Sesizează o neregulă !


 Orice persoană implicată în implementarea POS DRU poate să raporteze cazurile suspecte de fraudă ofiţerilor de nereguli din cadrul Autorităţii de Certificare si Plată, Autorităţii de Management, Organismelor Intermediare sau Unităţilor de Audit Intern ale ACP, AM sau OI, fie oficial, fie anonim.
Persoana care raportează cazul suspect nu va avea nici o implicare ulterioară în procesul de nereguli, din motive de securitate personală.
Pentru a avea un proces adecvat de prevenire, identificare si raportare a neregulilor, a fost desemnat câte un ofiţer de nereguli la nivelul fiecărei AM si OI. Ofiţerul de nereguli desemnat la nivelul OI-urilor pregăteşte rapoarte trimestriale şi ad-hoc pe care le transmite la AM. Ofiţerul de nereguli desemnat la nivelul AM pregăteşte rapoarte trimestriale şi ad-hoc şi le transmite Autorităţii de Certificare şi Plată.
În cazul suspectării de frauda, situaţia este raportată cât se poate de repede, în scris sau anonim, în vederea protejării securităţii celor care raporteaza cazurile. Dacă descoperă nereguli, informatorii externi pot raporta oficial, folosind o scrisoare oficială, sau anonim, în scris, la telefon, prin e-mail sau în casuta de alerte nereguli.
Alertele privind neregulile pot fi transmise anonim sau sub semnătură, caz în care va fi păstrată confidenţialitatea în ceea ce priveşte identitatea expeditorului, iar acesta nu va avea nici o implicare în procesul de investigare a neregulii.
Cazurile de nereguli vor fi analizate şi investigate de către unităţile de specialitate ale Autorităţii de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (AM POS DRU), iar decizia va fi transmisă în concordanţă cu procedurile interne ale AM POS DRU şi cu legislaţia naţională şi europeană în vigoare.
În cazul în care sesizarea nu a fost rezolvata de către AM POS DRU în termenul stabilit, alerta privind neregula constatată poate fi transmisă direct Responsabilului National cu Autorizarea Finanţării:(nao@mfinante.ro ; naoinfo@mfinante.ro)
Adresele unde pot fi sesizate nereguli:
OIRPOSDRU Sud Muntenia:
Tel/Fax: 0242 – 314.048
nereguli@fsesudmuntenia.ro ( căsuţa de alertă nereguli)
oirposdrusm@fsesudmuntenia.ro

 

 

 

 

 

 

 

 

Sunteți aici: Acasa / Alerta nereguli