona rurala si orase cu o populatie de pâna la 20.000 locuitori prin implementarea de masuri/operatiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC.
Toate întrebarile legate de Ghidul solicitantului conditii specifice, precum si propunerile si sugestiile de îmbunatatire vor fi transmise pâna la data de 15 aprilie 2016 pe adresa de email: consultare.pocu@fonduri-ue.ro.
 
(15.03.2016) Ministerul Fondurilor Europene (MFE) pune la dispoziția celor care testează aplicația MySMIS 2014 un instrument prin care pot semnala eventuale dificultăți în accesarea sau introducerea datelor în MySMIS 2014, anume serviciul Helpdesk de pe site-ul Ministerului Fondurilor Europene – www.fonduri-ue.ro, secțiunea Contact – Helpdesk http://www.fonduri-ue.ro/component/users/?view=login.
Accesarea secțiunii Helpdesk pentru adăugarea solicitărilor, precum și pentru urmărirea rezolvării acestora se va face din "Meniu utilizator", vizibil în secțiunea Contact a site-ului MFE după autentificarea utilizatorului. Principalele avantaje ale folosirii acestei secțiuni sunt pe de o parte faptul că utilizatorii sunt informați permanent despre stadiul solicitării lor, pe de altă parte termenele mai scurte de răspuns, dat fiind că acest tip de solicitări nu va fi asimilat regimului juridic al petițiilor, ci reprezintă un mod de a sprijini publicul pentru utilizarea aplicației informatice.
Formularul "Sesizare nereguli" va fi în continuare disponibil publicului, fără a fi necesară înregistrarea în site, însă utilizarea acestuia va presupune strict semnalarea (documentarea) neregulilor.
În perioada următoare, MFE are în vedere extinderea helpdesk-ului asupra solicitărilor telefonice.
Echipa ministerială care gestionează fondurile europene mulțumește public tuturor echipelor care au gestionat anterior fonduri europene, pentru activitatea acestora și pentru crearea unei expertize valoroase, rămasă la nivelul personalului MFE.
 
(10.03.2016) In data de 07.03.2016 a fost publicata in monitorul oficial Instructiunea A.N.A.P. nr. 1 privind modificarile considerate substantiale sau nesubstantiale in executia unui contract de achizitie publica.
Alte acte normative din domeniul achizitiilor publice puteti consulta aici
 
(09.03.2016) Ministerului Fondurilor Europene vă prezintă noul sistem MySMIS, prin care potenţialii beneficiari din Romania vor putea solicita banii europeni pentru perioada de programare 2014-2020. Aplicaţia este unică si va arata la fel pentru toate programele operaţionale. Legătura va fi făcută şi fiecare ghid în parte şi indicaţiile de completare vor fi de asemenea personalizate. Conţinutul şi tipul informaţiilor solicitate vor fi diferite. citeste mai mult
 
(29.02.2016) Ministerul Fondurilor Europene - Autoritatea de Management pentru POCU publică spre consultare publică Ghidul Solicitantului Condiții Generale POCU denumit Orientări privind oportunitățile de finanțare în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020.
Vă rugăm să transmiteți propunerile dumneavoastră privind îmbunătățirea acestui document, pe adresa de e-mail consultare.pocu@fonduri-ue.ro, până în data de 11.03.2016 ora 14.00.
 
(29.02.2016) Nota referitoare la concluziile intalnirii de conciliere din data de 04.02.2016 de la sediul MFE-DG PCU, cu privire la proiectul POSDRU ID 130227 citeste mai mult
 
(15.01.2016) Având în vedere că sistemul informatic Actionweb este funcţional, beneficiarii proiectelor finanţate din POSDRU sunt rugaţi să utilizeze sistemul informatic Actionweb pentru transmiterea cererilor de rambursare aferente cererilor de lichidare şi cererilor de plată.
Totodată, beneficiarii proiectelor finanţate din POSDRU pentru care cererile de rambursare aferente cererilor de lichidare şi cererilor de plată au fost depuse la autoritatea de management/organismele intermediare în format de hârtie (hard copy), sunt rugaţi să depună la AM/OI evidenţa cheltuielilor generată din sistemul Actionweb însoţită de raportul de audit.
Ne cerem scuze pentru inconvenientele create si va multumim pentru întelegere.
 
(14.01.2016) Având în vedere faptul ca sistemul ActionWeb nu a fost operational începând cu data de 13.01.2016, din cauza unor disfuncţionalităţi tehnice, Ministerul Fondurilor Europene anunţă beneficiarii proiectelor finanţate prin POSDRU că, până la remedierea deficienţelor tehnice, cererile de rambursare aferente cererilor de lichidare şi cererilor de plată se vor depune la autoritatea de management/organismele intermediare în format de hârtie (hard copy), în termenul stabilit de Instrucţiunile 113 şi 103.
Evidenţa cheltuielilor care va însoţi cererile de rambursare aferente cererilor de lichidare şi de plată va fi completată conform modelului ataşat, iar documentele justificative tehnice şi financiare se vor prezenta pe suport electronic, urmând ca imediat după remedierea disfuncţionalităţilor sistemului informatic ActionWeb, beneficiarii să depună la autoritatea de management/organismele intermediare evidenţa cheltuielilor generata din sistemul AW, însoţită de raportul de audit.
Atragem atenţia asupra faptului că cererile de rambursare aferente cererilor de lichidare/de plată trebuie să conţină obligatoriu dovada utilizării sumelor primite de beneficiari în contul cererilor de lichidare/de plată (utilizate pentru proiect sau restituite, dacă a fost cazul).
Ministerul Fondurilor Europene va publica un anunţ referitor la remedierea problemelor legate de sistemul informatic ActionWeb.
Ne cerem scuze pentru eventualele inconveniente create şi vă mulţumim pentru înţelegere.
 
(14.01.2016) Ministerul Fondurilor Europene - Direcţia Generală Programe Capital Uman acordă beneficiarilor proiectelor finanţate din Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, a caror implementare s-a finalizat până la data de 31 decembrie 2015 şi pentru care nu a fost depusă cererea de rambursare finală, posibilitatea de a depune cererea de rambursare finală până la data de 15 februarie 2016.
Această facilitate intră în vigoare o dată cu publicarea în Monitorul Oficial a Ordinului ministrului fondurilor europene nr. 44/2016 şi se aplică proiectelor pentru care nu a fost depusă cererea de rambursare finală până la data intrării în vigoare a ordinului menţionat.
 
(14.01.2016) In conformitate cu masurile preventive anticoruptie prevazute in Strategia nationala anticoruptie 2012-2015 si cu normele Legii nr. 251/2004 privind unele măsuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acţiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcţiei, va informam ca  la nivelul OIR POS DRU Regiunea Sud Muntenia, pe parcusul anului 2015 nu au fost primite bunuri cu titlu gratuit cu prilejul actiunilor de protocol in exercitarea funcției publice.
 
(11.01.2016) Organismul Intermediar Regional Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud Muntenia, Str. Portului, Nr. 2A, Călărași, Jud. Călărași a finalizat în luna decembrie 2015,  proiectul cu titlul : “Sprijin pentru finanțarea cheltuielilor de personal efectuate de OIRPOSDRU Regiunea Sud Muntenia, pentru personalul implicat în gestionarea instrumentelor structurale ,, . citeste mai mult
 
(06.01.2016) Organismul Intermediar Regional Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud Muntenia, Str. Portului, Nr. 2A, Calarasi, Jud. Calarasi a finalizat in luna decembrie 2015,  proiectul cu Titlul :" Asistenta tehnica pentru efectuarea vizitelor speciale (ad - hoc) la locurile de implementarea proiectelor finantate din FSE in cadrul POSDRU 2007 - 2013, proiecte monitorizate la nivel OIR POSDRU Sud Muntenia" . citeste mai mult

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sunteți aici: Acasa / Anunțuri / Anunțuri 2016