Buletin informativ (Legea 544/2001)


Conform art. 5 (2) din Legea nr. 544/2001, autoritaţile şi instituţiile publice au obligaţia să publice şi să actualizeze anual un buletin informativ care va cuprinde informaţiile de interes public prevazute la art.5 alin. (1)

Art. 5
(1) Fiecare autoritate sau insţitutie publică are obligaţia să comunice din oficiu urmatoarele informaţii de interes public:
a) actele normative care reglementeaza organizarea şi funcţionarea autoritaţii sau instituţiei publice;
b) structura organizatorică, atribuțiile departamentelor, programul de funcţionare, programul de audienţe al autoritaţii sau instituţiei publice;
c) numele şi prenumele persoanelor din conducerea autoritaţii sau a instiţutiei publice şi ale funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice;
d) coordonatele de contact ale autoritaţii sau instituţiei publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail şi adresa paginii de Internet;
e) sursele financiare, bugetulşi bilanţul contabil;
f) programele şi strategiile proprii;
g) lista cuprinzand documentele de interes public;
h) lista cuprinzand categoriile de documente produse şi/sau gestionate, potrivit legii;
i) modalitatile de contestare a deciziei autoritaţii sau a instituţiei publice în situatia în care persoana se considera vătamată în privinta dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate.
j) strategie de comunicare

 

 

 

 

 

 

Sunteți aici: Acasa / Informații de interses public / Buletin informativ (Legea 544/2001)